Jesteś tutaj:

Posiedzenie Rady Powiatowej Police z dnia 08.10.2020 r.

Dodano: 14 październik 2020 godz. 09:04
Posiedzenie Rady Powiatowej Police z dnia 08.10.2020 r.
Dnia 8 października br. odbyło się posiedzenie rady powiatowej ZIR powiatu polickiego. W spotkaniu oprócz przedstawicieli uczestniczyli: pan Damian Pizoń – ZO PZŁ Szczecin, pan Przemysław Kozak – ARiMR Szczecin, pani Jadwiga Kundera – KRUS Szczecin oraz rolnicy.
Posiedzenie od przywitania rozpoczął przewodniczący pan Marek Szczepankiewicz, po czym zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad, który został jednogłośnie zaakceptowany. Następnie głos zabrał p. Damian Pizoń – Łowczy Okręgowy PZŁ, który przedstawił obecnym strukturę i funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego, jak również poinformował o rocznym pozyskiwaniu na terenie obwodów łowieckich dzika. Na terenie obwodów łowieckich dodatkowo pozyskano w tym roku 15000 sztuk dzika plus 2000 dzików na terenie samego miasta Szczecin. Wytłumaczył obecnym na czym polega odstrzał sanitarny, a także kto wydaje decyzję i kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie tego odstrzału na terenie powiatu. Następnie odpowiadał na pytania zadawane przez rolników m.in.: czy jest obowiązek informowania mieszkańców o polowaniach?, czy jako instytucja PZŁ ma wpływ na wypłacanie rolnikom odszkodowań?. Na zakończenie dyskusji rolnicy z powiatu polickiego zasygnalizowali duży problem z ciągle zwiększającą się populacją szpaków, żurawi i kormoranów oraz poprosili o podjęcie radykalnych działań związanych z ograniczeniem populacji jelenia.
Kolejno głos zabrał p. Przemysław Kozak – ARiMR, który poinformował obecnych o 52 złożonych wnioskach związanych z covid-19 na terenie powiatu polickiego i miasta Szczecin. Na terenie całego województwa zachodniopomorskiego zostało złożonych 2042 wnioski. Przedstawiciel ARiMR powiadomił o projektowanych stawkach płatności bezpośrednich za 2020 rok. Europejski Bank Centralny opublikował 30 września 2020 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2020 r. Wynosi on 4,5462 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,3782 zł za 1 EUR).
Zaraz po tym przedstawicielka KRUS w Szczecinie p. Jadwiga Kundera poinformowała, że od dnia 8 marca 2020 r. zmieniła się wysokość zasiłku chorobowego za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy w wysokości 15 zł przysługuje ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy z powodu zakażenia lub choroby układu oddechowego oznaczonych w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19. Wyższy zasiłek chorobowy – 15 zł przysługuje z tytułu niezdolności trwającej do 14 dni.
Podwyższony zasiłek chorobowy jest przyznawany na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości rozmawiano jeszcze na temat fotowoltaiki, ochrony gruntów rolnych, a także przechodzenia rolników na emeryturę, po czym spotkanie zakończono.
Następne posiedzenie Rady zaplanowano wstępnie na 5 listopada.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR