Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - O nas
Jesteś tutaj:

O nas

Izby Rolnicze są wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego. Działają na mocy ustawy z 14 grudnia 1995 roku. Członkami Izb są osoby fizyczne i prawne, które płacą podatek rolny lub podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
Członkowie Izby raz na cztery lata wybierają swoich przedstawicieli w gminach, przedstawiciele ci tworzą Radę Powiatową (w naszym województwie jest 18 powiatów). 2 osoby z każdej Rady Powiatowej wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia ZIR (36 osób), które jest najważniejszym organem Izby - wybiera Zarząd, udziela mu absolutorium, uchwala budżet itd.

W skład Zarządu wchodzą obecnie następujące osoby:
 • Prezes: Andrzej Karbowy
 • Wiceprezes: Jerzy Mariak
 • Członkowie Zarządu: Mirosław Ignaszak, Kazimierz Kuligowski,
  Anna Rydzkowska
 • Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych: Stanisław Baliński

Ich zadaniem jest działanie na rzecz rolnictwa, m.in. poprzez:
 • sporządzanie różnego rodzaju analiz, opinii, ocen,
 • występowanie do organów administracji z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych,
 • doradztwo,
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji gospodarczych,
 • podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,
 • promowanie eksportu,
 • działanie na rzecz poprawy jakości produktów,
 • rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych.

Dochody Izb pochodzą:
 • z budżetu państwa - do 31 grudnia 2000,
 • od 1 stycznia 2001- z odpisu w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izb,
 • ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządów,
 • z udziałów w spółkach,
 • darowizn, składek członkowskich, dotacji, zapisów.

Więcej informacji nt. zasad działania i powoływania Izb Rolniczych można znaleźć w Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 927 - ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o Izbach Rolniczych.

Podstawy prawne

do pobrania poniżej:
1) USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r.o izbach rolniczych.
2) STATUT ZIR

Nasza Historia

W dniu 30 czerwca 2006 roku upłynęło 10 lat od utworzenia samorządu rolniczego na Pomorzu Zachodnim i Środkowym. Jako pierwsza na ziemiach polskich powstała Wielkopolska Izba Rolnicza 110 lat temu w oparciu o ustawodawstwo pruskie. Dokumentem regulującym działalność izb rolniczych w II RP było Rozporządzenie Prezydenta RP o izbach rolniczych z 22 marca 1928 r. W okresie międzywojennym w Polsce funkcjonowało 13 izb rolniczych.

Organy ZIR

 • Zarząd
 • Walne Zgromadzenie
 • Rady Powiatowe
 • Komisja Rewizyjna

Wybory do izb

W dniu 28 lipca 2019 r. odbyły się wybory do Rad Powiatowych ZIR. Rady Powiatowe są ważnym organem Izby, umożliwiającym skuteczniejsze rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów.

O nas

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR