Jesteś tutaj:

Powiat Szczecinek

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Szczecinek
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencji


Posiedzenie 28 luty 2019r.

Szkolenie z zakresu zmian prawnych obowiązujących w kampanii 2019r w ARiMR,
sprawy związane ze służebnością przesyłu energii itp., informacje dotyczące łowiectwa,
sprawy różne to tematy, które były omawiane na spotkaniu.
Pan Jerzy Mariak poinformował zebranych o spotkaniu w dniu 18 marca w Delegaturze ZUW z Ministrem Rolnictwa w celu omówienia ważnych problemów dotyczących sytuacji w rolnictwie min. natychmiastowej zmianie ustawy Prawo Łowieckie.
Przedstawiciele ARiMR omówili program azotanowy (plan nawożenia, prowadzenie dokumentacji) oraz przedstawiono informację BP ARiMR dot. płatności: 1647 wniosków OB. złożonych - 87% obsłużonych, 1545 ONW złożonych - 90% obsłużonych, 334 ekologiczne złożonych 29% obsłużonych, 101 PRŚ złożonych - 50% obsłużonych, 1175 wniosków na ponad 16 mln to wnioski o pomoc „suszową”. 12 marca rozpoczyna się cykl szkoleń dotyczących płatności OB. Zaproszono do tworzenia KGW z możliwością dofinansowania tej działalności.
Pan Jerzy Mariak zaapelował o upływie terminu składania do sądu wniosku o zwrot gruntów lub rekompensatę z tyt. zasiedzenia – przesył energii, gazu itp.
KOWR - zasób gruntów przyjęty to ponad 17 tys. ha z czego 15610 ha jest rozdysponowane. 1754 ha to tzw. „wolne” grunty – ale to nie są grunty atrakcyjne dla rolnika (działki rozdrobnione). W marcu planowane 22 przetargi na 110ha. Powroty z umów dzierżawy rozpoczną się w przyszłym roku. Do Zasobu powinno wrócić około 2600 ha do roku 2025, będą to w szczególności grunty z tzw. 30%.
W dyskusji pojawiły się również tematy mówiące o braku możliwości przekazania cesją dzierżawy z KOWR dla kilkorga dzieci w przypadku przejścia na emeryturę, odpowiednie kody na paliwo rolnicze, apel do Związków aby wspólnie z Izbą podjąć działania w celu ochrony pól rolnika i zmienić Ustawę prawo Łowieckie jak najszybciej a przede wszystkim o wnioskowanie o redukcję (odstrzał) wilka, ponieważ już wchodzi na tereny gospodarstwa (owce, bydło mięsne) i przynosi straty w gospodarstwach. Czy mamy bezpieczeństwo żywnościowe dla kraju, jeśli tak, to jak to działa? W każdym powiecie powinno powstać przetwórstwo tj. np. ubojnia, sprzedaż produktów rolnych (sklep), małe przetwórstwo rolne.
Twórzmy np. stowarzyszenia, które pozwolą rolnikowi kandydować do Sejmu z poparciem stowarzyszenia a nie partii politycznej.

W związku z zakończeniem kadencji działalności Izby Rolniczej, Rada Powiatowa ZIR złożyła podziękowania dla Samorządów, instytucji okołorolniczych, związków za wspólną pracę na rzecz rolników i wsi.

BGŻ Paribas jako sponsor przekazał ofertę Banku w kredytowaniu rolnictwa oraz omówiono tendencje światowe i europejskie w produkcji zbóż, mleka i mięsa. spadek. Swoją ofertę przedstawił również drugi sponsor GRENE.

Posiedzenie 07 grudnia 2018r.

Spotkanie otworzył Jerzy Mariak powitał wszystkich uczestników. Tematy, które zostały poruszone na spotkaniu to: Sytuacja ekonomiczna w gospodarstwach po roku suszy – zabezpieczenie w paszę, nawozy, materiał siewny itp., Obecna sytuacja w rozdysponowaniu gruntów z zasobu KOWR. Informacja z działalności Komisji Rodzin z Obszarów Wiejskich w ZIR. Towarowa produkcja ekologiczna. Ubój zwierząt w gospodarstwie z przeznaczeniem na użytek własny. Sprawy różne. Jako pierwszy zabrał głos z – ca Dyrektora ZODR – Krzysztof Duszkiewicz na wstępie podziękował za współprace Izbie i Urzędom Gmin za prace w Komisjach szacujących. W powiecie szczecineckim wpłynęło 1046 wniosków na kwotę 76 mln 815 tys. - to straty spowodowane suszą.
Pani Emilia Niemyt – Dyrektor ARiMR – omówiła nowości, które są wprowadzane bardzo szybko do życia, dzięki współpracy z KOWR, ODR, Izbą. Do 30 listopada nastąpiła wypłata zaliczek około 70% w powiecie. Aplikacja IRZ – producenci mogą na bieżąco analizować ruchy w stadzie.
Z –ca Dyrektora KRUS Pani Halina Sztreja omówiła szczegółowo pomoc ze strony KRUS w przypadku dotknięcia gospodarstwa skutkami suszy. Jeżeli rolnicy chcieliby otrzymać pomoc w postaci umorzenia składek na ubezpieczenie to proszę składać wnioski w nowym roku, ponieważ pomoc de minimis dla kraju została wykorzystana. Prewencja KRUS – duży akcent kładzie się na bezpieczeństwo pracy ale nie mówi się o zagrożeniu boreliozą podsumował wypowiedź p. J. Mariak. Przedłożę ten wniosek aby KRUS nakładał większy nacisk na informację o boreliozie.
Lekarz Weterynarii – Rozporządzenie dotyczy uboju we własnym gospodarstwie
- na dzień dzisiejszy może rolnik (jeśli ma kurs) dokonać uboju na użytek własny tylko poprzez spożycie w rodzinie – nie można przekazać innym osobom nawet na potrzeby agroturystyczne.
Jerzy Mariak nawiązał do Ustawy Prawo Łowieckie – plany łowieckie, odwołania.
Dyrektor OT KOWR Pan Krzysztof Nieckarz wraz z pracownikami omówił obecną sytuację w działaniach KOWR tj. rozdysponowanie gruntów, wnioski o umorzenia czynszu, prolongaty, pożyczki na innowację w gospodarstwach na, 2,85 %, promocję polskiej żywności – „Polska Smakuje”.
Danuta Lebioda omówiła – działania Komisji Rodzin z Obszarów Wiejskich.
Poruszono również podczas dyskusji nowe rozporządzenie ONW oraz uprawę konopi włóknistej. Aby rozpocząć uprawę konopi włóknistej należy zgłosić ten zamiar do Urzędu Gminy.
WNIOSEK: należy wystąpić do Ministra Rolnictwa o rozwiązania prawne dotyczące szacowania klęsk np. suszy, podtopień oraz o nowelizację przepisów dotyczących tzw. podwójnego KRUS, aby rolnicy płacąc większą składkę mieli również większą emeryturę.
WNIOSEK: powinny powstać ubojnie, przetwórstwo lokalne

Podziękowanie dla szkoły za poczęstunek przygotowany przez uczniów ( kanapki i rogaliki).
Do przygotowania zaangażowane od strony kulinarnej były klasy III Technikum Żywienia/ Technikum Agrobiznesu oraz II Technikum Żywienia/ Technikum Agrobiznesu pod kierunkiem p. Eweliny Wieczorek i p. Marzeny Ilukowicz
Od strony obsługi zaś klasa II Technikum Żywienia/Technikum Agrobiznesu oraz II Technikum Żywienia pod kierunkiem p. Katarzyny Jurczyńskiej, p. Marzeny Ilukowicz i Eweliny Wieczorek.

Spotkanie 21.03.2018

Podczas rozpoczęcia spotkania Przewodniczący RP p. Jerzy Mariak złożył życzenia dla wszystkich Pań z okazji minionego Dnia Kobiet (wszystkie obecne na spotkaniu Panie otrzymały symboliczną różę) oraz uroczyście podziękował Panu Staroście za współpracę
i pomoc rolnikom.

Spotkanie przebiegło zgodnie z porządkiem:
1.Prawo Łowieckie – proponowane zmiany
2.Prawo Wodne – zagrożenia dla rolników
3.Ubezpieczenia płodów rolnych
4.Profilaktyka zdrowotna, zagrożenia, leczenie, definicja choroby zawodowej rolników w przypadku boreliozy
5.Omówienie działalności Rady oraz Komisji ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich na szczeblu krajowym i wojewódzkim

Przewodniczący RP szeroko nawiązał do tematów spotkania. Nie zgadza się z wieloma propozycjami zmian w ustawach min. Prawo Łowieckie w dalszym ciągu nie uwzględnia się prawa własności do gruntów, Prawo Wodne narzuca płatność za korzystanie z wód naturalnych, ubezpieczenia płodów rolnych nie rekompensują w pełni strat, brak informacji na temat chorób zawodowych rolników oraz przybliżył działania Komisji ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich w ZIR.
Bardzo szczegółowe informacje dotyczące min. boreliozy tj. ilość przypadków, jej leczenie, powikłania zostały przedstawione na spotkaniu, które zamieścimy w całości w następnym wydaniu Echa. Omówiono również trwające prace organizacyjne po zmianie Ustawy Prawo Wodne, gdzie jednym z wniosków jest zwiększenie kwoty na działania prewencyjne, ponieważ zaszłości powodują duże utrudnienia w melioracji.

Firma Agrospot przedstawiła poszczególne etapy przykładowego procesu uprawy w systemie rolnictwa precyzyjnego oferując nawigacje.
Bank BGŻ BNP Paribas zaoferował możliwość kredytowania rolnictwa jak również przedstawiona została analiza rynków.

Posiedzenie 28.02.2018

Zespół Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku po raz kolejny umożliwił rolnikom spotkanie, tym razem w sali komputerowej, gdzie rolnicy mogli założyć konto do aplikacji e-Wniosek w ARiMR. Krok po kroku rolnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem aplikacji. Szkolenie przeprowadziła Danuta Lebioda Z-ca Dyrektora ZIR. Rada Powiatowa ZIR składa serdeczne podziękowanie dla Pana Dyrektora Zespołu Szkół za tak wszechstronną pomoc kierowaną do rolników z powiatu Szczecinek i Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Posiedzenie Rady 21.03.2018

Podczas rozpoczęcia spotkania Przewodniczący RP p. Jerzy Mariak złożył życzenia dla wszystkich Pań z okazji minionego Dnia Kobiet (wszystkie obecne na spotkaniu Panie otrzymały symboliczną różę) oraz uroczyście podziękował Panu Staroście za współpracę
i pomoc rolnikom.

Spotkanie przebiegło zgodnie z porządkiem:
1.Prawo Łowieckie – proponowane zmiany
2.Prawo Wodne – zagrożenia dla rolników
3.Ubezpieczenia płodów rolnych
4.Profilaktyka zdrowotna, zagrożenia, leczenie, definicja choroby zawodowej rolników w przypadku boreliozy
5.Omówienie działalności Rady oraz Komisji ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich na szczeblu krajowym i wojewódzkim

Przewodniczący RP szeroko nawiązał do tematów spotkania. Nie zgadza się z wieloma propozycjami zmian w ustawach min. Prawo Łowieckie w dalszym ciągu nie uwzględnia się prawa własności do gruntów, Prawo Wodne narzuca płatność za korzystanie z wód naturalnych, ubezpieczenia płodów rolnych nie rekompensują w pełni strat, brak informacji na temat chorób zawodowych rolników oraz przybliżył działania Komisji ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich w ZIR.
Bardzo szczegółowe informacje dotyczące min. boreliozy tj. ilość przypadków, jej leczenie, powikłania zostały przedstawione na spotkaniu, które zamieścimy w całości w następnym wydaniu Echa. Omówiono również trwające prace organizacyjne po zmianie Ustawy Prawo Wodne, gdzie jednym z wniosków jest zwiększenie kwoty na działania prewencyjne, ponieważ zaszłości powodują duże utrudnienia w melioracji.

Firma Agrospot przedstawiła poszczególne etapy przykładowego procesu uprawy w systemie rolnictwa precyzyjnego oferując nawigacje.
Bank BGŻ BNP Paribas zaoferował możliwość kredytowania rolnictwa jak również przedstawiona została analiza rynków.

Posiedzenie RP 8.02.2018

Spotkanie przebiegło zgodnie z porządkiem:
1. Nowelizacja prawa – ustawy o podatku VAT w rolnictwie – US Szczecinek.
2. E – wniosek, zasady, obowiązek oraz procedury – ARiMR.
3. Plan szkoleń – PZDR.
4. Nowe kryteria stosowane w przetargach ofert pisemnych – KOWR.
Zmiany w ustawie VAT w rolnictwie omówiła Kierownik US p. Ławryk. Przedstawiła całą procedurę zgłaszania i prowadzenia działalności rolniczej i innej w US. Od stycznia br. obowiązuje tzw. jednolity plik kontrolny, który dotyczy rejestrowania sprzedaży i zakupu. WBK BZ – przedstawił ofertę kredytów, pożyczek dla rolników (finansowanie zakupu maszyn i sprzętu rolniczego, grunty rolne do 30 lat). Kolejny sponsor AGRO – SORB – stymulatory wzrostu i nawozy biostymulacyjne do upraw polowych. Posiadają cztery produkty z których dwa mogą być stosowane w ekologii. Stosowanie w zbożach i rzepaku, zwiększa wydajność kukurydzy również i na kiszonkę np. plon większy o 27%. Pan J. Mariak zaapelował do rolników o przechodzenie z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną z korzyścią i dla środowiska i dla samych rolników.
Dyrektor ARiMR p. E. Niemyt poinformowała zebranych min. o obowiązku składania e – wniosku od bieżącego roku, dopłaty do materiału siewnego od 15 – stycznia do 15 czerwca. Przemysław Kozak przedstawił szczegółową prezentację dot. składania e-wniosku w ARiMR. Pan Andrzej Rybka z Wydziału Kontroli na miejscu przedstawił zagadnienie kontroli na miejscu podając przykłady, przede wszystkim kontrola „foto”, wzrasta ilość kontroli od 2014 roku - w 2017 -131 tys. ha skontrolowano w naszym. p. Zbigniew Kula – podziękował za szkolenie „serowarskie”, zaapelował o tematy wapnowania, melioracje.
p. J. Mariak wystosował imienną listę do Pani Poseł Golińskiej aby wskazane osoby miały stałą przepustkę do Sejmu z możliwością udziału w posiedzeniach różnych Komisji np. Rolnictwa itp. – proszę o przygotowanie się do prawa wodnego i prawa łowieckiego.
Z-ca Dyrektora ZODR p. Duszkiewicz podziękował ARiMR za bardzo dobrą współpracę. Nawiązał do szkoleń min. z e-wniosku o odstąpieniu od płatności za materiał siewny do Agencji Nasiennej. Na dzisiaj rolnik nie ma obowiązku wnoszenia opłaty ale są to uzgodnienia słowne.
p. Jasiński omówił zasady sprzedaży detalicznej, bezpośredniej (ZODR film o sprzedaży detalicznej).
p. J.Materna z KOWR przedstawiła – temat przedłużania umów dzierżawy. Należy jednak na 3 – miesiące przed zakończeniem umowy złożyć wniosek o przedłużenie. W tym roku na powiecie szczecineckim nie przewiduje się żadnej restrukturyzacji więc, nie będzie za dużo gruntów do rozdysponowania wśród rolników. Od 2020 roku będą wygasały umowy ze spółkami i dopiero wtedy można liczyć na większe ilości ziemi, które wrócą do zasobu KOWR.
p. K. Stoltman – nawiązał do szkód łowieckich, do problemu jaki dotyka wielu rolników. Przedstawił propozycje, które powstały 5 lutego podczas prac Sejmowej Komisji.
Wniosek: p. E. Wałaszczyk – w związku z tym, że grupa rolników nie złożyła protokołów o pomoc w ARiMR po ubiegłorocznych szacowaniach, Izba Rolnicza powinna wnioskować w Ministerstwie Rolnictwa o możliwość złożenia tych wniosków i udzielenie pomocy rolnikom.
Serdeczne podziękowania należą się młodzieży, która przygotowała i serwowała własne wypieki z I i III klasy Technikum Żywienia.

Posiedzenie RP Szczecinek 23.10.2017r.

Posiedzenie RP Szczecinek 23.10.2017r.
Posiedzenie Rady Powiatowej powiatu Szczecinek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
Biały Bór, 23.10.2017r.

Posiedzenie RP Szczecinek 24.05.2017 r.

Posiedzenie RP Szczecinek 24.05.2017 r.
Dnia 24.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu szczecineckiego. Spotkanie otworzył przewodniczący p. Jerzy Mariak witając zaproszonych gości i członów RP.
Jednym z pierwszych tematów poruszonych na spotkaniu był temat PEG-ów ze względu na duże rozbieżności związane z pomiarami wykonanymi w Starostwie, a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Drugim tematem były sprawy rolnicze związane z przesyłem, gdzie głos zabrał Mecenas p. Piotr Kopcewicz.
Na zakończenie przewodniczący p. Jerzy Mariak podziękował za przybycie obecnym.

Protokołowała: Irena Doboszczak - członkini RP Szczecinek

Posiedzenie RP Szczecinek 03.03.2017 r.

Posiedzenie RP Szczecinek 03.03.2017 r.
Spotkanie z udziałem rolników dotyczące aktualnej sytuacji i prawnym zmianom w rolnictwie ekologicznym oraz
Rady Powiatowej Powiatu Szczecinek –03.03.2017 roku.

Posiedzenie RP Szczecinek 24.01.2017r.

Posiedzenie RP Szczecinek 24.01.2017r.
W dniu 24.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu szczecineckiego. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zebranych członków przez Przewodniczącego Pana Jerzego Mariaka.
W dalszej części spotkania głos zabrał kierownik ODR Pan Krzysztof Płatek, który przedstawił harmonogram szkoleń na 2017r. Przewodniczący Rady zaproponował zorganizowanie szkolenia na temat gospodarstw ekologicznych i płatności bezpośrednich. Poinformował, iz na terenie Szczecinka występuje zagrożenie ptasią grypą, rolnicy proszeni są o zabezpieczanie domowego ptactwa.

Przygotowała: Irena Doboszczak - członkini Rady Powiatowej

Posiedzenie RP Szczecinek z 10.10.2016r.

Posiedzenie RP Szczecinek z 10.10.2016r.
Gościnności na spotkanie z rolnikami użyczył Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku, który obchodził jubileusz 70–lecia. Swój udział w uroczystości szkoły miała również Rada Powiatowa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
W posiedzeniu Rady ZIR, uczestniczyły takie instytucje jak: ANR, ARiMR, KRUS, ARR.
Zostały omówione min. nowe zasady przetargów na dzierżawę gruntów z ANR, gdzie szczegóły można znaleźć na www.anr.gov.pl w zakładce „dzierżawa”. Zgodnie z przyjętą zasadą przez Radę Społeczną przy Dyrektorze ANR, pierwszy przetarg będzie przetargiem ograniczonym ofertowym.
ARiMR - przedstawiono harmonogram naboru wniosków PROW 2014 – 2020 oraz bieżące działania dot. wniosków OB,ONW,PRŚ.
Powiatowy Lekarz Weterynarii zaapelował do rolników, że ASF rozprzestrzenia się bardzo mocno w głąb naszego kraju. W tym roku stwierdzono już 20–ty przypadek. W związku
z tym należy zachować szczególną ostrożność przede wszystkim podczas transportu.
KRUS – poinformowano rolników o zasadach bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym jak również o tym, że istnieje możliwość korzystania z aplikacji e-KRUS, śledząc na bieżąco swoje dane.
ARR – zostały omówienie tematy płatności do materiału siewnego, programu „owoce
w szkole”, „szklanka mleka” itp.
Rolnicy wyrazili swoje negatywne opinie dotyczące prawa łowieckiego a przede wszystkim odszkodowań i złego zachowania się myśliwych na gruntach rolników. „Nie powinno być tak, aby rolnik na własnych gruntach nie miał prawa przebywać – bo przeszkadza myśliwemu w polowaniu”.

Posiedzenie RP Szczecinek z 08.09.2016 r.

Posiedzenie RP Szczecinek z 08.09.2016 r.
Dnia 8.09.2016r. w Szczecinku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Spotkanie otworzył Przewodniczący Pan Jerzy Mariak.

Głównymi tematami posiedzenia RP były:
 Omówienie kryteriów przetargów ofertowych.
 Ustawa prawo łowieckie – więcej odstrzałów, kwestia odszkodowawcza – zadanie Skarbu Państwa.
 Pomiary stacji meteorologicznej IMGW – stacje zaniedbane, brak nadzoru, konserwacji.
 Organizacja Dożynek Powiatowych w miejscowości Stępień, dnia 17.09.2016r.

Pan Leszek Kula wraz z Panem Ryszardem Jesionas – wójtem gminy Szczecinek omówili funkcjonowanie Spółdzielni i grup producenckich, jednocześnie proponując ich założenie na terenie powiatu szczecineckiego.
Na zakończenie Przewodniczący Pan Jerzy Mariak podziękował za uczestnictwo w posiedzeniu.

Przygotowała: Irena Doboszczak – członkini RP Szczecinek.

Posiedzenie RP Szczecinek z 10.06.2016 r.

Spotkanie Rady Powiatowej ZIR poszerzone o rolników odbyło się w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Warcisława IV w Szczecinku.
Zgodnie z porządkiem obrad zostały omówione tematy:
1. Aktualna sytuacja w zakresie obrotu gruntami przez ANR (kryteria, dzierżawa, ).
2. Informacja na temat działań ARiMR oraz zmiany obowiązujące w roku 2016 (kontrole na miejscu, powierzchnia PEG).
3. Informacja dotycząca „służebności przesyłu” .
4. Zmiany w prawie łowieckim.
5. Sprawy bieżące.
Omówiono stronę prawną ustawy o zakazie sprzedaży min. odkupu, transakcji w obrocie prywatnym. Możliwość cesji istnieje dopiero w tej ustawie, dzierżawca w przypadku przejścia na rentę lub emeryturę oraz z powodu złego stanu zdrowia może przekazać grunty cesją. Grunty do 2ha będą mogły być sprzedawane bez żadnych komplikacji. W nowej ustawie i kryteriach będą preferowani „młodzi rolnicy”. W powiecie szczecineckim przeprowadzono 190 przetargów na 2194ha, 21 czerwca zbierze się Rada Społeczna przy Dyrektorze ANR, która opracuje kryteria. Czynsz dzierżawny będzie wynikał z Rozporządzenia MRiRW.
Omawiano również obecną sytuację związaną z suszą, spadkiem ilości gospodarstw ekologicznych w powiecie szczecineckim oraz zapisy w nowej ustawie „Prawo wodne”.
W jakim kształcie zostanie przyjęta Ustawa Prawo łowieckie, która jest w Senacie jeszcze nie widomo ale na pewno i nie spełnia ona oczekiwań rolników. Poruszono temat służebności przesyłu.
Wystąpić do Wojewody o informację, jakie służby odpowiadają za choroby bydła domowego, które zostają przenoszone przez lisy w czasie migracji na pastwiskach (np. świerzb).
Pan Jerzy Mariak zaproponował przeprowadzenie szkolenia „Ubój gospodarczy”.
Rada Powiatowa podziękowała Panu Adamowi Podpora byłemu Kierownikowi BP ARiMR za zaangażowanie i wkład pracy w pomoc rolnikom o raz Panu Marianowi Nowak z Grabowa za przygotowanie degustacji jego produktów mlecznych.

Posiedzenie RP Szczecinek z 27.05.2016 r.

Dnia 27 maja br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Szczecinek.
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Mariak przywitał członków Izby Rolniczej, a także gości: Pana Krzysztofa Lisa - Starostę Szczecinka oraz rolników. Głównymi tematami poruszonymi na posiedzeniu były: kryteria przetargów ofertowych, szkody łowieckie oraz powracający temat suszy na terenie powiatu szczecineckiego.
Przygotowała: Irena Doboszczak - członkini RP Szczecinek.

Posiedzenie RP Szczecinek 29.02.2016 r.

Posiedzenie RP Szczecinek 29.02.2016 r.
Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej p. Jarzy Mariak. Powitał przybyłych gości oraz rolników. Lista obecności w załączeniu.
Obrady poświęcono głownie omówieniu kluczowych problemów związanych z zagospodarowaniem gruntów w ilości około 2 tys. ha po spółce Lubo Agra. Problemem może również być stan budynków, jakie są przypisane do tych gruntów. Są one w bardzo złym stanie, choć rolnicy mają nadzieję, że byłaby to szansa na przywrócenie produkcji zwierzęcej.
W obecnej sytuacji prawnej jedyną formą zagospodarowania tych gruntów jest tylko dzierżawa i przetargi ofertowe.
Zostały omówione różne aspekty dalszych działań ANR: przede wszystkim procedury dotyczące przetargów ofertowych. W toku dyskusji szczególną uwagę zwrócono na niedostateczne wsparcie młodych rolników.
Na zakończenie spotkania swoją ofertę skierowaną do rolników przestawiła Agro-Sieć
Sp. z o.o.
Przewodniczący RP Pan Jerzy Mariak podziękował za udział w spotkaniu.

Posiedzenie Rady Powiatowej w Szczecinku 25.01.2016 r.

Przewodniczący Pan Jerzy Mariak przywitał zebranych członków Rady Powiatowej Szczecinek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Głównym tematem posiedzenia była zmiana Ustawy o Prawie Łowieckim. Ustawa powinna chronić prywatność, a szacować powinien rzeczoznawca. Głównym założeniem członków RP, jest to iż Nadleśnictwo powinno ponosić koszty odszkodowań. Należałoby sprecyzować postulaty, aby szkoda była oszacowana sprawiedliwie.
Przewodniczący Pan Jerzy Mariak w następnej części spotkania omówił sprzedaż ziemi na terenie powiatu szczecineckiego. Głos zabrał również Pan Adam Podpora – kierownik BP ARiMR Szczecinek, który poinformował obecnych o dopłatach.
W spotkaniu udział wzięła także Pani Małgorzata Golińska - Poseł na Sejm RP .
Na zakończenie Przewodniczący RP podziękował zebranym za uczestnictwo w posiedzeniu.
Przygotowała: Irena Doboszczak – członek RP Szczecinek