Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Posiedzenie Zarządu w dniu 16 stycznia 2015 r.

Dodano: 19 styczeń 2015 godz. 13:27
Posiedzenie Zarządu w dniu 16 stycznia 2015 r.
W dniu 16 stycznia 2015r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Gośćmi spotkania byli Przewodniczący Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Myśliborzu - p. Tomasz Olech oraz Przewodniczący Rady Powiatowej w Pyrzycach p. Krzysztof Masternak wraz z rolnikami.
Wiodącym tematem posiedzenia było omówienie problemu obrotu nieruchomościami rolnymi na terenie powiatu myśliborskiego i pyrzyckiego, w której uczestniczyli Przewodniczący Rad Powiatowych.
W trakcie obrad Zarządu podjęto także rozmowy z rolnikami, którzy przybyli w tym dniu do biura ZIR z terenu powiatu pyrzyckiego i myśliborskiego.
W związku z nowym projektem ustawy „prawo łowieckie” na początku lutego odbędzie się spotkanie konsultacyjne.
W dalszej części spotkania rozmawiano o szczegółach dotyczących spotkania noworocznego członków walnego zgromadzenia zaplanowanego na 22 stycznia br.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 13 styczeń 2015 godz. 11:16
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: „Wykonanie projektu aranżacji i prac remontowych oraz kosztorysu inwestorskiego lokalu nr 9 przy ul. Chmielewskiego 22 w Szczecnie”

Wyższe dopłaty bezpośrednie dla rolników objętych w 2014 roku dyscypliną finansową

Dodano: 13 styczeń 2015 godz. 09:57
Wyższe dopłaty bezpośrednie dla rolników objętych w 2014 roku dyscypliną finansową
2013 roku na podstawie przepisów Komisji Europejskiej, rolnicy którzy otrzymali dopłaty bezpośrednie wyższe od 2 tys. euro, zostali objęci tzw. dyscypliną finansową - czyli należne im dopłaty finansowane z budżetu UE zostały obniżone o współczynnik 2,45%. Mechanizm ten dotyczył 365,5 tys. rolników, a kwota, którą Polska zwróciła do budżetu UE wyniosła 153,9 mln zł.

Takie działanie UE było podyktowane tym, że zaplanowany budżet finansowy na realizację dopłat bezpośrednich za 2013 rok był wyższy od faktycznie dostępnego. Okazało się jednak, że z przekazanych przez Polskę pieniędzy UE wykorzystała tylko ponad milion złotych. Dlatego pozostała część tych środków, czyli 152,3 mln zł zostanie zwrócona naszym rolnikom. Trafią one do tych, którzy ubiegali się w 2014 roku o przyznanie dopłat bezpośrednich i zostali objęci dyscypliną finansową - czyli przysługujące im płatności są większe od 2 tys. euro. Takich rolników jest w 2014 r. nieco ponad 406 tys. W ich przypadku, należne im dopłaty bezpośrednie, zgodnie z decyzją UE dotyczącą tzw. dyscypliny finansowej, najpierw zostaną obniżone o 1,3% ( łącznie ok. 93,5 mln zł), a następnie podwyższone, w sumie o kwotę 152,3 mln zł, którą Komisja Europejska zwróciła Polsce w ramach dopłat bezpośrednich za 2013 rok. Z różnicy pomiędzy tymi dwoma kwotami wynika, że rolnicy, którym przysługują dopłaty bezpośrednie za 2014 r. w wysokości ponad 2 tys. euro, pomimo objęcia ich tzw. dyscypliną finansową, otrzymają wyższe dopłaty niż wynika z obliczenia stawek płatności i powierzchni upraw. Decyzje administracyjne przyznające im wyższe dopłaty bezpośrednie wydają kierownicy biur powiatowych ARiMR. Proces ten mógł się rozpocząć dzięki opublikowaniu, 29 grudnia 2014 r. rozporządzenia Rządu w sprawie zmiany zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Źródło: KRIR

Dopłaty bezpośrednie dla młodych większe

Dodano: 13 styczeń 2015 godz. 09:49
Dopłaty bezpośrednie dla młodych większe
Projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich, przyjęty przez rząd, przewiduje zwiększone stawki dopłat dla młodych rolników. Ten element sytemu płatności bezpośrednich Polska musiała przyjąć, ale mogliśmy to zrobić na kilka sposobów. Jaki wybrano?
Unia stawia na młodość: wzmocnienie dopłat dla młodych rolników to obligatoryjny elementsystemu dopłat bezpośrednich. „Instrument ten ma ułatwić młodym rolnikom zakładanie działalności i dostosowanie strukturalne ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności, mając na względzie, że rozwój działalności rolniczej prowadzonej przez osoby młode ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności unijnego sektora rolnego” – podano w uzasadnieniu projektu.

Płatność ta przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla danego rolnika do jednolitej płatności obszarowej nie większej niż 50 ha. Oblicza się ją, mnożąc liczbę odpowiadającą 25% średniej krajowej płatności na hektar przez liczbę kwalifikujących się hektarów, które rolnik zadeklarował we wniosku o przyznanie płatności. Średnią krajową płatność na hektar oblicza się z kolei, dzieląc krajowy pułap na rok kalendarzowy 2019 przez liczbę kwalifikujących się hektarów zadeklarowanych w 2015 r.

A skąd próg 50 ha? Państwa członkowskie ustalają jeden maksymalny limit stosowany do liczby kwalifikujących się hektarów zadeklarowanych przez rolnika, który nie może być niższy niż 25 ani wyższy niż 90 – wybrano zatem granicę leżącą w połowie dopuszczalnego areału.

Przyjęcie progu 50 ha spowoduje, że do wsparcia będzie się kwalifikowało ok. 954 tys. ha, co stanowi ok. 88,74 % łącznej powierzchni gruntów rolnych będących w posiadaniu młodych rolników. Powierzchnia, która nie zostanie objęta wsparciem to ok. 121 tys. ha, co stanowi ok. 11,26% powierzchni gospodarstw. Jedynie ok. 1 080 największych gospodarstw otrzyma wsparcie do pierwszych 50 ha, a nie do całości użytkowanych gruntów, co stanowi zaledwie ok. 1 ,65 % beneficjentów płatności dla młodych rolników - podano w uzasadnieniu projektu.

Źródło: farmer.pl

Posiedzenie Zarządu w dniu 09 stycznia 2015r..

Dodano: 12 styczeń 2015 godz. 14:16
Posiedzenie Zarządu w dniu 09 stycznia 2015r..
W dniu 9 stycznia 2015r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Gościem spotkania był Przewodniczący Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej p. Wiesław Pawelec.
W pierwszej części spotkania jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr 1/2015 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2015r. Ustalono, także wstępną datę spotkania noworocznego Członków Walnego Zgromadzenia na 22 stycznia br.
W drugiej części spotkania w związku z pracami nad nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przeanalizowano przedłożony projekt. Jednakże mając na celu ciągłe dążenie do udoskonalenia regulacji prawnych oraz procedur dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu WRSP w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz wyjście naprzeciw nie malejącej potrzebie powiększania gospodarstw rodzinnych przez rolników indywidualnych w szczególności doprecyzowaniu powinna ulec kwestia tworzenia nowych gospodarstw rodzinnych przez młodych rolników.
Ponadto, rozmawiano również o potrzebie ustalenia spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu zmian do ustawy „Prawo łowieckie”.
W dalszej części posiedzenia przedyskutowano aktualne sprawy dotyczące działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

ZIMOWISKO 2015

Dodano: 08 styczeń 2015 godz. 09:24
ZIMOWISKO 2015
Informujemy, że zostało kilka wolnych miejsc na zimowisko w Kościelisku termin 23.01-01.02.2015r.
koszt 550 zł
warunki uczestnictwa: dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS) do 16go roku życia.

Więcej Informacji pod numerem tel: 91 484 40-72

Kondolencje

Dodano: 05 styczeń 2015 godz. 10:05
Kondolencje
Panu
Lechowi Bany
Wiceprezesowi Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca składają Zarząd, członkowie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz pracownicy.

Informacja

Dodano: 31 grudzień 2014 godz. 08:36
Informacja
Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2015r. biuro ZIR będzie zamknięte.

HISTORYCZNA CHWILA

Dodano: 29 grudzień 2014 godz. 15:31
HISTORYCZNA CHWILA
W dniu 29 grudnia 2014 roku został podpisany Akt Notarialny dotyczący zakupu siedziby dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Czeka nas teraz "mały" remont i mamy nadzieję, że nowa kadencja ZIR będzie pracowała już w nowej siedzibie.
Biuro ZIR będzie mieściło się w Szczecinie na ul. Zygmunta Chmielewskiego 22a. Naszymi sąsiadami będzie min. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Życzenia Świąteczne

Dodano: 23 grudzień 2014 godz. 22:03
Życzenia Świąteczne
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia

życzy
Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
wraz z pracownikami

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR