Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Korespondencja ws przyspieszenia wypłaty płatności bezpośrednich za 2019r.

Dodano: 28 luty 2020 godz. 13:57
Korespondencja ws przyspieszenia wypłaty płatności bezpośrednich za 2019r.
Samorząd rolniczy wystąpił do MInistra Rolnictwa i Rozwoju wsi z postulatem przyspieszenia przez ARiMR wypłaty środków niezależnie od tego czy zostały przeprowadzone kontrole w danych gospodarstwach. Brak płatności niepokoi rolników. W odpowiedzi na pismo Minister Odpowiedział, że warunkiem wypłaty płatności bezpośrednich jest zakończenie kontroli administracyjnej (według przepisów UE). Jednak na wniosek MRiRW Komisja Europejska wydała decyzję przewidującą zwiększenie dopuszczalnego poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019r. z 50% do 70%.
Szczegółowa odpowiedź zawarta jest poniżej.

Posiedzenie Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Dodano: 28 luty 2020 godz. 11:27
Posiedzenie Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
W dniu 27.02.2020r w Krzywopłotach pod Karlinem odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Białogardzkiego, Kołobrzeskiego, Koszalińskiego, Sławieńskiego, Szczecineckiego oraz Świdwińskiego.
Poruszone tematy, które najbardziej nurtują obecnie rolników to min.
Obecna sytuacja rolnictwa zachodniopomorskiego, informacja dotycząca nowych kompetencji dla Izb Rolniczych, wystąpienie przedstawiciela OT KOWR Koszalin – obecne działania, wystąpienie przedstawiciela ARiMR – realizacja płatności za 2019r, zmiany w naborze na 2020, wnioski PROW, Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego – BDO, Wystąpienie przedstawiciela WFOŚiGW- dofinansowanie działań dla rolników, dofinansowanie dla gmin w temacie odbioru folii rolniczej, Wystąpienie Lekarza Weterynarii – ASF i ptasia grypa, Wystąpienie przedstawiciela ZODR – szkolenia dla rolników.
Było to pierwsze spotkanie w takiej formie. Omówiono procedury składania wniosków na wszystkie nabory, które zrealizowane są przez ARiMR, przy czym poproszono o konsultacje dotyczące wniosków modernizacja gospodarstw rolnych i nawodnienia osób wypełniających wnioski co przyspieszy procedury.
Pan Stanisław Baliński delegat do KRIR przedstawił stanowiska KRIR, która wnioskuje o zminimalizowanie przepisów Unijnych dotyczących składania wniosków i ofert, działań dot. materiału siewnego itp.
Następnie głos zabrał Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko omawiając program małej retencji, fermy fotowoltaiczne, utylizacja foli. Gminy są odpowiedzialne za utylizację ale niestety nie wszystkie chcą skorzystać z programu być może tworząc konsorcja zmniejszy się koszty i ułatwi to wdrażanie tego programu na terenach gmin. Kilku rolników zawnioskowało aby odpowiedzialnymi za odbiór foli rolniczych były firmy, które dostarczają im te produkty.
Następnie glos zabrał Pan Andrzej Grzana Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków WFOŚiGW w Szczecinie. Omówił ceny zakupu wapna, preferencyjne pożyczki na 15 lat, rozwój instalacji fotowoltaicznej oraz program wapnowania. W programie wapnowania są ograniczenia, z którymi nie do końca zgadzają się rolnicy wnioskując min. o możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie przez wszystkich rolników również tych którzy mają ponad 75ha.
Stwierdzono również brak doradców sprawie składania wniosków przy fotowoltanice. Brak szczegółowych informacji dot. rolniczych odpadów.
Michał Mętlewicz z – ca Dyrektora KOWR Koszalin przedstawił informację nt.
- Platformy Żywieniowej
- oznaczenia „Produkt Polski”
- pomoc w zakładaniu Spółek Wodnych w których KOWR może przystąpić do Spółki
Teledetekcji (urządzenie nadzorujące realizacją umów dzierżaw, które może być wykorzystane przy zjawisku suszy)
Pani Anna Rydzkowska podała stronę, na której każdy rolnik może sprawdzić wykorzystaną przez siebie kwotę pomocy de minimis – http://srpp.minrol.gov.pl
Następnie zabrał głos Pan Adam Kalinowski Dyrektor ZODR Barzkowice przedstawiając plan szkoleń jakie są przewidziane na 2020 rok Poinformował, że na stronie ZODR Barzkowice jest taka informacja. Drugi temat to rozbudowa stacji meteorologicznych których ma powstać 16 na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ten temat bardzo szczegółowo omówił Prezes ZIR Andrzej karbowy podając propozycje lokalizacji tych stacji zaproponowanych przez IUNG. Do tych stacji będzie dołączona teledetekcja. Podkreślił również, że jedną z propozycji nowych kompetencji dla izb jest to, aby opinie Izby były wiążące. Stanowisko Izb jest złożone do Ministra Rolnictwa i czekamy odpowiedź.

Odstrzał sanitarny- rozporządzenie Wojewody

Dodano: 25 luty 2020 godz. 14:11
Odstrzał sanitarny- rozporządzenie Wojewody
Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego mówi m.in.: "nakazuje się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików w terminie do dnia 31 marca 2020 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich w załączniku do rozporządzenia."

Pełna treść do pobrania (29 stron):
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2020/958/

Zarząd ZIR wnioskował o takie decyzje w pismach:
- z dnia 6 grudnia 2019, skierowanym do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
- z dnia 16 stycznia br., skierowanym do Wojewody

Korespondencja dotycząca ptasiej grypy i ASF

Dodano: 25 luty 2020 godz. 11:26
Korespondencja dotycząca ptasiej grypy i ASF
W odpowiedzi na pismo Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej ws aktualnych działań dotyczących zagrożenia ptasią grypą i ASF Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wystosował pismo wyjaśniające bieżące działania dotyczące zapobieganiu rozpowszechniania się ptasiej grypy i wirusa ASF. Korespondencja w załączeniu

Informacje nt "Platformy Żywnościowej"

Dodano: 24 luty 2020 godz. 12:33
Informacje nt
Informacja dla rolników:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w załączeniu przesyła broszurę informacyjną oraz linki do stron internetowych, gdzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące uruchomienia „Platformy Żywnościowej”

Informacje nt. Platformy Żywnościowej (dot. m.in.: sprzedawcy, kupującego, magazynów autoryzowanych oraz szkoleń dla uczestników) są dostępne na stronie internetowej:
www.platformazywnosciowa.com.pl.
Za pomocą ww. strony internetowej (w zakładce szkolenia) członkowie ZIR mogą zgłaszać swój udział w organizowanych szkoleniach stacjonarnych dotyczących funkcjonowania Platformy Żywnościowej, jak również poszerzyć swoją wiedzę na temat projektu poprzez szkolenia za pośrednictwem Internetu (e-learning).Terminy szkoleń stacjonarnych będą na bieżąco aktualizowane.

Informacje o projekcie można również znaleźć na stronie Towarowej Giełdy Energii:
www.tge.pl.

Poniżej linki do filmików na kanale You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=_509SuXLgIg

https://www.youtube.com/watch?v=D-Y2y5y9OME

Targi CSR "Środowisko! Biznesowe i naturalne" odbędą się 16 kwietnia 2020 roku w Warszawskim Centrum EXPO XX

Dodano: 24 luty 2020 godz. 12:25
Targi CSR
Szanowni Państwo,
trwa kampania "5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce" i z tej okazji przekazujemy materiał poświęcony wyzwaniom dotyczącym gospodarki wodnej w Polsce. Cele zostały ogłoszone przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku, a Polska jest sygnatariuszem tego dokumentu. Szósty cel odnosi się do tematu WODY.


Podjęte zagadnienie WODY będzie miało swoją kontynuację podczas 8. Targów CSR, czyli największego w Polsce wydarzenia poświęconego odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi. Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających. Też zachęcamy do poinformowania podmiotów, z którymi Państwo współpracujecie o 8. Targach CSR - 16 kwietnia 2020 r., Centrum EXPO XXI w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 12/14). Materiały do pobrania na stronie >>>

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF - 28.02-28.03.2020 r.

Dodano: 20 luty 2020 godz. 13:54
Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF - 28.02-28.03.2020 r.
Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.
O premię może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o areale powyżej 1 ha i wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro. Kolejny warunek to wcześniejsze niekorzystanie z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla młodego rolnika, dofinansowania na modernizację gospodarstwa czy na założenie firmy na wsi. Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS. Wystarczy, że co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb. Oznacza to, że o premię można się starać pracując na etacie czy prowadząc własną firmę. Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej w dwóch ratach. Najpierw jest to 48 tys. zł, a po realizacji założeń biznesplanu – 12 tys. zł. Dotację można przeznaczyć na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych. 80 proc. kwoty pomocy trzeba jednak wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej czy założenie sadów i plantacji wieloletnich. Każdy wniosek jest punktowany. Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 8 punktów. A te można otrzymać m.in. za: średnią roczną liczbę świń utrzymywanych dotąd w gospodarstwie (do 5 pkt), rodzaj planowanej produkcji (do 3 pkt), kompleksowość biznesplanu (do 7 pkt), docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa (do 5 pkt).

Źródło: ARiMR

Rzeźnie rolnicze – ułatwienia dla rolników wspierające rozwój gospodarstw

Dodano: 18 luty 2020 godz. 11:21
Rzeźnie rolnicze – ułatwienia dla rolników wspierające rozwój gospodarstw
18 lutego 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”, tj. rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw. Ułatwienia te dotyczą konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia pomieszczeń rzeźni rolniczych i stanowią krajowe środki dostosowujące do przepisów unijnych. Uproszczenia te dotyczą przykładowo: liczby pomieszczeń w rzeźni rolniczej i czynności, jakie mogą być wykonywane w tych pomieszczeniach (rzeźnia rolnicza będzie mogła składać się z co najmniej jednego pomieszczenia), sposobu i miejsca przechowywania mięsa pakowanego i niepakowanego, szatni lub miejsc zmiany odzieży i obuwia dla pracowników rzeźni, systemu urządzeń do odkażania narzędzi.

W tego typu zakładach podmioty będą mogły poddawać ubojowi zwierzęta utrzymywane we własnym gospodarstwie, jak również zwierzęta innych podmiotów utrzymywane w gospodarstwach położonych w tym samym powiecie, w którym usytuowana jest rzeźnia, lub w powiatach sąsiednich. Możliwe będzie również dokonywanie rozbioru mięsa pozyskanego z ubitych w tych rzeźniach zwierząt.

Liczba zwierząt poddawanych ubojowi w rzeźni rolniczej w danym dniu będzie limitowana, przy czym limity te będą mogły być podwyższone pod pewnymi warunkami i za zgodą powiatowego lekarza weterynarii.

Podmioty prowadzące rzeźnie rolnicze, poza wymogami ww. rozporządzenia, będą zobowiązane do spełnienia pozostałych wymagań określonych dla rzeźni w innych przepisach prawa krajowego lub unijnego, dotyczących, np. kryteriów mikrobiologicznych dla mięsa, łańcucha chłodniczego, czy kwalifikacji osób dokonujących uboju.

Wprowadzenie uproszczonych rozwiązań dla rzeźni rolniczych ma na celu wsparcie rolników utrzymujących zwierzęta w swoich gospodarstwach i zainteresowanych rozwojem działalności, w celu wprowadzenia pozyskanego mięsa na rynek na małą skalę, np. w ramach rolniczego handlu detalicznego, czy też działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020 r. poz. 56) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/56

Źródło: MRiRW


Problemy rolników z bieżącą obsługą kredytów - wniosek o spotkanie

Dodano: 18 luty 2020 godz. 11:14
Problemy rolników z bieżącą obsługą kredytów - wniosek o spotkanie
W związku z coraz częstszymi prośbami rolników (którzy w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, czy też wystąpienia chorób zakaźnych (ASF) popadli w kłopoty finansowe i mają problem z bieżącą obsługą kredytów) kierowanymi do Krajowej Rady Izb Rolniczych o pomoc w negocjacjach z bankami - 14 lutego 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania z bankami udzielającymi kredytów preferencyjnych, Związkiem Banków Polskich oraz Zarządem KRIR w celu omówienia tej sytuacji oraz działań, które można byłoby podjąć w tym zakresie.

Źródło: KRIR

Na inwestycje w przetwórstwo do 10 mln zł - 27.02-27.03.2020 r.

Dodano: 18 luty 2020 godz. 11:11
Na inwestycje w przetwórstwo do 10 mln zł - 27.02-27.03.2020 r.
Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową. W tym naborze preferowane będą inwestycje w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich z surowców niemodyfikowanych genetycznie.
O pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi, jeżeli wykonują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, zależy od tego, kim jest beneficjent. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, wysokość wsparcia wyniesie do 10 mln zł. Natomiast jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może liczyć maksymalne na 15 mln zł. Minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł. Pieniądze są wypłacane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji. W ramach jednego naboru można złożyć jeden wniosek dotyczący danego przedsiębiorstwa albo jego wyodrębnionej organizacyjnie części. Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Najwięcej punktów będzie można otrzymać za realizację inwestycji związanych z produkcją pasz z surowców wolnych od GMO. Na podstawie liczby otrzymanych punktów zostanie przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania wsparcia. ARiMR, nie później niż 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, poda do publicznej wiadomości na swoim portalu internetowym informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. W przypadku pozytywnego wyniku oceny merytorycznej wniosku Agencja zawiera z beneficjentem umowę o przyznaniu pomocy, a dotacja jest przekazywana na jego rachunek bankowy.

Dokumenty aplikacyjne: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

Źródło: ARiMR

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR