Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Kolejne opinie do projektów rozporządzeń MRiRW
Jesteś tutaj:

Kolejne opinie do projektów rozporządzeń MRiRW

Dodano: 07 wrzesień 2020 godz. 10:01
Kolejne opinie do projektów rozporządzeń MRiRW
Samorząd rolniczy ponownie pozytywnie zaopiniował projekty rozprządzeń MRiRW:
1. projekt w sprawie metod pobierania iokresu przechowywania prób materiały siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzenia odkumentacji dotyczącej oceny tego materiału - według KRIR doprecyzowanie prepisów dotyczących pobierania prób do ponownej oceny sadzeniaka ziemniaka oraz czytelne wskazanie, że próby te pobierane są z przechowalni i kopców na obecność organizmów kwarantannowych uporządkuje system kontroli materiału siewnego.
2. projekt w sprawie szczegółowucj warunków i trybu przyznawania ora wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie prouktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego PROW na lata 2014-2020 - według KRIR projekt zakłada uproszczenie procedur w zakresie składania ofert na zakup maszyn i urządzeń, umożliwienie własnoręcznego potwierdzania za zgodność dokumentów przetargowych może znacznie ułatwić składanie wniosku o płatność.

źródło: KRIR

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR