Jesteś tutaj:

Wybory do Izb Rolniczych - informacje ogólne

Wybory do Izb Rolniczych - informacje ogólne

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

W maju 2019 roku kończy się V kadencja Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 2/2019 zarządziła na niedzielę 28 lipca 2019r. roku wybory do izb rolniczych.

Obwieszczenia wyborcze

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych oraz uchwał Krajowej Rady Izb Rolniczych Nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych i Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do wiadomości:
WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH

Komisja Wojewódzka i Komisje Okręgowe

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:
Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób
Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób oraz komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.

Kandydatów do komisji wojewódzkiej i okręgowych prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia i załączników (do pobrania) oraz przesłanie go na adres mailowy izba@zir.pl, koszalin@zir.pl lub wybory@zir.pl lub osobiście do biura ZIR w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 22a/9, IV piętro
W terminie do 19 kwietnia 2019r.

Kandydaci do Rady Powiatowej ZIR

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych(Dz.U. z 2018 r. poz. 1027), czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby, a są nimi z mocy prawa:
-osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
-osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
-członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Wybory 2019

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR