Jesteś tutaj:

Powiat Goleniów

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Goleniów
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencjiGoleniów 11.07.2018

Główne tematy:
1) KOWR OT w Szczecinie–przetargi organizowane na terenie powiatu goleniowskiego.
2) ARiMR ZOR w Szczecinie - realizacja wypłat płatności za 2017 rok
w powiecie goleniowskim.
3) ZODR w Barzkowicach – aktualna sytuacja w rolnictwie
w powiecie związana z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
4) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – sprawy lokalne.
5) Sprawy bieżące Izby, dyskusja, wnioski.

Posiedzenie Rady 2.03.2018

Kolejne spotkanie z cyklu szkolenie z zakresu wypełniania e-wniosków, które organizuje Zachodniopomorska Izba Rolnicza, odbyło się 2 marca w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowogardzie. Liczna grupa rolników z powiatu goleniowskiego mogła zapoznać się z podstawowymi zasadami wypełniania e-Wniosku Plus. W trakcie spotkania zostały omówione również zasady bioasekuracji dot. ASF oraz przedstawienie wyników wypadkowości w gospodarstwach rolnych w naszym województwie. KRUS przeprowadził również konkurs wśród rolników dotyczący zasad BHP w rolnictwie.

Posiedzenie RP Goleniów 12.12.2017 r.

Posiedzenie RP Goleniów 12.12.2017 r.
12 grudnia 2017 w Osinie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Goleniowskiego.

Z udziałem przedstawicieli ARiMR omówiono kwestie wsparcia producentów rolnych poszkodowanych w wyniku deszczy długotrwałych i nawalnych.
Istnieje szansa, że do końca roku wsparcie zostanie wypłacone. W powiecie goleniowskim złożono 320 wniosków.

Przedstawiciele kierownictwa Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie przekazali informacje o zasadach funkcjonowania tej instytucji. W roku 2018 wejdzie prawdopodobnie w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która uwzględni postulaty samorządu rolniczego i organizacji rolniczych.
Omówiono zasady organizacji przetargów na dzierżawę.

Z uwagi na nieobecność części zaproszonych gości, tematykę szkód łowieckich postanowiono przenieść na następne posiedzenie.

Posiedzenie RP Goleniów 20.06.2017

Posiedzenie RP Goleniów 20.06.2017
Dnia 20 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu goleniowskiego. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście przedstawiciele: Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Jarosław Staszak oraz Zbigniew Pałubiak, Urzędu Gminy Pan Bogusław Grodź i Izabela Żabicka, a także przedstawiciele Kół Łowieckich – Pan Henryk Kowalczyk – KŁ „Ryś” i Pan Wiktor Smoliński – KŁ „Nadodrzańskie” oraz rolnicy z okolicznych terenów.
Tematem zebrania były przede wszystkim szkody łowieckie oraz zagospodarowanie zasobami gruntów ANR.
Pan Jarosław Staszak przedstawił plan rozdysponowania gruntów na terenie powiatu goleniowskiego oraz powiadomił o zmianach, jakie mają nastąpić w Agencjach. Wspomniał o powstaniu od września Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który powstanie z połączenia 2 Agencji – ANR oraz ARR.
Pan Bogdan Łakomy przedstawił sytuację na temat szkód łowieckich i zmiany w ustawie Prawo łowieckie, natomiast przedstawiciele Kół Łowieckich poinformowali, iż dysponują zbyt niskim budżetem, aby móc wypłacić rolnikom odszkodowania.
Na zakończenie posiedzenia rolnicy zawnioskowali o jak najszybszą zmianę Ustawy o prawie łowieckim.

Posiedzenie RP Goleniów 9.12.2016 r.

Posiedzenie RP Goleniów 9.12.2016 r.
Dnia 9 grudnia 2016 r. w Ośrodku Kultury w Przybiernowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu goleniowskiego.
W posiedzeniu brali udział członkowie RP ZIR, przedstawicielki firmy ubezpieczeniowej AVIVA, przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego oraz Urzędu Gminy Przybiernów oraz rolnicy z okolicznych miejscowości.
Na początku posiedzenia przedstawicielki firmy ubezpieczeniowej „AVIVA” omówiły propozycje ubezpieczenia dla rolników, następnie głos zabrał reprezentant ARiMR Pan Rafał Gietka , który wyjaśnił zasady wypłat zaliczek dopłat dla rolników oraz poinformował, iż ARiMR wprowadza składanie e-wniosków przez rolników co usprawni pracę Agencji, a rolnicy zaoszczędzą czas spędzony w kolejkach.
Kierownik TZD w Goleniowie Pan Marian Mamzer wyjaśnił zasady składania e-wniosków jednocześnie zadeklarował pomoc w ich składaniu, natomiast Kierownik SZGZ w Nowogardzie Pan Zbigniew Pałubiak przedstawił propozycje rozdysponowania działek znajdujących się na terenie gminy Przybiernów oraz planowane wyłączenia 30% od dużych dzierżawców.
Na zakończenie Pani Sekretarz Gminy Przybiernów Pani Maria Popiołek w imieniu p. Wójt wyraziła chęć współpracy z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą i zaoferowała pomoc rolnikom.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządził: Andrzej Leja - Przewodniczący RP Goleniów.

Posiedzenie RP w Goleniowie 31.08.2016

Posiedzenie RP w Goleniowie 31.08.2016
Dnia 31.08.2016r. odbyła się Rada Powiatowa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu goleniowskiego.
W posiedzeniu brali udział członkowie RP ZIR, przedstawicielki firmy ubezpieczeniowej AVIVA, przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych oraz rolnicy z gminy Maszewo.
Na początku posiedzenia przedstawicielki firmy ubezpieczeniowej „AVIVA” omówiły propozycje ubezpieczenia dla rolników, następnie głos zabrali reprezentanci ANR, którzy przedstawili nowe propozycje przetargów działek w naszym powiecie. Wśród uczestników rozgorzała się dyskusja na temat: czy będą przetargi ustne czy ofertowe? Obydwie strony doszły do wniosku, że przetargi powinny być ofertowe a ponadto ustalono, że rolnik, który wygrał już jakiś przetarg nie powinien przystąpić do następnego, aby umożliwić udział w przetargu innym rolnikom w celu nabycia ziemi.
Na zakończenie obrad przedstawiciele Rady ustalili, że następne wyjazdowe posiedzenie odbędzie się w gminie Stepnica.

Przygotował: Andrzej Leja – Przewodniczący RP Goleniów.

Posiedzenie RP Goleniów 26.02.2016 r.

Posiedzenie RP Goleniów 26.02.2016 r.
Po otwarciu zebrania i przywitaniu zaproszonych gości Przewodniczący przedstawił skład RP Goleniów.
Zebranie odbyło się w sali udostępnione przez p. Sołtys Osiny Agnieszkę Pakulską, a udział
w nim wzięli młodzi rolnicy z powiatu goleniowskiego oraz zaproszeni goście.
Przedstawiciele ANR p. Jacek Krause Jarosław Stasiak przedstawili sytuację na temat wydzierżawień gruntów.
Młodzi rolnicy przedstawili swoje problemy z wydzierżawieniem gruntów, co hamuje rozwój i powiększenie gospodarstw.
Na zadawane pytania przez młodych rolników przedstawiciele ANR udzielali wyjaśnień
i odpowiedzi.
W dyskusji na temat ustawy " Zmiany w prawie łowieckim " rolnicy przedstawiali swoje poglądy oraz problemy związane z krzywdzącym szacowaniem szkód, jakie miały miejsce dotychczas.
Po zapoznaniu się z propozycją nowej ustawy o prawie łowieckim rolnicy wyrazili swoje nadzieje czy niezależna komisja powołana przez Wojewodę będzie dokonywać szacowania szkód uczciwie.

Na koniec Przewodniczący przedstawił sytuację w Izbach.

Przygotował: Andrzej Leja – Przewodniczący Rady Powiatowej