Jesteś tutaj:

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:
Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób
Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób oraz komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.

Kandydatów do komisji wojewódzkiej i okręgowych prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia i załączników (do pobrania) oraz przesłanie go na adres mailowy izba@zir.pl, koszalin@zir.pl lub wybory@zir.pl lub osobiście do biura ZIR w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 22a/9, IV piętro
W terminie do 19 kwietnia 2019r.

W związku z tym, Zachodniopomorska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji wojewódzkiej i komisji okręgowej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy .
Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.
Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu dla członków komisji

Dokumenty do pobrania

Wybory 2019

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR