Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Dodano: 16 marzec 2016 godz. 13:37
Składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze "d" związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu.
termin: 31 marca do 29 kwietnia 2016r..
Poniżej zamieszczamy wytyczne oraz ilość przyznawanych punktów do poszczególnych kryteriów.

Targi Agrotech w Kielcach - konsultacje, prezentacje, wystąpienia - 18-20 marca 2016r.

Dodano: 16 marzec 2016 godz. 11:27
Targi Agrotech w Kielcach - konsultacje, prezentacje, wystąpienia - 18-20 marca 2016r.
Informujemy, że w dniach 18-20 marca 2016r. w Kielcach odbędą się targi AGROTECH, gdzie CDR Brwinów będzie miał swoje stoisko informacyjno - promorcyjne "Wiedza i innowacje". W imieniu CDR Brwinów serdecznie zapraszamy na targi, gdzie rolnicy będą mogli skorzystać z porad w zakresie technologii produkcji rolniczej, przetwórstwa produktów rolnych na poziomie gospodarstwa, integrowanej ochrony roślin czy finansowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020.
W załączeniu szczegółowy harmonogram.

Szkolenia dla rolników w związku z uruchomieniem naboru na "Wsparcie inwestycji w gospodarstach rolnych"

Dodano: 16 marzec 2016 godz. 11:21
Szkolenia dla rolników w związku z uruchomieniem naboru na
Na prośbę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział w Szczecinie informujemy, żę w związku z planowanym w okresie 31 marca -29 kwietnia br. uruchomieniem naboru w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach obszarów a, b, c, d objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR rozpoczął cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników z naszego województwa.
Harmonogram dostępny w załączeniu

Konferencja dot. szkód łowieckich

Dodano: 14 marzec 2016 godz. 12:00
Konferencja dot. szkód łowieckich
W dniu 10 marca Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz Wojewoda Zachodniopomorski, kontynuując zagadnienia poruszane podczas posiedzenia zespołu konsultacyjnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, zorganizowali w siedzibie ZIR konferencję „SZKODY ŁOWIECKIE W ROLNICTWIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewody, Marszałka Województwa, Polskiego Związku Łowieckiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Zarządu i Rad Powiatowych ZIR oraz rolniczych organizacji związkowych.
W trakcie dyskusji wymieniono spostrzeżenia i uwagi: zdaniem przedstawicieli rolników populacja zwierzyny, zwłaszcza jeleni, jest za duża, problemy ze szkodami w uprawach narastają, działania na rzecz redukcji zwierzyny nie są wystarczające a współpraca
z niektórymi kołami łowieckimi układa się problematycznie.
Według przedstawicieli PZŁ oraz Lasów Państwowych, mimo zwielokrotnienia odstrzałów zwierzyna pojawia się coraz liczniej na polach uprawnych z powodu zmiany swoich zwyczajów oraz innej niż kiedyś strukturze upraw. Do wychodzenia z lasów skłania też duża populacja wilków, na których ochronę bardzo naciskają organizacje ekologów. W tej sytuacji wypłaty odszkodowań są dla kół łowieckich dużym obciążeniem, stawiając je na granicy bankructwa.
Zebrani zgodzili się, że spór toczy się pomiędzy myśliwymi a rolnikami, gdy tymczasem zwierzyna łowna jest własnością Skarbu Państwa. Potrzebna jest zatem gruntowna zmiana prawa łowieckiego, tak by to właśnie Skarb Państwa uczestniczył w rekompensacie powstających strat. Drugim elementem powinna być niezależność biegłych, którzy obecnie działają na rzecz kół łowieckich. Krajowa Rada Izb Rolniczych zaproponowała ostatnio m.in., by to Izby Rolnicze prowadziły listy rzeczoznawców.

Spotkanie Kobiet z Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej-8.03.2016r.

Dodano: 14 marzec 2016 godz. 11:00
Spotkanie Kobiet z Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej-8.03.2016r.
W dniu 8 marca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie kobiet zasiadających w Powiatowych Radach Izby Rolniczej. Spotkanie zainicjowała powołana 27 stycznia 2016 r. Komisja d/s Rodzin z Obszarów Wiejskich.
Podczas spotkania Zarząd ZIR złożył wszystkim Paniom życzenia z okazji Święta Kobiet obdarowując je pięknymi różami.
Spotkanie nacechowane było pomysłami kobiet o treści przyszłych spotkań. Na nurtujące pytania z zakresu rolniczych emerytur, pobytów i skierowań do sanatorium odpowiadała zaproszona na to spotkanie - Pani Dorota Bielawska - przedstawicielka KRUS Szczecin. Kierowano również wnioski i spostrzeżenia.
Atmosfera spotkania była przepełniona pomysłami Pań z zakresu tradycji, uczestnictwa w Komisjach roboczych, wspólnych spotkań, czy warsztatów rękodzielniczych.
Zaproszona na spotkanie przedstawicielka biura podróży Anawa - Tour Pani Anna Szadokierska - przedstawiła propozycję wyjazdu do Holandii - na święto tulipana, które może zaowocować naśladownictwo w sadzeniu tych pięknych kwiatów w swoich przydomowych ogródkach.
Panie zostały również zaskoczone smacznym cateringiem przygotowanym przez biuro Izby Rolniczej. Wspaniałe ciasta i kawa oraz dekoracje były również zachęta do otwarcia takiej właśnie działalności. Przepyszne kanapki przygotowały dwie Panie – emerytki, a zapotrzebowanie na te specjały jest tak duże, że przyjmowane są już zamówienia na Boże Narodzenie.
Pani Danuta Lebioda przygotowała piękną prezentacje o kobietach.
Pierwsze spotkanie Pań należy zaliczyć, jako udane, chociaż nie wszystkie zaproszone Panie przyjechały. Prezydium Komisji ma nadzieję, że następne będą już ze 100 % frekwencją.
W tym roku odbywa się 9 rocznica ustanowienia przez ONZ - Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Pomysł na zorganizowanie święta zrealizujemy w okresie jesieni.
Dziękujemy wszystkim przybyłym Paniom, a członkom Zarządu oraz Dyrektorowi Izby serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie z niespodzianką.
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Radosnych, Rodzinnych oraz pełnych niespodzianek od zajączka.

Przewodnicząca Komisji: Władysława Gruszczyńska

Interwencja KRIR w sprawie wymarznięć.

Dodano: 11 marzec 2016 godz. 15:15
Interwencja KRIR w sprawie wymarznięć.
Poniżej pismo skierowane do Ministra Rolnictwa.

Informacja KRIR

Dodano: 11 marzec 2016 godz. 15:10
Informacja KRIR
Izba otrymała od Krajowej Rady Izb Rolniczych informację ARiMR dotyczącą ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW na lata 2014-2020.

Posiedzenie Zarządu dnia 04.03.2016 r.

Dodano: 09 marzec 2016 godz. 15:42
Posiedzenie Zarządu dnia 04.03.2016 r.
Dnia 4 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.
W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście Panowie: Jerzy Żywotko - p.o Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Szczecin, Jarosław Staszak – z-ca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Jaromir Palusiński – Dyrektor ZODR Barzkowice i Wacław Klukowski Delegat RP Pyrzyce.
Przedmiotem głębokiej analizy Zarządu były sprawy związane z procedurą przetargową, która ma być uruchomiona w najbliższym czasie. Zaczęto się bardzo mocno zastanawiać jak pomóc Młodym Rolnikom (nieposiadającymi 5 letniego stażu lub niebędącymi posiadaczem gospodarstwa), którzy mają problem zakwalifikowania się do przetargów. Zarząd zaapelował, aby organizacje przedstawiające swoich kandydatów do komisji przetargowych działały według swojego statusu i na podstawie pełnomocnictw dla każdego z nich. W komisjach przetargowych będą mogli brać udział przedstawiciele ZIR z poszczególnych gmin. Pytano również o obrót gruntami na terenie Obojna.
W dalszej części posiedzenia rozmawiano o nawiązaniu dobrej współpracy pomiędzy ARiMR i ZODR Barzkowice w kwestii ewentualnej pomocy podczas składania wniosków dotyczących PROW 2014-2020. Przedstawiciel ARiMR przekazał informację, iż robione jest wszystko, aby na koniec marca było wypłaconych jak najwięcej płatności. Kolejnym ważnym problemem, nad którym dyskutował Zarząd to zazielenienie, które prowadzi do zubożenia naszych gospodarstw. Wszystkie organizacje proszą o jego złagodzenie, taka powinna być wspólna polityka rolna.
Zarząd ZIR zapoznał się również z bieżącą korespondencją.

Posiedzenie RP powiatu drawskiego - 26.02.2016 r.

Dodano: 03 marzec 2016 godz. 15:57
Posiedzenie RP powiatu drawskiego - 26.02.2016 r.
Spotkanie otworzył Starosta Powiatu Stanisław Kuczyński. Następnie przewodniczący Rady Powiatowej ZIR Stanisław Baliński powitał wszystkich rolników oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z programem:
Pan Jan Białkowski Dyrektor OT ANR – przedstawił (ponad 14 tys. ha w województwie zachodniopomorskim do zagospodarowania) co się obecnie dzieje w sprawach dot. rozdysponowania gruntów z Zasobu. Omówił działania Rady Społecznej (w skład której wchodzi 9 organizacji). Rada Społeczna zaleciła aby wszystkie przetargi powyżej 1 ha były ofertowe. Oferta jest kierowana do gospodarstw małych i średnich. Jest pięć kryteriów. Wielkość gospodarstwa będzie brana pod uwagę z dnia ogłoszenia przetargu, siedziba również na dzień ogłoszenia.
Pan Stanisław Kuczyński Starosta - zgłosił problem, który może nastąpić w potwierdzeniach adresu siedziby przez notariusza – dlaczego nie może być potwierdzona kopia wniosku o wpis do ewidencji przez BP ARiMR?
Zasób na terenie pow. Drawskiego to 51 działek tj. 389ha na dzień dzisiejszy przygotowane do przetargu.
Pani Anna Pyda ANR – omówiła szczegóły dot. przetargów tj. ogłoszenia, kwalifikacje. W harmonogramie ogłoszone są wszystkie terminy np. o złożenie dokumentów do kwalifikacji itp. Filia Koszalin ma przygotowane 500 przetargów na ponad 6 tys. ha. Wszystkie warunki dotyczące przystąpienia do przetargu nie zmieniły się i obowiązują te, które były dotychczas stosowane w przetargach na sprzedaż. Wzory druków pozostają bez zmian i są dostępne na stronie ANR. Wadium nie może być niższe niż 300zł .
Pan Stanisław Baliński – co będzie z rolnikami, którym skończą się umowy w najbliższym czasie? Czy rolnicy będą mogli kupić te grunty w ramach pierwokupu?
Pan J.Białkowski Dyrektor ANR – kończy się dzierżawa to rolnik będzie mógł przedłużyć umowę. A kupno również jest możliwe ale za zgodą Prezesa ANR i Ministra.
Stanisław Baliński podsumował dyskusję w sprawie ANR – uproszczenie biurokracji w rolnictwie. Ideą Izby i rolników jest stworzenie „igielnego ucha” aby to rolnicy mogli nabywać grunty a ziemia nie grupowała się w rękach „innego” kapitału. Mam nadzieję, że obecne przetargi na naszym powiecie będą funkcjonowały tak jak poprzednie (bezproblemowo).
Pan Robert Stępień z – ca Dyrektora ARiMR odniósł się do tematu płatności OB. Aby uniknąć opóźnień warto byłoby wcześniej składać wnioski. Ilość wydanych decyzji OB -862 na 1538 wniosków złożonych 2015 roku, wydanych decyzji w PRŚ to 4%. ONW – 1440 wniosków a wydanych decyzji 860. Jednym z problemów wydłużenia czasu w zatwierdzaniu to składanie wniosków w 2015 o miesiąc dłużej oraz system. Od 3 tygodni system zaczął poprawnie działać. Dyrektor R. Stępień omówił ścieżkę działania wszystkich instrumentów począwszy od UE do aktów prawnych w kraju. Wszystkie zmiany powinny być wprowadzone jak najszybciej w kraju żeby było można wnosić je do komisji UE. PEG - za każdym razem ta powierzchnia jest inna. Pan Dyrektor obiecał, ze osobiście zajmie się tą sprawą, bo jest to niezrozumiałe, jak może się zmienić powierzchnia PEG z dnia na dzień?
Pan Stanisław Baliński – powinna być uwzględniona regionalizacja w każdym działaniu.
Pan Jarosław Rzepa Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – jesteśmy w trakcie oceny wniosków min. na drogi lokalne – 88 mln zł, gospodarka wodno – ściekowa 47 mln, targowiska (program – pierwsza sprzedaż) oraz spółki wodne wsparcie do 300 tys. PDO – 120 tys. Strategia na nową perspektywę bez regionalizacji nie powinna mieć miejsca. Powinniśmy wypracować odpowiedź jaki model gospodarstwa powinien być w naszym województwie, jakie kierunki działań wspierać? W naszym województwie brak jest przetwórstwa rolno -spożywczego. Lokalne Grupy Działania, Lokalna Grupa Rybacka (rozwój przedsiębiorczości). Kolejny problem to brak możliwości wapnowania. Urząd Marszałkowski wraz z Izbą Rolniczą będzie się starał aby takie działania zostały wprowadzone. Szkody łowieckie – prowadzimy rozmowy jakie działania powinny znaleźć się w projektowanych zmianach.
Stanisław Baliński poruszył temat suszy. Bardzo krytycznie odniósł się do IUNG i definicji suszy!
Pani Barbara Wójcik Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w ZUW – w przygotowaniu jest szykowana zmiana w ustawie w zakresie szacowania szkód, jeśli chodzi o suszę to jest przebudowywany system monitoringu suszy. Będzie zmieniony KBW – jako element szacowania. Stan ozimin w poszczególnych regionach jest bardzo różny. Pani Dyrektor poprosiła rolników, aby dobrze się zastanowili nad „czasem” złożenia wniosku ponieważ są miejsca, gdzie rusza już wegetacja a są gdzie jej nie ma ponieważ komisja może tylko raz przeprowadzić szacowanie. Szkody łowieckie –nowe propozycje, głęboka analiza. Proszę o uwagi dotyczące wszystkich spraw związanych z rolnictwem.
Pan Wojciech Kucharski TZD – odniósł się do naboru wniosków na różne działania np.: inwestycje w gospodarstwie, MR. Jesteśmy zawsze do pomocy w każdym temacie. Odnośnie uprawy łąk przy np. PRŚ – odszkodowanie przysługuje tylko w jednym sezonie wegetacyjnym, a w kolejnych latach już nie.
Pan Stanisław Mikołajczyk poinformował zebranych o wznowieniu „stałej” raz w roku sesji dotyczącej rolnictwa w powiecie ,aby można było porozmawiać na wszystkie tematy dotyczące rolnictwa. W tym roku będzie to 20 maja.

Posiedzenie RP powiatu szczecineckiego - 29.02.2016 r.

Dodano: 03 marzec 2016 godz. 15:49
Posiedzenie RP powiatu szczecineckiego - 29.02.2016 r.
Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej p. Jarzy Mariak. Powitał przybyłych gości oraz rolników. Lista obecności w załączeniu.
Obrady poświęcono głownie omówieniu kluczowych problemów związanych z zagospodarowaniem gruntów w ilości około 2 tys. ha po spółce Lubo Agra. Problemem może również być stan budynków, jakie są przypisane do tych gruntów. Są one w bardzo złym stanie, choć rolnicy mają nadzieję, że byłaby to szansa na przywrócenie produkcji zwierzęcej.
W obecnej sytuacji prawnej jedyną formą zagospodarowania tych gruntów jest tylko dzierżawa i przetargi ofertowe.
Zostały omówione różne aspekty dalszych działań ANR: przede wszystkim procedury dotyczące przetargów ofertowych. W toku dyskusji szczególną uwagę zwrócono na niedostateczne wsparcie młodych rolników.
Na zakończenie spotkania swoją ofertę skierowaną do rolników przestawiła Agro-Sieć
Sp. z o.o.
Przewodniczący RP Pan Jerzy Mariak podziękował za udział w spotkaniu.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR