Jesteś tutaj:

WYNIKI 2019

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy wyniki wyborów do rad powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej VI kadencji

Obwieszczenia dotyczące kandydatów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy obwieszczenia komisji okręgowych informujące o zarejestrowanych kandydatach do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z podziałem na powiaty.
Jeżeli liczba kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby mandatów, w tym okręgu wyborczym nie odbędzie się głosowanie. Zarejestrowani kandydaci zostają członkami danej rady powiatowej.
Brak okręgu wyborczego (danej gminy) wskazuje, że w tym okręgu nie zarejestrowano kandydatów.

Wybory do Izb Rolniczych - informacje ogólne

Wybory do Izb Rolniczych - informacje ogólne

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

W maju 2019 roku kończy się V kadencja Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 2/2019 zarządziła na niedzielę 28 lipca 2019r. roku wybory do izb rolniczych.

Pytania i odpowiedzi w sprawie wyborów

Poniżej zamieszczamy naczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ws wyborów umieszczone na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych:

http://www.krir.pl/2014-01-03-03-23-24/wybory-do-izb-rolniczych

oraz pisma z Ministerstwa w sprawie list poparcia i spisu uprawnionych do głosowania

Obwieszczenia wyborcze

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych oraz uchwał Krajowej Rady Izb Rolniczych Nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych i Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do wiadomości:
WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH

Kandydaci do Rady Powiatowej ZIR

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych(Dz.U. z 2018 r. poz. 1027), czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby, a są nimi z mocy prawa:
-osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
-osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
-członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Wybory 2019

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR