Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA w sprawie obowiązku uzyskania zaawansowanego dostępu na PUESC

Dodano: 10 marzec 2020 godz. 09:43
WAŻNA INFORMACJA w sprawie obowiązku uzyskania zaawansowanego dostępu na PUESC
WAŻNA INFORMACJA
w sprawie obowiązku uzyskania zaawansowanego dostępu na PUESC
Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1849), przypominamy o wprowadzeniu wymogu uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.
Obowiązek uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC dotyczy podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenia w rejestrze SENT o informację o odbiorze towaru (od 1 lutego 2020 r.).

Poniżej link do komunikatu ze strony www.puesc.gov.pl, gdzie znajduje się odnośnik do instrukcji „e-Klient Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo – Celnego”.

LINK

Należy niezwłocznie uzyskać ID SISC, bez tego numeru nie będzie można poprawnie zamykać SENTÓW.


Odpowiedź MRiRW ws wniosków z prac zespołowych

Dodano: 09 marzec 2020 godz. 15:43
Odpowiedź MRiRW ws wniosków z prac zespołowych
Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy odpowiedź MRiRW ws wniosków z prac zespołów w ramach Porozumienia Rolniczego oraz stopnia ich realizacji. Wyróżniamy kolejne zespoły:
Zespół ds. Stabilizacji i wsparcia rynku:
- mięsa wieprzowego,
- mięsa wołowego,
- owoców i warzyw,
- chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, nasiennictwa
Zespół ds. Odbudowy suwerennosći paszowej i ograniczenia GMO
Zespół ds. Odbudowy rolnictwa na obszarach górskich
Zespół ds. gospodarki wodą, zasobami i glebą
Zespół ds Infrastruktury obszarów wiejskich
Zespół ds wysokiej jakości żywności.

Odpowiedź na wnioski poszczególnych zespołów w załączeniu.

Przedłużenie naborów na działanie inwestycyjne

Dodano: 06 marzec 2020 godz. 14:14
Przedłużenie naborów na działanie inwestycyjne
Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła dnia 12 lutego br. z pismem o przedłużenie naborów na działania inwestycyjne objęte programem PROW 2014-2020. W odpowiedzi na pismo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych " w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wprowadzono zmianę polegającą na określeniu maksymalnego terminu trwania naborów wniosków o przyznanie pomocy (z 30 do 60 dni). Dzięki temu, rolnicy którzy planują ubiegać się o wsparcie na operacje w omawianym instrumencie wsparcia będą mieli więcej czasu na przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych.

Szczegółowa odpowiedź znajduje się poniżej.

Nowe regulacje gospodarowania odpadami mogą zaszkodzić rolnikom

Dodano: 06 marzec 2020 godz. 13:49
Nowe regulacje gospodarowania odpadami mogą zaszkodzić rolnikom
Do Krajowej Rady Izb Rolniczych napływają niepokojące informacje o planowanych przez Ministerstwo Klimatu regulacjach prawnych dotyczących zagospodarowania odpadów opakowaniowych w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację rolników.

Z informacji, jakie posiadamy Ministerstwo Klimatu planuje powołanie systemu zbiórki opakowań po różnego rodzaju produktach (produkty spożywcze, kosmetyki .. ), włączając w to również zużyte opakowania po środkach ochrony roślin. Przepisy, co prawda, nie dotyczą bezpośrednio rolników, jednak ich wprowadzenie ma dla nas istotne znaczenie praktyczne, ponieważ może zaburzyć, a nawet zniszczyć dotychczas funkcjonujący model działania, który w naszej opinii działa bardzo dobrze i jest korzystny dla rolników oraz realizuje prośrodowiskowe cele będące podstawą proponowanych regulacji.

Od 2004 r. rolnicy mogą korzystać z dedykowanego dla nich systemu zbiórki opakowań stworzonego i zarządzanego przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, który zapewnia prostą, skuteczną oraz bezpieczną dla środowiska zbiórkę i zagospodarowanie opakowań po sklasyfikowanych jako niebezpieczne środkach ochrony roślin, nawozach, adiuwantach i produktach biobójczych. System wykształcił rozpoznawany i uznany przez rolników model działania, który jednocześnie przyczynia się do poprawy środowiska naturalnego przez pozbycie się odpadów po środkach niebezpiecznych we właściwy i bezpieczny sposób. W naszej opinii System PSOR funkcjonuje bardzo dobrze i nie ma potrzeby zastępowania go jakimkolwiek innym systemem.

Dla rolnika System PSOR jest:
bezpłatnym narzędziem służącym zagospodarowaniu odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych używanych w gospodarstwie. Po stronie rolnika leży jedynie konieczność odpowiedniego przygotowania opakowań do zbiórki, gwarancją bezpiecznego i właściwego z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego pozbycia się odpadów niebezpiecznych, przez wyspecjalizowany podmiot, zajmujący się odpadami niebezpiecznymi, uniknięciem dodatkowych, bardzo wysokich, kosztów związanych z zagospodarowaniem tych odpadów – pełną odpowiedzialność prawną i finansową (dystrybucja worków, odbiór opakowań, utylizacja itd.), również w przypadku nie osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu, ponoszą jedynie firmy zrzeszone w PSOR w ramach dobrowolnego systemu ich utylizacji; w naszej opinii wypełnia to tym samym założenia leżącej u podstaw propozycji Ministerstwa Klimatu dotyczącej ROP.
Z punktu widzenia praktycznego i ekonomicznego, jest to dla rolników bardzo korzystne rozwiązanie, zwłaszcza w porównaniu z innymi odpadami z gospodarstwa rolnego, takimi jak worki Big Bag po nawozach, czy folia rolnicza, których zagospodarowanie i koszty leżą całkowicie po naszej stronie.

Zwracamy również uwagę, że System PSOR jest jedynym system zbiórki opakowań, który opiera się w pełni na fizycznej zbiórce zużytych opakowań z rynku. Pozostałe branże tego nie robią, a jedynie rozliczają się z organizacjami odzysku opakowań ponosząc minimalne nakłady finansowe, a reszta jest przerzucana na konsumenta w opłatach komunalnych.

Obawiamy się, że System PSOR z uwagi na zmienione prawo zaprzestanie swojej działalności, a rolnicy zostaną z odpadami sami. Nie rozumiemy dlaczego mielibyśmy niszczyć system, który dobrze działa w imię idei stworzenia jednego systemu ROP. Jesteśmy przekonani, że System PSOR jest modelowym systemem, z którego funkcjonowania trzeba czerpać wiedzę a nie go burzyć.

W naszej opinii System PSOR to sprawdzone od wielu lat i skuteczne narzędzie funkcjonujące z korzyścią dla rolnika, a jednocześnie w pełni realizujące cele ROP określone w prawodawstwie unijnym, dlatego powinien zostać potraktowany odrębnie w projektowanej regulacji. Dużym błędem byłoby traktowanie na równi przedsiębiorców, którzy do tej pory zbiórkę realizowali i całkowicie pokrywali jej koszty od ponad 16 lat, z podmiotami które dopiero mają ponosić realne koszty zagospodarowania odpadów.

Dlatego też 2 marca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wstawienie się w tej sprawie w naszym imieniu do Ministra Klimatu.

Źródło: KRIR

Potrzeba większęgo wsparcia inwestycji ograniczających utratę wody

Dodano: 05 marzec 2020 godz. 12:09
Potrzeba większęgo wsparcia inwestycji ograniczających utratę wody
W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas III posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardnowskiego, w związku z cyklicznie już występującą suszą o wprowadzenie w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych lub innych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 możliwości zakupu maszyn i technologii, które ograniczają utratę wody. Dofinansowaniu powinny podlegać również budowa, rozbudowa i przebudowa:
Budynków inwentarskich poprawiających dobrostan zwierząt, umożliwiające również chów ekologiczny; Przechowalnie poprawiające warunki i jakoś przechowywanych płodów rolnych; Instalacje w gospodarstwach oszczędzające energię (kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Należy podkreślić, że znaczna kwota z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nadal nie została wykorzystana. Celowe jest utworzenie działania lub zmiana istniejących działań, w których ograniczenie strat wody będzie priorytetem (nie tylko nawadnianie) oraz zwiększanie poziomu dofinansowania do poziomu 70%.

Źródło: KRIR

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Dodano: 05 marzec 2020 godz. 11:57
Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin
Zbliżający się okres intensywnych prac polowych związany jest ze stosowaniem środków ochrony roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że osoby stosujące środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Muszą również przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu.

Profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin, który planuje chemiczną ochronę roślin musi w szczególności pamiętać o siedmiu niżej wyszczególnionych obowiązkach.

Integrowana ochrona roślin!

Użytkownicy profesjonalni, stosujący środki ochrony roślin są zobligowani uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Według wymienionego rozporządzenia producent rolny powinien przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami aby ograniczyć stosowane pestycydy. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być również poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest również ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Tylko zarejestrowane środki ochrony roślin i zgodnie z etykietą!

Do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na stronie Ministerstwa udostępnione są również etykiety środków. Zapisów etykiet należy bezwzględnie przestrzegać.

Zakup środków ochrony roślin wyłącznie od zarejestrowanych sprzedawców!

Środki ochrony roślin należy nabywać wyłącznie od przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia takiej działalności i nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania udostępniony jest na stronie internetowej PIORIN. Środków ochrony roślin nigdy nie należy kupować np.: na straganie, z bagażnika samochodu, z zagranicy oraz z nieznanych źródeł w Internecie. Oferowane do sprzedaży preparaty muszą być w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta środka musi być sporządzona w języku polskim.

Zachowanie warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin!

Użytkownicy profesjonalni muszą przestrzegać wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów. Na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

Obowiązkowe szkolenia!

Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów.

Obowiązkowe badanie i kalibracja sprzętu do stosowania środków ochrony roślin!

Na posiadaczach m.in. opryskiwaczy ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin do zabiegów można używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie oraz prawidłowo skalibrowanego.

Dokumentowanie wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin!

Użytkownik profesjonalny jest zobligowany również do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin. W dokumentacji należy zanotować nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin oraz wskazać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

Użytkownik profesjonalny środków ochrony roślin w przypadku braku ważnego szkolenia i/lub przebadanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przed rozpoczęciem chemicznej ochrony roślin powinien uzupełnić kwalifikacje i/lub poddać badaniom sprzęt w jednostkach do tego uprawnionych.

Rejestry przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność w zakresie:
prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
udostępniane są przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/.

Sankcje karne!

Stosowanie środków ochrony roślin bez spełnienia powyższych wymogów jest karalne.

Źródło: PIORIN

Wsparcie do dobrostanu krów i świń

Dodano: 05 marzec 2020 godz. 11:43
Wsparcie do dobrostanu krów i świń
Wnioski będzie można składać od 15 marca do 15 maja 2020 r. Wsparcie dla rolników, którzy poprawią warunki utrzymania zwierząt przez zwiększenie powierzchni bytowej o min. 20%.
Od 15 marca 2020 r. rolnicy utrzymujący krowy i świnie będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe za poprawę warunków utrzymania tych zwierząt ponad wymagane normy.

Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.

Stawki pomocy wyniosą (na rok):
301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach), 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach), 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym), 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach), 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).
Rolnicy będą mogli składać pierwsze wnioski o wsparcie do dobrostanu krów i świń już od 15 marca 2020 r. Nabór – drogą elektroniczną, w ramach formularza eWniosekPlus (na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020) – potrwa do 15 maja 2020 r.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy będą określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020, które będzie obowiązywać od dnia 15 marca 2020 r. (rozporządzenie jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego).

Na działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 zarezerwowano 50 mln euro. Szacuje się, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników – hodowców krów i świń.

Obecnie trwają szkolenia i egzaminy dla doradców rolniczych, którzy będą świadczyć rolnikom usługi dotyczące doradzania w realizacji działania oraz sporządzania Planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 300) http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000030001.pdf

Źródło: MRiRW

Płatności bezpośrednie – oświadczenie rolnika o braku zmian

Dodano: 05 marzec 2020 godz. 11:37
Płatności bezpośrednie – oświadczenie rolnika o braku zmian
Rolnicy mogą już składać oświadczenia, w których potwierdzają brak zmian w porównaniu do ubiegłorocznego wniosku o płatności bezpośrednie. Od 1 marca do dnia 15 kwietnia 2020 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności obszarowych
w ramach PROW (płatności ONW i premii zalesieniowych) zamiast wniosku o przyznanie tych płatności będą mogli złożyć oświadczenie, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do wniosku złożonego w poprzednim roku. Tak samo, jak w 2018 r. i w 2019 r., złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te same płatności, co w roku poprzednim. Rolnicy mogą składać oświadczenia w terminie od 1 marca do dnia 15 kwietnia 2020 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do kogo kierowane jest to rozwiązanie? Wprowadzone rozwiązanie kierowane jest do rolników, których gospodarstwa charakteryzują się niską zmiennością struktury prowadzonej produkcji, ubiegają się o płatności mające charakter ogólny, tj. przyznawane są do wszystkich gruntów rolnych niezależnie od kierunku prowadzonej na nich produkcji, ubiegają się o wsparcie, dla którego stosowany jest bezwnioskowy system ubiegania się o płatności, czy też wnioskują o płatność historyczną tj. niezależną od aktualnie prowadzonej produkcji.

Kto nie będzie mógł złożyć takiego oświadczenia? Ponadto, w celu uniknięcia składania przez rolników błędnych oświadczeń i związanych z tym negatywnych konsekwencji, z możliwości składania oświadczeń wyłączono tych rolników, którzy ze względu na charakter płatności, o które się ubiegają, nawet potencjalnie nie mogliby skorzystać z możliwości złożenia oświadczenia. Przykładowo, w gospodarstwach realizujących działanie Rolnictwo ekologiczne oraz Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014–2020, zawsze zachodzą zmiany w porównaniu do roku poprzedniego, tym samym w ich przypadku oświadczenie zastępujące wniosek nie może mieć zastosowania. Z możliwości złożenia oświadczenia mogą skorzystać zatem rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na treść składanego wniosku w 2019 r. i wnioskowali wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, która jest płatnością historyczną; płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020); wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013); premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020), a powierzchnia gruntów ornych w ich gospodarstwach wynosi mniej niż 10 ha. Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 o inne płatności niż te wymienione powyżej, jak również rolnik, który w 2020 r. zamierza ubiegać się o inne płatności niż te wymienione powyżej. Przepisy dotyczące możliwości składania oświadczeń potwierdzających brak zmian w porównaniu do wniosku złożonego w poprzednim roku weszły w życie 1 marca 2020 r.

Źródło: MRiRW

ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Dodano: 05 marzec 2020 godz. 11:31
ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. ARiMR wesprze również spółki wodne, które chcą zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed powodzią. 19 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Ta propozycja pomocy finansowana z PROW 2014-2020 skierowana jest do dwóch grup odbiorców. Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji. Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR od 19 marca do 17 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html

Dokumenty aplikacyjne - https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html

Zmiana systemu planowania i zagospodarowania w przestrzennego w Polsce

Dodano: 03 marzec 2020 godz. 14:12
Zmiana systemu planowania i zagospodarowania w przestrzennego w Polsce
W związku z wnioskiem z posiedzenia KRIR >>> dotyczącym ochrony praw nabytych rolników przed zabudowa mieszkaniową sytuowaną na terenach wiejskich, Ministerstwo Rozwoju w pismie z dnia 25 lutego 2020 r. złożyło następujące wyjaśnienia:



"Głównym powodem rozlewania się zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich pomiędzy istniejącą zabudową zagrodową oraz użytkami rolnymi jest brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP lub plan miejscowy) oraz powszechne stosowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Gmina ma obowiązek w swoich granicach administracyjnych sporządzić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym określa politykę przestrzenną wiążącą przy sporządzaniu planów miejscowych. Plan miejscowy sporządza się według określonej procedury. Ustawa wymaga zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu, w tym uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz uchwalenia przez radę gminy w zgodzie z art 2 i art. 4 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Przy sporządzeniu planu miejscowego każdy właściciel nieruchomości, w tym właściciel gospodarstwa rolnego, ma możliwość zajęcia stanowiska wobec projektu zagospodarowania gruntów własnych i przyległych.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR