Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50647 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Możliwość zmiany przepisów rozporządzenia MRiRW

Dodano: 25 marzec 2016 godz. 15:03
Możliwość zmiany przepisów rozporządzenia MRiRW
Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie możliwości dokonania zmiany przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 21.08.2015 r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ”Modernizacja gospodarstw rolnych”

Życzenia Wielkanocne

Dodano: 25 marzec 2016 godz. 11:42
Życzenia Wielkanocne
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
życzy Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
wraz z pracownikami Biura

MRiRW ws. sprawnego szacowania szkód

Dodano: 25 marzec 2016 godz. 11:30
MRiRW ws. sprawnego szacowania szkód
W związku z wystąpieniem KRIR w sprawie szkód powstałych w gospodarstwach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, resort rolnictwa poinformował, że w związku napływającymi sygnałami o szkodach w oziminach powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania w dniu dnia 10 marca 2016r. wystąpił do wszystkich wojewodów o powoływanie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), stosownie do potrzeb, komisji i sprawne szacowanie przez te komisje powstałych szkód.

Rada ds Rolnictwa i Rybołóstwa

Dodano: 25 marzec 2016 godz. 11:30
Rada ds Rolnictwa i Rybołóstwa
Poniżej zamieszczamy konkluzje Prezydencji z Rady ds. Rolnictwa i Rybołostwa z dnia 14 marca 2016r. (tłumaczenie robocze) w związku z sytuacją, jaka ma miejsce na rynkach rolnych w Europie.

Korespondencja dotycząca naboru wniosków "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Dodano: 25 marzec 2016 godz. 11:22
Korespondencja dotycząca naboru wniosków
W dniu 10 marca samorząd rolniczy wystapił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem dotyczącym naboru wniosków. Samorząd pozytywnie wypowiedział się na temat wydłużenia terminu dostarczania brakujących dokumentów we wnioskach o przyznanie pomocy w 2015r. , nie mniej jednak samorząd zwraca uwagę na kolejne problemy i proponuje kolejne zmiany do projektu rozporządzenia.
Wiecej informacji w załączonej korespondencji między KRIR a MRiRW.

GŁOSOWANIE NA PRZEDSIĘBIORCZĄ KOBIETĘ WIEJSKĄ ROKU 2015!!!

Dodano: 23 marzec 2016 godz. 10:55
GŁOSOWANIE NA PRZEDSIĘBIORCZĄ KOBIETĘ WIEJSKĄ ROKU 2015!!!
Szanowni Państwo,
zachęcamy do udziału w głosowaniu na laureatki konkursu "PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA ROKU 2015" organizowanego przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w roku ubiegłym.
Sprośród wszystkich Pań to właśnie czytelnicy strony www.zir.pl wybiorą laureatkę roku 2015.
Serdecznie zapraszamy. Głosowanie trwa do 31 marca 2016r.
Ankieta => http://www.zir.pl/konkursy/plebiscyt-przedsiebiorcza-kobieta-wiejska-roku-2015/

Komunikat prasowy Copa-Cogeca na temat środków pozwalających na zażegnanie kryzysu i wezwania ministrów rolnictwa

Dodano: 18 marzec 2016 godz. 12:30
Komunikat prasowy Copa-Cogeca na temat środków pozwalających na zażegnanie kryzysu i wezwania ministrów rolnictwa
Komunikat prasowy

Podczas gdy tysiące rolników protestują w całej Europie, Copa i Cogeca nakreślają środki pozwalające na zażegnanie kryzysu rolnego w UE i w poniedziałek wzywają ministrów rolnictwa do działania.
Podczas gdy tysiące rolników zmagających się z trudną sytuacją rynkową wychodzą na ulice w całej UE, Copa i Cogeca nakreślają środki pozwalające na zażegnanie kryzysu i wzywają ministrów rolnictwa, w czasie poniedziałkowego spotkania, do działania.
Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział „W samej tylko Finlandii protestowało dzisiaj ponad 5 tys. rolników z 600 ciągnikami, zmagających się z bezprecedensowym kryzysem. Masowe protesty odbywają się w całej Unii, w tym w Irlandii, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Szkocji, a w poniedziałek, w Brukseli. Rolnicy i spółdzielnie rolnicze zmagają się z poważnymi problemami finansowymi, a wielu z nich jest zmuszonych zarzucić działalność. Znaleźli się oni w szczególnie niekorzystnej sytuacji po utracie, z dnia na dzień, naszego głównego zagranicznego rynku zbytu - Rosji - wartego 5,1 mld euro, w wyniku sytuacji na politycznej arenie międzynarodowej. Ceny środków produkcji rosną, a załamanie się cen ropy wywiera odgórną presję na ceny towarów. Ta sytuacja jest nie do przyjęcia. 500-milionowy pakiet udostępniony przez UE we wrześniu ubiegłego roku stanowi kroplę w morzu potrzeb i nie pozwoli na znalezienie wyjścia z tej trudnej sytuacji. Co gorsza, to tej pory wypłacono jedynie 25% tego pakietu.
UE musi podjąć natychmiastowe działania, gdyż w przeciwnym razie nie będzie w stanie wyżywić rosnącej liczby ludności w przyszłości.”
„Nasi przewodniczący spotkają się w poniedziałek z prezydencją holenderską, by zwrócić jej uwagę na nasze postulany i pakiet środków, który przekazaliśmy Komisji Europejskiej, służący poprawie tej drastycznej sytuacji,” podkreślił.
Pakiet środków obejmuje:

• Ponowne otwarcie rosyjskiego rynku;
• Wzmocnienie działań promocyjnych i wykorzystanie ubezpieczeń kredytów eksportowych.
• Walkę z nieuczciwymi praktykami w łańcuchu żywnościowym, by rolnicy uzyskali wyższe przychody za swoje produkty i by dystrybutorzy nie wywierali na nich nadmiernej presji (aktualnie uzyskują oni np. jedynie 20% ceny steku sprzedawanego w sklepie),
• Dostosowanie narzędzi zarządzania najważniejszymi rynkami towarów rolnych: czasowe podniesienie ceny interwencyjnej odtłuszczonego mleka w proszku i masła przy uwzględnieniu wyższych kosztów produkcji; przedłużenie okresu dopłat do prywatnego przechowywania produktów mlecznych; aktualizacja narzędzi rynkowych w sektorze warzyw i owoców, w tym przegląd ceny za wycofanie produktów z rynku.
• Uruchamianie projektów pilotażowych pozwalających na wykorzystanie tłuszczy, których już nie można wykorzystać do celów spożywczych do produkcji biopaliw i innych zastosowań niespożywczych.
• Ograniczenie kosztów środków produkcji poprzez zniesienie ceł przywozowych, zwłaszcza tych nakładanych na nawozy, maszyny i inne czynniki produkcji.
• Umarzanie zadłużenia/ pożyczek w celach inwestycyjnych oraz pomoc państwa i dostosowanie pułapu „de minimis”.
• Pełne wykorzystanie narzędzi dostępnych w ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich i programów krajowych, by pomóc rolnikom w skuteczniejszym zarządzaniu ryzykiem.
• Dobrowolne środki udostępniające rolnikom i ich spółdzielniom narzędzia pozwalające na zarządzanie produkcją w sektorze (art. 222).
• Rozciągnięcie unijnego obserwatorium rynku mleka na inne branże.

pismo do MRiRW w sprawie wysokich cen nawozów i środków ochrony roślin

Dodano: 18 marzec 2016 godz. 12:13
pismo do MRiRW w sprawie wysokich cen nawozów i środków ochrony roślin
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zorganizowanie spotkania samorządu rolniczego z przedstawicielami firm - producentów nawozów i środków ochrony roślin w celu omówienia obecnej sytuacji na rynku i możliwości obniżenia cen nawozów przez zakłady, w których Skarb Państwa posiada pakiety kontrolne.
Pismo w załączeniu.

Komisja Europejska chce wprowadzenia "żółtej kartki"

Dodano: 18 marzec 2016 godz. 11:56
Komisja Europejska chce wprowadzenia
Na jednym z ostatnich posiedzeń grup roboczych Copa-Cogeca "Płatności bezpośrednie i zazielenienie" odbyła się rozmowa na temat projektu wprowadzenia przez Komisję Europejską tzw. "żółtej kartki". Poniżej więcej szczegółów na ten temat.


Odnośnie uproszczenia w zakresie kar administracyjnych zmiany będą dotyczyły trzech obszarów, tj. wstępnych kontroli wniosków, uproszczonego systemu kar oraz wprowadzenia tzw. "żółtej kartki”. Zmiana w zakresie wstępnej kontroli wniosków o przyznanie pomocy, która została niedawno opublikowana, pozwoli P.Cz. na to, by rolnicy mogli w okresie 35 dni od ostatecznego terminu składania wniosków, wprowadzić do nich poprawki bez stosowania jakichkolwiek kar.
W zakresie zmian w systemie kar administracyjnych, proponuje się zmianę odnośnie kary przy przedeklarowaniu. Obecnie kara za takie przewinienie była zależna od różnych poziomów przedeklarowania i mogła prowadzić do naliczenia kary nawet do poziomu wyższego niż dwukrotność przedeklarowania. W nowej propozycji te różne poziomy zostają zastąpione jedną karą, która będzie wynosić 1,5 krotności powierzchni przedeklarowanej. Nadal niewielkie przedeklarowania tj. do 3% lub 2 ha nie będą podlegały karze. To rozwiązanie będzie obowiązywać od tegorocznej kampanii.
Dodatkowo wprowadzony zostanie system "żółtej kartki” w kontrolach administracyjnych. W przypadku pierwszego przewinienia, gdzie przedeklarowanie jest nie większe niż 10 %, kara administracyjna będzie zmniejszona o 50% (przykład: rolnik przy obecnym systemie kontroli mając gosp. 10 ha a składa wniosek o wsparcie dla 11 ha, dopuszcza się przedeklarowania o 10%. Ze względu na 10% przedeklarowanie zostaje mu odjęte 2 ha, czyli dostanie płatność tylko do 8ha. W nowym systemie taki rolnik miałby zmniejszoną płatność do 8,5 ha. Jednocześnie, w przypadku przewinienia pierwszy raz, rolnik miałby zmniejszoną karę o 50%, co skutkowałoby zmniejszeniem płatności jedynie do pow. 9,25 ha). Rolnik "korzystający” z żółtej kartki będzie rejestrowany w systemie i może być typowany do kontroli na miejscu w kolejnym roku składania wniosków.
Komisja Europejska – we wstępie nakreśliła ogólny zakres proponowanych zmian rozporządzenia 640/2014. Poinformowała, że Komisarz zalecił zaostrzenie systemu kar w szczególności w zakresie rolnictwa (16.11.2015), co miało znaleźć odzwierciedlenie w propozycji zmiany rozporządzenia delegowanego 640/2014. Jednocześnie na kształt proponowanych zmian tego rozporządzenia duży wpływ mają trwające prace w zakresie uproszczeń. Omawiany na spotkaniu projekt zmian jest wynikiem powyższych kwestii. Poinformowano, ze prace nad rozporządzeniem są bardzo intensywne, ponieważ planuje się, aby proponowane zmiany miały zastosowanie do wniosków składanych w 2016 r. KE poinformowała również, że przedstawiony na posiedzeniu projekt nie został jeszcze zaopiniowany przez wszystkie niezbędne organy, w tym przez służby prawne. Poinformowano, ze kolejne posiedzenie, na którym będą dyskutowane zmiany przedmiotowego rozporządzenia odbędzie się za ok. 2 tygodnie.
Następnie KE przedstawiła w formie prezentacji główne zmiany w rozporządzeniu 640/2014 skupiając się przede wszystkim na proponowanym art. 19a, w tym kwestii systemu żółtych kartek. Poinformowano, że system ten został zaproponowany na wniosek pana Komisarza. Podkreślono, że system ten zapewni właściwe zarządzanie finansami WPR.
System żółtych kartek ma być stosowany od 2016 r. i ma dotyczyć małego przedeklarowania (poniżej 10%), co oznacza, że w przypadku stwierdzenia dokonania przez rolnika przedeklarowania w roku 2016, Agencja płatnicza nie musi analizować, czy w latach wcześniejszych dokonał on już przedeklarowania. W takie sytuacji w roku 2016 rolnik ten dostanie żółtą kartkę (traktujemy to jako pierwsze przedeklarowanie).
Jeżeli ponownie zostanie stwierdzone dokonanie przedeklarowania w kolejnych latach, to taki beneficjent będzie musiał zwrócić kwotę, o którą została mu zmniejszona kara związku z przyznaniem mu żółtej kartki w roku wcześniejszym. Żółte kartki przyznawane będą na beneficjenta i na dany schemat pomocy/środek (art. 19a ust. 2).
Wprowadzenie systemu żółtych kartek wymaga zastosowania działań następczych w kolejnych latach. Przykładem może być wprowadzenie zmiany w art. 30 rozporządzenia 809/2014, gdzie określono, że kontrolą na miejscu musi być objęte 100% rolników, w stosunku do których zastosowano system żółtej kartki w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu.


Źródło: KRIR

Korespondencja między ZIR a MRiRW ws wypłat płatności bezpośrednich

Dodano: 16 marzec 2016 godz. 14:48
Korespondencja między ZIR a MRiRW ws wypłat płatności bezpośrednich
Zachodniopomorska Izba Rolnicza w dniu 19 lutego 2016r. wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws opóźnień jakie następują w przekazywaniu producentom rolnym należnych przyznanych środków w ramach jednolitej płatności obszarowej.
Minister w odpowiedzi wyjaśnia, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega problemy rolników związane z jak najszybszą realizacją wsparcia bezposredniego oraz informuje między innymi, żę zostały podjęte działania naprawcze , które pozwoliły an uruchomienie wypłat od 1 grudni 2015r.
Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwzględnieniem harmonogramu wypłaty płatności.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR