Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Środki finansowe na dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych w I kwartale 2016 r.

Dodano: 27 styczeń 2016 godz. 08:50
Środki finansowe na dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych w I kwartale 2016 r.
ARiMR 22 stycznia 2016 r. przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w I kwartale 2016 r., tym samym podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe. Po podpisaniu ustawy budżetowej na 2016 r. Agencja będzie mogła zwiększyć bankom środki na cały 2016 r.

Łącznie na I kwartał 2016 r. Agencja przekazała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 2,3 mln zł.

Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I kwartale br. kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 296 mln zł.

Powyższe limity środków otrzymało 7 central banków:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Pekao S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Raiffeisen Bank Polska S.A.
W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym;
Z - kredyty na zakup użytków rolnych;
PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

więcej informacji na stronie : http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/sa-pieniadze-na-doplaty-do-preferencyjnych-kredytow-inwestycyjnych-udzielanych-w-i-kwartale-2016.html

Wniosek KRIR o zmianę przepisów dot. udzielania dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego

Dodano: 26 styczeń 2016 godz. 15:41
Wniosek KRIR o zmianę przepisów dot. udzielania dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego
Zarząd KRIR realizując wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zgłoszony również później przez inne izby wojewódzkie wystąpił do MRiRW o zainicjowanie zmiany przepisów regulujących zasady udzielania dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego. W odpowiedzi Minister Jurgiel poinformował, że planowaniu przyszłorocznego budżetu nasz wniosek będzie analizowany.

W załączeniu pismo MRiRW znak HORhn078/2/2016.

Informacja z szóstej edycji Targów Polagra -Premiery

Dodano: 26 styczeń 2016 godz. 15:30
Informacja z szóstej edycji Targów Polagra -Premiery
W dniach 21-24 stycznia 2016 roku odbyła się szósta edycja Targów Polagra-Premiery na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Targi objęła patronatem branżowym Krajowa Rada Izb Rolniczych.
Podczas Targów obecna ze stoiskiem była Krajowa Rada Izb Rolniczych, a w dniu 22 stycznia 2016 r., wraz z Wielkopolską Izbą Rolniczą, zorganizowała konferencję dla rolników "Obrót ziemią rolną w Polsce – stan obecny i planowane zmiany".
W konferencji wzięli udział również Pan Julian Sierpiński – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej a zarazem członek Zarządu KRIR oraz Pan Lech Bany – Wiceprezes Zarządu
Konferencja Krajowej Rady Izb Rolniczych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników Targów. Wziął w niej udział Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki oraz Zastępca Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anna Zając-Plezia.
Prezes Humięcki przedstawił obecny stanu dotyczący obrotu nieruchomościami rolnymi oraz wziął udział w dyskusji, udzielając odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości rolników. Główne tematy rozmów dotyczyły zasad przetargów ograniczonych oraz dzierżawy gruntów.
Udział Przedstawicieli Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w konferencji pozwolił między innymi na wniesienie uwag korygujących do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu oraz o zmianie niektórych ustaw.
Propozycje Zarządu zawierające uwagi do projektu ustawy zostały wypracowane w trakcie posiedzenia Zarządu ZIR w Szczecinie, na podstawie uwag członków rad powiatowych. Zostaną one przekazane na posiedzeniu Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w czwartek 28 stycznia br.

Kwestionariusz na temat funkcjonowania pakietu mlecznego

Dodano: 25 styczeń 2016 godz. 08:50
Kwestionariusz na temat funkcjonowania pakietu mlecznego
Szanowni Państwo,
W związku z prośbą, która wpłynęła do KRIR od Komisji Europejskiej. Prosimy o wypełnienie kwestionariusza na temat funkcjonowania pakietu mlecznego. W załączeniu przesyłamy pismo KE oraz ankietę do wypełnienia.
Celem tego kwestionariusza jest dogłębne zrozumienie tego, co rzeczywiście dzieje się na poziomie gospodarstw rolnych i organizacji producentów.
Gdybyście zechcieli Państwo wziąć udział w tej ankiecie, uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy do dnia 27 stycznia br. na adres:
izba@zir.pl

Nadesłane ankiety zostaną przekazane Krajowej Radzie Izb Rolniczych, która zbierze wszystkie kwestionariusze z całego kraju.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada

Dodano: 21 styczeń 2016 godz. 16:11
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada
W dniu 17 listopada 2015r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi polecił Prezesowi Agencji Nieruchomosci Rolnych wstrzymanie dokonywania wszelkich czynnosci wynikających z zadań Agencji Nieruchomości Rolnych, w szczególności dotyczących wszczynania i prowadzenia przetargów oraz innych czynności, które powodują lub moga powodować powstanie skutków finansowych, za wyjątkiem spraw mieszczących sie w zakresie zwykłego zarządu i związanych z ochroną osób i mienia.


Informacja na temat nowelizacji ustawy "PRAWO WODNE"

Dodano: 21 styczeń 2016 godz. 08:37
Informacja na temat nowelizacji ustawy
Krajowa Rada Izb Rolniczych w związku z dyskusją na II Posiedzeniu KRIR V kadencji wystąpiła do Ministra Środowiska o przekazanie informacji o aktualnym stanie prac nad nowelizacją Ustawy Prawo Wodne.
Minister Środowiska odpowiada, że w dniu 4 grudnia 2015r. do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów został wpisany projekt ustawy - Prawo wodne, co jest podstawą do rozpoczęcia prac nad opracowaniem propozycji przepisów regulujących sposób gospodarowania wodami w Polsce. Dokument ten po opracowaniu zostanie ponownie przedłożony do konsultacji publicznych oraz będzie poddany ocenie społecznej, w tym również zostanie przekazany do opiniowania Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Nowe zarządzenie Prezesa ANR!

Dodano: 20 styczeń 2016 godz. 15:53
Nowe zarządzenie Prezesa ANR!
W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 02/16 Prezesa ANR z dnia 18.01.2016 r. w sprawie rozdysponowania wolnych gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o charakterze rolnym w formie przetargów na dzierżawę, Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej informuje, iż kryteria ocen ofert do zastosowania w przetargach ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż
i dzierżawę nieruchomości w województwie zachodniopomorskim zostały wyselekcjonowane, uzgodnione z kierownictwem ANR i ostatecznie zaakceptowane przez biuro Prezesa Agencji w październiku 2015r.

zarządzenie Prezesa ANR z 18.01.2016r.:

http://anr.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=36ce9ed6-15cd-4a9c-b2ed-34c0e5cfe9f0&groupId=24201

Uzgodnione i zaakceptowane kryteria:

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 18.01.2016 r.

Dodano: 20 styczeń 2016 godz. 08:23
Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 18.01.2016 r.
Dnia 18 stycznia 2016r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej w Szczecinie odbyło się posiedzenie Zarządu.
Spotkanie miało przede wszystkim na celu podjęcie Uchwały dotyczącej projektu budżetu na 2016 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zarząd podjął również między innymi stanowisko odnośnie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”. Złożył wniosek do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wspólne stanowisko dotyczące rozdysponowania gruntów z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, jako przetarg ograniczony ofert pisemnych.
Na posiedzeniu Zarządu określono tematy dotyczące współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych, które zostaną omówione na spotkaniu z Dyrektorem ANR Panem Janem Białkowskim. Ustalono również organizację spotkania roboczego z członkami Walnego Zgromadzenia w celu wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie projektu ustawy o prawie łowieckim, projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także wyboru odpowiedniej formy rozdysponowania gruntów (dzierżawa czy sprzedaż).
Na zakończenie Zarząd zajął się bieżącą korespondencją.
Szanowni Państwo, zostały przesłane materiały do członków Izby w sprawie: projektu ustawy o prawie łowieckim, projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także o wyborze odpowiedniej formy rozdysponowania gruntów (dzierżawa czy sprzedaż), prosimy o pilną odpowiedź w wyżej wymienionych sprawach.

Odstępstwo rolne na rzecz Agencji Nasiennej sp. z o.o.

Dodano: 15 styczeń 2016 godz. 15:56
Odstępstwo rolne na rzecz Agencji Nasiennej sp. z o.o.
Pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za odstępstwo rolne na rzecz Agencji Nasiennej sp. z o.o. w Lesznie

Prawo łowieckie

Dodano: 15 styczeń 2016 godz. 15:48
Prawo łowieckie
Wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie pilnej nowelizacji ustawy Prawo łowieckie oraz odpowiedź z Kancelarii Prezydenta.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR