Jesteś tutaj:

Powiat Gryfino

Wykaz Członków Rady Powiatowej
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
Powiatu Gryfino V kadencjiPosiedzenie 28.05.2018

Tematyka posiedzenia:
• Szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie – prawa i obowiązki rolników oraz Komisji Szacujących – Piotr Kopcewicz - Mecenas ZIR.
• Sprawy bieżące ZIR.
Zebrani przedyskutowali problemy związane z występowaniem szkód łowieckich i ich szacowaniem. Ustawa będzie prawdopodobnie zmieniona w lipcu jednak trudności występują już teraz.
Bardzo ważna kwestia to staranne gromadzenie dokumentacji, zwłaszcza w wypadku odwołania się poszkodowanego do Nadleśnictwa – czyli obecnie II-ej instancji postępowania.

Posiedzenie RP Gryfino 5.03.2018

Spotkanie otworzył przewodniczący RP Jan Kozak, który na wstępie podziękował Pani Aleksandrze Zielińskiej za pomoc i zaangażowanie w pracę.
Oferta Wobet – Hydret – dotyczyła budowy domowych oczyszczalni. Omówiono szczegółowo dla kogo jest przygotowana oferta, w jaki sposób dochodzi do funkcjonowania, dobór urządzenia w gestii instalatora, porównanie kosztów utrzymania. Głównym tematem było omówienie problemu szkód łowieckich. Stwierdzono, że nie wypracowano mechanizmu wspomagającego rolników, którzy zostali sami z problemem ogromnych strat związanych ze szkodami łowieckimi. Pomoc jest potrzebna obecnie, nie czekając na zmianę ustawy. Do dnia dzisiejszego nie została zrobiona rzetelna inwentaryzacja zwierzyny łownej. Do tej oceny stanu zwierzyny testowane są min. drony, samolot bezzałogowy, ale takie dane są niedostępne! Rolnicy wiedzą ile jest tej zwierzyny, należy tylko uchwycić ten obszar rzeczywistą inwentaryzacją i postawić odpowiednia diagnozę. Izba powinna wystąpić przed sądem o wydanie do publicznej wiadomości danych dotyczących liczenia zwierząt leśnych (jeleń, dzik – południe kraju). Rada podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku do Starosty o rozwiązanie umów dzierżawy dla poszczególnych Kół Łowieckich.
Wniosek Rady – przedłużyć czas składania wniosków o płatność w ARiMR ze względu na szacowanie szkód spowodowane min. na problemem z podtopieniami, wymarznięciem. Rolnik będzie musiał podejmować ostateczne decyzje być może dopiero w maju.
Przeprowadzone zostało również szkolenie dotyczące „e-wnisków”. Od bieżącego roku obowiązuje tylko wersja elektroniczna składania wniosków o płatności.

Posiedzenie RP Gryfino 05.10.2017

Posiedzenie RP Gryfino 05.10.2017
W dniu 5 października 2017 r. korzystając z uprzejmości Wójt gm. Banie p. Teresie Sadowskiej w sali Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Rady powiatu gryfińskiego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Przewodniczący RP Pan Jan Kozak powitał zaproszonych gości oraz członków RP. Wśród gości obecni byli przedstawiciele: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – p. Jarosław Staszak, p. Jan Chruściński i p. Dorota Bojanowska-Iwan, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – p. Robert Stępień i p. Rafał Scisłowski, UG Banie p. Teresa Sadowska – wójt gminy, a także Kancelarii Brokerskiej „Modus”, firmy Greenland i Europejskiego Centrum Odszkodowań.
Na początku spotkania, jako pierwsi głos zabrali pracownicy Kancelarii brokerskiej celem przedstawienia oferty i zachęcenia do podjęcia współpracy, która prowadzić ma do zapewnienia rolnikom obsługi ubezpieczeniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i ich oczekiwań. Powołując się na ustawę poinformowali, iż w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia rolnikowi przysługują dopłaty w wysokości do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw tj.: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne lub zwierząt tj.: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności. Wspomnieli o ustalonych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe okresach karencji (szczególnie w umowie ubezpieczenia od ryzyka powodzi, suszy, gradu oraz przymrozków wiosennych stosuje się 14-dniowy okres karencji – od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia), a także o dacie sprzedaży polis – do 30 listopada. Po przeprowadzonej dyskusji rolnicy z terenu powiatu gryfińskiego zawnioskowali o udostępnienie możliwości negocjacji ogólnych warunków umowy na szczeblu podpisywania umowy oraz o bliższe zapoznanie się z tematem „nieaktywnych polis”.
W kolejnej części spotkania reprezentant firmy Greenland przedstawił technologię efektywnych mikroorganizmów (w skład, których wchodzą 3 główne grupy organizmów: bakterie kwasu mlekowego, drożdże i bakterie fototroficzne), jako naturalnej metody na cywilizacyjne problemy nurtujące współczesne rolnictwo i ochronę środowiska.
Następnie głos zabrali przedstawiciele KOWR, którzy omówili zadania nowej instytucji, przybliżyli statystykę gospodarowania gruntami Zasobu WRSP oraz przekazali informację na temat programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku deszczu nawalnego. Poinformowano, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017. Proponowane stawki dopłat wyniosą:
• 92,45 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
• 147,90 zł - w przypadku roślin strączkowych;
• 462,25 zł - w przypadku ziemniaków.
Na zakończenie delegaci ARiMR przybliżyli działanie programu pomocowego dla rolników, którzy ponieśli straty wskutek deszczy długotrwałych, przypominając, iż termin składania wniosków przedłużony został do dnia 31 października. Podali również do wiadomości, iż opracowane zostały stawki poszczególnych płatności bezpośrednich za 2017 r., m.in.: jednolita płatność obszarowa - 461,55 zł/ha, płatność za zazielenienie - 309,77 zł/ha, płatność dla młodego rolnika - 214,82 zł/ha, płatność dodatkowa - 177,02 zł/ha, płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 163,02 zł/ha, płatność do buraków cukrowych - 1 563,46 zł/ha.
Ponadto zaprezentowała się firma EUCO S.A czyli Europejskie Centrum Odszkodowań, która wspiera osoby poszkodowane w wypadkach oraz ich bliskich w uzyskaniu należnych świadczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Na tym posiedzenia zakończono.

Posiedzenie RP Gryfino 07.04.2017

Posiedzenie RP Gryfino 07.04.2017
W dniu 7 kwietnia 2017 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach odbyło się posiedzenie Rady powiatu gryfińskiego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Przewodniczący RP Pan Jan Kozak powitał zaproszonych gości oraz członków RP. Wśród gości obecni byli przedstawiciele: Programu Rabat Rolniczy Prezes p. Jan Boczek oraz p. Bartłomiej Olesiński – dyrektor regionalny, Agencji Nieruchomości Rolnych p. Andrzej Baczyński, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa p. Rafał Scisłowski, Urzędu Gminy Banie p. Teresa Sadowska – wójt gminy oraz strategiczni partnerzy Rabatu Rolniczego: Ford Polska, Kubota, Bank Zachodni WBK, Pioneer, Ekoplon i Europejskie Centrum Odszkodowań.
Na początku spotkania głos zabrał p. Jan Boczek – Prezes Rabatu Rolniczego, który z pomocą współpracujących z Rabatem partnerów zapoznał wszystkich z korzyściami płynącymi z tego programu. Następnie każdy uczestnik spotkania mógł wziąć udział w zorganizowanym przez Rabat Rolniczy konkursie, w którym nagrodami było: 8 godzinna jazda testowa na własnym gospodarstwie ciągnikiem marki Kubota, nasiona kukurydzy na 1 ha zasiewu marki Pioneer oraz nawóz dolistny Ekoplon. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
W kolejnym wystąpieniu głos zabrał przedstawiciel ARiMR, p. Rafał Scisłowski przedstawił stan realizacji dopłat bezpośrednich, gdzie na terenie powiatu gryfińskiego wypłaconych zostało 78% zaliczek. Poinformował o zmianach, jakie niesie za sobą ustawa o płatnościach bezpośrednich, wśród których są: zmiany do roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, buraków cukrowych oraz zmiany liczby zwierząt z 30 na 20 sztuk oraz przypomniał o terminie składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok (15 marzec-15 maj). Wspomniał, iż jest możliwość złożenia wniosku przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek.
Następnie przedstawiciel ANR p. Andrzej Baczyński poinformował przybyłych, o ofercie rozdysponowania nieruchomości na terenie powiatu gryfińskiego, która będzie przeprowadzona w najbliższym czasie. Przybliżył zasady postępowania w momencie chęci zbycia „swoich” gruntów, wspomniał o powstaniu w niedalekiej przyszłości instytucji zwanej KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, która zastąpi 2 agencje: ARR i ANR oraz o idei koncentracji gruntów, która być może będzie mogła zostać wykonana przez KOWR na podstawie rozporządzenia.
Na zakończenie przewodniczący poruszył temat gospodarki łowieckiej na terenie powiatu gryfińskiego. Przekazał obecnym informację, iż starosta gryfiński przedłużył umowy dzierżawy Kołom Łowieckim dzierżawiącym grunty na terenie powiatu gryfińskiego, co wywołało burzliwą dyskusje, z której wywnioskowano, iż należy zmienić ustawę łowiecką oraz zwiększyć odstrzał jeleniowatych.

Na tym spotkanie zakończono.

Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR

Posiedzenie RP Gryfino 27.10.2016

Posiedzenie RP Gryfino 27.10.2016
W dniu 27 października 2016r. w sali Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku Zdroju odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Gryfińskiego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Przewodniczący RP Pan Jan Kozak powitał przybyłych gości oraz rolników z powiatu gryfińskiego. Wśród gości obecni byli przedstawiciele: Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Panowie: Andrzej Binka oraz Marek Szczepanik, Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Jan Chruściński, Urzędu Gminy Mieszkowice Pan Andrzej Salwa - Burmistrz, Urzędu Miejskiego Trzcińsko Zdrój Pan Emilian Osetek – Zastępca Burmistrza, Urzędu Miejskiego Cedynia Pani Gabriela Kotowicz - Burmistrz, Urzędu Miejskiego Chojna Pani Leokadia Pohorecka, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pan Mieczysław Zachaś, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Robert Kowalski, Towarzystwa Ubezpieczeń AVIVA Panie: Beata Dymsza i Irena Jurksztowicz, Pan Nikodem Sielski – biegły sądowy, rzeczoznawca oraz Pani Dorota Słomczyńska – gazeta tygodnik rolniczy.
Przewodniczący oddał głos Przedstawicielom z Towarzystwa Ubezpieczeniowego AVIVA, celem omówienia oferty ubezpieczeniowej.
W kolejnym wystąpieniu głos zabrał przedstawiciel ANR Pan Jan Chruściński, który poinformował przybyłych, iż Agencja Nieruchomości Rolnych rozpoczęła etap rozdysponowania nieruchomości. Przybliżył obecnym zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawił ofertę rozdysponowania gruntów na terenie powiatu gryfińskiego, która będzie przeprowadzona w najbliższym czasie. Do rozdysponowania jest ok. 1454 ha, a seria przetargowa na terenie powiatu gryfińskiego rozpocznie się od 15 grudnia br. Nastepniej przedstawiciel ANR odpowiadał na pytania zadawane przez rolników.
Następnie poruszony został temat gospodarki łowieckiej na terenie powiatu gryfińskiego. Na początku głos zabrali przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, którzy zapoznali obecnych z kompetencjami UM wobec prawa łowieckiego. Gminy powiatu gryfińskiego nie wnoszą zastrzeżeń do działalności UW wobec szacowania szkód, w przypadku, gdy szkoda powstała poza obszarem zarządzanym przez koło łowieckie.
Pan Andrzej Karbowy – dyrektor Biura ZIR przedstawił obecne działania Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej związane z działalnością łowiecką.
Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie problemów z Kołami Łowieckimi w poszczególnych gminach powiatu i ujawnienie (upublicznienie) rażącego naruszenia zasad etyki przez nie. Członkowie Rady Powiatowej doszli do wspólnego wniosku, iż takim Kołom Łowieckim należałoby cofnąć umowy dzierżaw, a tym, którym kończy się okres dzierżawy nie przedłużać na kolejne lata. Do podjętej dyskusji włączył się Pan Mieczysław Zachaś z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, który przedstawił sprawy związane ze szkodami wyrządzonymi przez dziko żyjącą zwierzynę od strony lasów. Zaapelował, iż powinna być lepsza współpraca na drodze PZŁ- nadleśnictwo - rolnik. Poinformował, że w chwili obecnej projektowany jest harmonogram odstrzału na najbliższe 10 lat i jest możliwość włączenia się i wskazanie tych obszarów, gdzie zwierzyny jest zbyt dużo.
Pan Jan Kozak przytoczył przykład, w jaki sposób przeprowadzane jest liczenie zwierzyny na terenie Niemiec.
Na koniec spotkania odbyła się dyskusja na temat związany z suszą gdzie członkowie RP chcą zmiany systemu monitoringu suszy. Bardzo burzliwym tematem była sprawa związana z umową CETA gdzie, jako kraj nie powinniśmy się na nią zgodzić oraz poruszone zostały inne tematy.
Na tym spotkanie zakończono.

Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR

Posiedzenie RP Gryfino 10.06.2016 r.

Posiedzenie RP Gryfino 10.06.2016 r.
W dniu 10 czerwca 2016r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mieszkowicach odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Gryfińskiego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Przewodniczący RP Pan Jan Kozak powitał przybyłych gości. Wśród gości obecni byli przedstawiciele: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Urszula Gajewska, Urzędu Gminy Mieszkowice Pani Sekretarz Teresa Hryniewicz, Koła Łowieckiego „Sokół”
w Szczecinie Pan Władysław Barwinek, Koła Łowieckiego „Hubertus” w Mieszkowicach Pan Jan Dębski, Towarzystwa Ubezpieczeń AVIVA Panie: Beata Dymsza i Irena Jurksztowicz.
Przewodniczący oddał głos Paniom z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, aby zaznajomiły wszystkich z ofertą ubezpieczeniową.
W kolejnym wystąpieniu głos zabrał członek RP Pan Grzegorz Mazur, który przytoczył wnioski ze spotkania Rady Powiatowej dnia 10 kwietnia 2015r. skierowane do Kół Łowieckich i Nadleśnictwa Mieszkowice i zapytał o stan ich realizacji. Przede wszystkim istotną sprawą dla RP Gryfino było przeprowadzenie inwentaryzacji zwierząt i weryfikacji przyjętych w 2015 roku planów odstrzału. Przedstawicielom RP ZIR chodzi o rzetelną informację na temat wielkości populacji zwierząt, które powodują spustoszenie na polach całego powiatu.
Następnie głos zabrał Pan Jan Kozak, który zapoznał obecnych z sytuacją na temat szkód łowieckich, jakie są stosowane w Niemczech, w rejonie Maclemburgii. Najistotniejszą sprawą jest to, iż Polski Związek Łowiecki jest monopolistą, a zwierząt żerujących na polach rolników pomimo odstrzałów przybywa w zastraszającym tempie. Przypomniał, iż Koło Łowieckie ma 7 dni na oszacowanie szkody na polu rolnika, po tym terminie można uznać, że nie dopełniło swojego obowiązku.
Przedstawiciele Kół Łowiecki będących na spotkaniu jednogłośnie stwierdzili, iż należy zmniejszyć populację byków. Na chwilę obecną jest odstrzał łań natomiast byki do 6 roku życia nie są odstrzeliwane.
Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu był temat suszy w powiecie gryfińskim. Pan Wiesław Pawelec na podstawie uzyskanych danych o opadach zaprezentował, jak na terenie gminy Mieszkowice przedstawiały się miesięczne i kwartalne opady deszczu w latach 2013-2016. Tendencja opadowa jest coraz bardziej w dół, opady z roku na rok maleją. Stacje, które znajdują się na terenie powiatu są niewystarczające, należy poprawić monitoring suszy.
Pani Urszula Gajewska z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawiła główne sprawy, jakimi zajmuje się ZUW w sprawie suszy i zaapelowała, aby Izba Rolnicza tak samo jak w zeszłym roku się w to zaangażowała. Istotnym czynnikiem, o jaki wspólnie walczyliśmy było obniżenie wskaźnika KBW, w tym roku nastąpiło jego obniżenie i zadbajmy, aby kolejne kroki zostały poczynione.
Pan Wiesław Pawelec na zakończenie zaapelował, aby całe środowisko rolnicze pracowało nad polepszeniem sytuacji rolników w związku z problemem suszy.
Na tym spotkanie zakończono.

Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR

150lecie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Banie

150 lecie działalności Kół Gospodyń Wiejskich jako jednej z organizacji zrzeszonych w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych było okazją do spotkania kobiet działających w stowarzyszeniach i kołach gospodyń wiejskich na terenie Powiatu Gryfińskiego, które odbyło się w dniu 10 marca 2016 roku w Gminie Banie

Pierwsze koło gospodyń pod nazwą "Towarzystwo Gospodyń” powstało w 1866 roku w Piasecznie k/Gniewa na Pomorzu, a pierwsze o nazwie KGW, nazwie która obowiązuje do dziś, założyła Filipina Płaskowicka w Janisławicach w woj. łódzkim w 1877 roku.
Dawniej koła gospodyń koncentrowały swoje działania głównie w obszarach wzajemnej pomocy w pracach gospodarskich, prowadzeniu wypożyczalni naczyń, organizowaniu wiejskich uroczystości i odpustów, rozprowadzaniu kurczaków i młodej trzody chlewnej.
Dziś Koła Gospodyń Wiejskich to organizacja stanowiąca liczącą się bazę samorządu rolniczego, która może podejmować szereg działań gospodarczych i społecznych na wsi. W Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej-Walnym Zgromadzeniu powołano Komisję do spraw rodzin z obszarów wiejskich, której cele działania są zbieżne z programem działalności KGW. Działaczki samorządu rolniczego to często te aktywne kobiety z KGW.
Program działalności KGW wynika głównie z potrzeb kobiet i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. W obecnych czasach program ten jest stale dostosowywany do zmieniających się warunków i koncentruje się on na pięciu obszarach działania, które dotyczą:
• pomocy rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu i zapewnieniu wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.
• działania na rzecz ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, poprzez rozwój oświaty zdrowotnej, podnoszenie stanu sanitarnego obejść gospodarskich, kultury zdrowotnej mieszkańców wsi oraz pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym;
• rozwijania różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet, aktywnych form walki z bezrobociem, poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, wielofunkcyjnego rozwoju wsi, pozyskiwania dotacji w ramach programów pomocowych dla rolnictwa
• racjonalizowania wiejskiego gospodarstwa domowego i działów produkcji rolniczej prowadzonych głównie przez kobiety;
• zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej.
Do Bań na szkolenie mające na celu wskazanie możliwości pozyskiwania środków dla realizacji celów statutowych wiejskich stowarzyszeń i KGW przyjechały działaczki z wielu miejscowości sąsiadujących gmin - Starego Czarnowa, z Rosnowa, Gogolic, Strzeszowa, Strzelczyna, Kamiennego Jazu, Pacholąt i z Gminy Banie – z Dłuska, Lubanowa, Swobnicy, Babinka, Tywicy, Kunowa, Sosnowa i działaczki z KGW Banie, które przygotowały poczęstunek oraz z powiatów ościennych tj z Myśliborskiego przyjechało KGW Rów i Pyrzyckiego działaczki z Kozielic. Ponad 70 osobowa grupa uczestniczek trudna do opanowania przez Pana Jana Boczka dyrektora firmy RABAT ROLNICZY i portalu moje KGW – który szkolenie to przeprowadził. Wskazane zostały korzyści z choćby minimalnego sformalizowania swojej działalności, zarejestrowania koła, stowarzyszenia, czy sekcji KGW w kółku rolniczym na portalu moje KGW. Pochwalenia się swymi dokonaniami, działalnością w lokalnym środowisku poprzez publikowanie relacji z imprez, udziału w różnorodnych konkursach. Nawiązania kontaktów przez portal z działaczkami z innych rejonów kraju, w celu wymiany doświadczeń i szeroko rozumianej akcji zakupów internetowych na potrzeby wiejskiego gospodarstwa domowego, z których 1% wraca na konto koła, stowarzyszenia.
W naszym Powiecie Gryfińskim jest to już drugie takie szkolenie, któremu hołduje Pan Jan Kozak –prezes WZRK i OR oraz Delegat do KRIR z ramienia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Poprzednie odbyło się17.01.2016r. w Zielinie –Gmina Mieszkowice.
Wójt Gminy Banie- Pani Teresa Sadowska, Zachodniopomorska Izba Rolnicza, i TZD w Gryfinie z/s w Baniach ZODR Barzkowice to spotkanie zorganizowały i wsparły finansowo.

Tekst i foto
Aleksandra Zielińska - ZODR Barzkowice, rada powiatu gryfińskiego ZIR

Posiedzenie RP Gryfino 29.02.2016 r.

Posiedzenie RP Gryfino 29.02.2016 r.
W dniu 29 lutego 2016r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Gryfińskiego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Przewodniczący RP Pan Jan Kozak powitał przybyłych gości i złożył podziękowania dla Pani Wójt - Teresy Sadowskiej za umożliwienie spotkania Rady Powiatowej w Sali Urzędu Gminy. Pani Wójt zaprosiła do dalszej współpracy. Wśród gości obecni byli przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Panowie: Robert Stępień i Przemysław Kozak, Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Jan Chruściński i Pani Stanisława Kaczor, ZODR Barzkowice Pani Małgorzata Koza, Towarzystwa Ubezpieczeń AVIVA Panie: Beata Dymsza i Irena Jurksztowicz.
Spotkanie rozpoczęło się od wniosku Pana Grzegorza Mazura rozszerzającego program
o wspólne spotkanie w sprawie suszy oraz o rozszerzenie wiadomości na temat obszarów OSN. Nowy porządek obrad został przegłosowany, po czym Rada Powiatowa przeszła do omawiania spraw wg niego.
Przewodniczący oddał głos Paniom z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, aby zaznajomiły wszystkich z ofertą ubezpieczeniową. W kolejnym wystąpieniu głos zabrał przedstawiciel ANR Pan Jan Chruściński, który poinformował przybyłych, iż Agencja rozpoczęła etap rozdysponowania nieruchomości. Przypomniał, iż postanowieniem Rady Społecznej z dnia 02.02.2016 r. wszystkie przetargi powyżej 1ha będą przetargami ograniczonymi ofert pisemnych. Przeanalizował kryteria przetargowe, dodając, iż nastąpiło doprecyzowanie
w stosunku do siedziby gospodarstwa, do przetargu będzie brana pod uwagę siedziba na dzień publikacji wykazu. Omówił tryb składania dokumentacji przetargowej, a także organizacje wchodzące w skład komisji przetargowych. Poinformował, iż jest możliwość złożenia prolongaty i odsunięcia terminu płatności na mocy art. 700 Kodeksu Cywilnego, który mówi „jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”. Pani Stanisława Kaczor przedstawiła ofertę rozdysponowania gruntów na terenie powiatu gryfińskiego, która będzie przeprowadzona w najbliższym czasie. Później przedstawiciele ANR odpowiadali na pytania od rolników.
Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie osoby Pana Roberta Stępnia, jako nowego z-cy Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZOR, który podsumował opóźnienia płatności, jakie mają miejsce w tym roku, a także zaapelował o cierpliwość
i wyrozumiałość. Pan Przemysław Kozak przedstawił obecnym, na jakim etapie są płatności. Zaliczki otrzymało w całym województwie zachodniopomorskim 76% beneficjentów,
w powiecie gryfińskim jest to 84% beneficjentów, płatności w pełnym zakresie otrzymało 53% w całym województwie, w powiecie gryfińskim jest to 60%, co stanowi kwotę 12 mln zł i jest to liczba 1169 osób, ONW – powiat gryfiński 45% beneficjentów, rolno-środowiskowe – 10% beneficjentów. Zakomunikował również o uruchomieniu przez ARiMR pomocy
w postaci kredytu preferencyjnego, a także przedstawił harmonogram poszczególnych programów PROW. Potem z Sali rozległy się pytania, na które przedstawiciele ARiMR starali się jak najlepiej odpowiedzieć.
Kolejną poruszoną sprawą był wątek szkoleń przeprowadzanych przez ZODR Barzkowice. Informacje na ich temat zostały przekazane przez Panią Małgorzatę Koza pracownika ODR, która przedstawiła szczegółowy harmonogram tych szkoleń, które odbędą się na terenie powiatu gryfińskiego, zapraszając jednocześnie do czynnego uczestnictwa i zdobywania uprawnień.
Na koniec spotkania poruszony został temat związany z łowiectwem, z obszarami OSN,
a także suszy z wnioskiem przedstawicieli gminy Mieszkowice o zorganizowanie wspólnego posiedzenia 14.03.2016 r. RP Gryfino i RP Myślibórz.

Na tym spotkanie zakończono.
Przygotowała: Renata Przybysz-Słowińska – Biuro ZIR