Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Wniosek dot. zmian w szacowaniu strat.

Dodano: 12 maj 2020 godz. 13:28
Wniosek dot. zmian w szacowaniu strat.
Odpowiedź MRiRW na wniosek Lubuskiej IR w sprawie wystąpienia do Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o podjęcie działań w celu zmiany przepisów prawa unijnego, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej gospodarstwa (oddzielnie), aby rolnik mógł skorzystać z pomocy.

Odpowiedź na wniosek dot. pomocy de minimis

Dodano: 12 maj 2020 godz. 13:21
Odpowiedź na wniosek dot. pomocy de minimis
Poniżej korespondencja związana z wnioskiem Zarządu ZIR w sprawie warunków udzielenia pomocy de minimis.

Będą ułatwienia w przemieszczaniu świń pomiędzy strefami

Dodano: 11 maj 2020 godz. 14:49
Będą ułatwienia w przemieszczaniu świń pomiędzy strefami
Zarząd KRIR mając na względzie problemy rolników, wynikające ze skróconego decyzją Komisji Europejskiej nr 2019/609/UE z dnia 11 kwietnia 2019r. terminu ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń, pod koniec stycznia 2020 r., po raz kolejny zwrócił się do resortu rolnictwa w sprawie wprowadzenia możliwości dokonywania wysyłek świń w oparciu o dwukrotne kontrole gospodarstw zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 2 pkt 2. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z późn. zm.). Z otrzymanej w piśmie MRiRW z dnia 8 maja wynika, iż Główny Inspektorat Weterynarii opracował dobrowolne zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, celem uzyskania odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia. Komunikat w tej sprawie został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odstepstwa-od-obowiazku-wykonywania-badan-krwi-u-swin-w-kierunku-asf.
Natomiast wytyczne opisujące sposób biologicznego zabezpieczenia ferm świń w celu uzyskania takiego odstępstwa zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce ASF – informacje dla hodowców i przedsiębiorców – materiały pomocnicze dla hodowców świń -(https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin). Zgodnie z wytycznymi GIW spełnienie przez gospodarstwa rolne dodatkowych wymagań w zakresie bioasekuracji powinno umożliwić im .przyznanie przez PLW- odstępstwa od konieczności pobierania próbek krwi do badań przed przemieszczeniem przez cały rok kalendarzowy. Natomiast w okresie od listopada do końca maja odstępstwo od wykonywania badań laboratoryjnych przy przemieszczeniu świń z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia, może być przyznawane na podstawie spełniania obligatoryjnych, podstawowych wymagań weterynaryjnych zawartych w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wniosek- zmniejszyc ilość dokumentów

Dodano: 08 maj 2020 godz. 14:48
Wniosek- zmniejszyc ilość dokumentów
Wniosek KRIR i odp. MRiRW w sprawie zmian przepisów mających na celu zmniejszenie ilości dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz "Premia dla młodych rolników"

Interwencja- restrukturyzacja zadłużenia

Dodano: 08 maj 2020 godz. 14:19
Interwencja- restrukturyzacja zadłużenia
Odpowiedź MRiRW na pismo w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Problem wsparcia rolników w czasie epidemii.

Dodano: 08 maj 2020 godz. 14:15
Problem wsparcia rolników w czasie epidemii.
Odpowiedź Ministerstwa na wniosek dot. sytuacji pandemii.

Korespondecja dot. poddzierżawy gruntów kupionych w KOWR

Dodano: 08 maj 2020 godz. 13:52
Korespondecja dot. poddzierżawy gruntów kupionych w KOWR
Odpowiedź na wniosek samorządu rolniczego w sprawie wyrażenia przez MRiRW zgody na oddawanie gruntów nabytych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (KOWR) do używania osobom trzecim, bez żądania przez KOWR od nabywcy zapłaty całej niespłaconej, rozłożonej na raty, należności.

Stacja meteo w Moryniu już działa!

Dodano: 08 maj 2020 godz. 12:10
Stacja meteo w Moryniu już działa!
Otrzymaliśmy następujące podziękowania od p. Konrada Klonowskiego - Delegata Rady Powiatowej ZIR Powiatu Gryfińskiego- i okolicznych rolników:

"Serdeczne podziękowania dla całego zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie za częściowe dofinansowanie budowy stacji meteorologicznej IUNG w gminie Moryń pow. Gryfiński.
Stacja zamontowana została 5 maja 2020r.
Darczyńcami byli również okoliczni rolnicy , Gmina Moryń, Gmina Mieszkowice oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie."

Ze swej strony Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej dziękuje p. Konradowi i wszystkim tym, których zaangażowanie umozliwiło realizację tego ważnego dla naszych rolników przedsięwzięcia.

DANE ZE STACJI:
http://meteor.iung.pulawy.pl/view.php?s=120

Interwencja Zarządu ZIR dot. opóźnień pomocy suszowej

Dodano: 08 maj 2020 godz. 10:41
Interwencja Zarządu ZIR dot. opóźnień pomocy suszowej
Na wniosek Zarządu ZIR w sprawie wypłaty pomocy z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych za rok 2019 , Krajowa Rada Izb Rolniczych udziela odpowiedzi.

Wadliwe przepisy- budowa studni w ramach "Modernizacji"

Dodano: 08 maj 2020 godz. 10:30
Wadliwe przepisy- budowa studni w ramach
Korespondencja w sprawie odmowy przyznania pomocy na działanie „Modernizacja Gospodarstw Rolnych z obszaru nawadniania w gospodarstwie” na budowę studni dla pierwszego naboru w związku z brakiem decyzji środowiskowej.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR