Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Stanowiska ZIR
Jesteś tutaj:

Stanowiska ZIR

STANOWISKO Zarządu ZIR w sprawie suszy 2019r

Dodano: 20 wrzesień 2019 godz. 12:51
STANOWISKO Zarządu ZIR w sprawie suszy 2019r
Dnia 18 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu ZIR, w którym uczestniczyli również Przewodniczący Rad Powiatowych oraz zaproszeni goście: p. Barbara Wójcik – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ZUW w Szczecinie i p. Dariusz Kłos – z-ca dyrektora ZODR Barzkowice. Po szerokiej dyskusji zostało wypracowane stanowisko, które znajduje się poniżej.

STANOWISKO dot. gospodarki łowieckiej

Dodano: 25 maj 2018 godz. 15:05
STANOWISKO dot. gospodarki łowieckiej
Stanowisko dotyczy gospodarki łowieckiej, braku działań ze strony PZŁ w kwesti redukcji zwierzyny łownej oraz poparcie wniosku o likwidacji PZŁ.

Całość w pliku PDF oraz w zakładce" Stanowiska".

Stanowisko Zarządu ZIR w sprawie ekstremalnych warunków pogodowych

Dodano: 04 sierpień 2017 godz. 14:02
Stanowisko Zarządu ZIR w sprawie ekstremalnych warunków pogodowych
Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej przyjął stanowisko w sprawie ekstremalnych warunków pogodowych oraz do przygotowania wspólnej inicjatywy zmierzajacej do stworzenia procedur, umożliwiajacych zapewnienie utrzymania płynności finansowj w gospodarstwach rolnych.

STANOWISKO Zarządu ZIR dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi z Zasobu WRSP

Dodano: 21 marzec 2017 godz. 15:15
STANOWISKO Zarządu ZIR dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi z Zasobu WRSP
Szczegóły w załączonym pliku PDF

STANOWISKO Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z dnia 27 lutego 2017r.

Dodano: 03 marzec 2017 godz. 10:35
STANOWISKO Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z dnia 27 lutego 2017r.

Członkowie Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej postanowili, że Zarząd Izby zaopiniuje negatywnie wszystkie przedłużenia dzierżaw obwodów dla Kół Łowieckich.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza nie może brać odpowiedzialności za utrwalenie obecnej, złej i przejściowej sytuacji a takim działaniem byłoby wydanie opinii pozytywnej dla któregokolwiek z funkcjonujących w naszym województwie Kół Łowieckich. Tym samym ZIR opowiada się za pilną i racjonalną zmianą ustawy Prawo łowieckie.

/pełna treśc do pobrania pliku PDF/

Stanowisko Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Stanowisko Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
STANOWISKO ZARZĄDU ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ Z DNIA 18.01.2016 R.

w sprawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 370) należy usunąć pkt 4 w § 7, w brzmieniu: "W ramach realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lub 3, rolnik nie może dokonywać zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy, objętych tym zobowiązaniem." i zastąpić go zapisem w brzmieniu: "W ramach realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, rolnik nie może dokonywać zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy, objętych tym zobowiązaniem." Tym samym należy umożliwić rolnikom zmianę uprawianych roślin sadowniczych, jeśli jest to uzasadnione np. w niektórych przypadkach porażenia przez choroby lub szkodniki jedynym rozwiązaniem jest likwidacja plantacji.

2. W załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 370) należy usunąć zapis o przeznaczeniu 30% plonu do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw lub do sprzedaży i potwierdzania tego faktu dokumentami stanowiącymi dokumentację księgową. Zapis o przeznaczeniu 30% plonu do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw lub do sprzedaży jest problemem dla wielu rolników. „Plon” to wielkość zebranej masy roślin w przeliczeniu na jednostkę powierzchni i najczęściej jest wyrażany w tonach na 1 ha. W związku z tym zapisem rolnik jest zobowiązany do ważenia zbiorów z każdej działki rolnej osobno, wyliczania plonu i obliczania 30% plonu, który ma być sprzedany, przekazany lub przeznaczony do przetwórstwa. W praktyce rolniczej nie waży się zebranych roślin, owoców i warzyw z każdej działki oddzielnie. Jest praktycznie niemożliwe, zwłaszcza w przypadku owoców i warzyw, które w sezonie zbioru zbiera się codziennie lub co drugi dzień, jak np. truskawki, maliny.

3. W załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. należy usunąć zapis w załączniku 2 pkt. 2 podpunkt 3): "uprawianie gatunków drzew owocowych w okresie owocowania lub krzewów owocujących".
W ten sposób należy dodać możliwość wsparcia uprawy plantacji krzewów jagodowych w pierwszym i drugim roku po posadzeniu. Plantacje m.in. malin i porzeczek muszą być odmładzane lub wymieniane, a producenci nie powinni być pozbawieni wsparcia w czasie, gdy nowa plantacja jeszcze nie owocuje. Maliny owocują z reguły w pierwszym roku po posadzeniu, natomiast porzeczki – w drugim lub trzecim roku po posadzeniu. Wykluczenie tych powierzchni ze wsparcia może skutkować nieprzyznaniem płatności w kolejnych latach 5-letniego planu działalności ekologicznej, co byłoby wielką szkodą dla producentów owoców jagodowych prowadzących plantacje zgodnie ze sztuką.

4. Uważamy, że należy usunąć pakiet „Rośliny paszowe”, ponieważ jest on wyjątkowo niekorzystny dla rolników, którzy produkują pasze dla współpracujących z nimi gospodarstw z produkcją zwierzęcą lub sprzedają surowce na pasze, a nie mają własnych zwierząt lub mają ich za mało, żeby spełnić warunek 0,3 DJP/ha.

5. Należy zmienić zapis dać możliwość uprawy roślin na zielony nawóz, w przypadku gdy taka uprawa jest częścią płodozmianu, nie tylko raz w okresie 5 lat programu, ale nawet przez 2-3 lata, gdyż np. koniczynę uprawia się przez 2-3 lata i zaorywanie jej po roku jest niezgodne z dobrą praktyką rolniczą. Ponadto uprawa roślin na zielony nawóz jest w rolnictwie ekologicznym niezbędna w celu poprawy struktury gleby, poprawy zawartości próchnicy, składników pokarmowych dla roślin i spełnia rolę fitosanitarną. Pozbawianie rolników płatności w przypadku uprawy roślin na zielony nawóz jest bardzo niekorzystne.

STANOWISKO ZARZĄDU z 17.06.2015r.

Dodano: 18 czerwiec 2015 godz. 15:39
STANOWISKO ZARZĄDU z 17.06.2015r.
STANOWISKO ZARZĄDU
ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ Z DNIA 17.06.2015r.

W związku z pracami nad nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wyraża kolejny raz negatywne stanowisko odnośnie zapisów, pozwalających na skorzystanie z drugiej szansy dzierżawcom, którzy nie wyrazili zgody na wyłączenie 30 % gruntów z przedmiotu dzierżawy.
Podmioty, które po wejściu w życie w grudniu 2011r. nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wyraziły zgodę na dokonanie wyłączeń, straciły część przychodów w stosunku do dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30% z przedmiotu dzierżawy i dotąd czerpią dochody z całości dzierżawionych gruntów.

Przywrócenie ustawowego zobowiązania Skarbu Państwa do sprzedaży nieruchomości po wyłączeniu 30% z umowy dzierżawy jest ze wszech miar nieuczciwe gospodarczo. Łamie zasady równej konkurencji w rolnictwie. Pokazuje, że polskiego prawa rolnego nie można traktować poważnie.

Stanowisko Zarządu ZIR ws znamion suszy na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodano: 10 czerwiec 2015 godz. 15:20
Stanowisko Zarządu ZIR ws znamion suszy na terenie województwa zachodniopomorskiego
W dniu 10 czerwca 2015r. Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
podjął stanowisko ws znamion suszy na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Stanowiska ZIR

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR