Jesteś tutaj:

Konkursy

II edycja konkursu "Rolniczki motorem innowacji w Polsce"

Dodano: 11 luty 2019 godz. 09:13
II edycja konkursu
Zarząd Krajowej Rady izb Rolniczych ma przyjemność poinformować, że na wniosek Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej przy KRIR podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu pn. „Rolniczki motorem innowacji w Polsce".
II edycja konkursu będzie prowadzona pn. "Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach" i planuje się jej rozpoczęcie 1 lutego 2019 roku.


Rolniczki motorem innowacji w Polsce

Dodano: 08 sierpień 2017 godz. 12:17
Rolniczki motorem innowacji w Polsce
Zarząd Krajowej Rady izb Rolniczych ma przyjemność poinformować, że na wniosek Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej przy KRIR podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu pn. „Rolniczki motorem innowacji w Polsce".
I edycja konkursu będzie prowadzona pn. "Rolniczki motorem wzrostu innowacyjności w polskich gospodarstwach" i planuje się jej rozpoczęcie 1 lipca 2017 roku.

Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich iidentyiikacja innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki. Konkurs będzie odbywał się co dwa lata, a finalistki na poziomie krajowym zostaną oddelegowane na konkurs organizowany przez Komisje Kobiet Copa w Brukseli. Planuje się, że Konkurs będzie finansowany na poziomie krajowym ze środków Krajowej Rady izb Rolniczych a na poziomie wojewódzkim przez Wojewódzkie Izby Rolnicze.

Jednocześnie informuję, że do zadań Wojewódzkich lzb Rolniczych należałby wybór laureatki wojewódzkiej i przesłanie wniosku Laureatki konkursu z danego województwa na formularzu KRIR do KRIR jako kandydatki do konkursu ogólnopolskiego. Sposób wyboru Laureatki na poziomie ogólnokrajowym określi regulamin opracowany przez Biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych i zostanie przesłany do Wojewódzkich Izb Rolniczych w możliwie najkrótszym terminie. Dopuszcza się opracowanie regulaminów z dodatkowymi kryteriami i sposobu wyboru Laureatek konkursu wojewódzkiego, z zastrzeżeniem zachowania przepisów zawartych w regulaminie konkursu ogólnopolskiego lub skorzystanie z regulaminu konkursu ogólnopolskiego.

Patronatu medialnego udzieliła TVP 1 i Top Agrar. O patronat honorowy KRIR wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, zaś o patronat do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Patronem wydarzenia będzie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

ZGŁOSZENIA kandydatek z województwa Zachodniopomorskiego można składać do 25 sierpnia 2017r. na adres biur Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie lub Koszalinie.

Wybory Chłopa Roku

Dodano: 27 luty 2017 godz. 11:44
Wybory Chłopa Roku
Wójt Gminy Racławice po raz XXIII organizuje konkurs Chłopa Roku.
Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać wojewódzkie izby rolnicze, i inne instytucje rolncize zatwierdzone do 20.03.2017r. tylk 3 osoby z danego województwa mogą startować w konkursie.
Termin zgłoszeń - 07 kwietnia 2017r.
Więcej informacji w regulaminie.
Osoby zainteresowane zgłoszeniem prosimy o kontakt do biura ZIR na adres izba@zir.pl lub pod numerem
tel. 91 484 40 72. do 24 marca 2017r.

Projekt "Liga Polnej Bioróżnorodności"

Projekt
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie realizuje projekt zakresu edukacji i ochrony przyrody
pn. "Liga Polnej Bioróżnorodności”
współfinansowany ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przygotowane przez nas przedsięwzięcie umiejętnie łączy aspekty edukacji
ekologicznej z rzeczywistą ochroną bioróżnorodności terenów rolniczych. Ważnym elementem projektu są dwa konkursy skierowane zespołów w postaci:
rodzin rolniczych, sołectw, samorządów gmin wiejskich, ośrodków doradztwa rolniczego, kół gospodyń wiejskich i szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zespół szkół) z terenu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Więcej informacji w załącznikach zamieszczonych poniżej

Plebiscyt Przedsiębiorcza Kobieta Wiejska roku 2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW!
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że Przedsiębiorczą Kobietą Wiejską roku 2015, spośród wszystkich laureatek z każdego miesiąca została
Pani Dorota Krauz
W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej serdecznie gratulujemy!

Szanowni Państwo,
zachęcamy do udziału w głosowaniu na laureatki konkursu "PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA ROKU 2015" organizowanego przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w roku ubiegłym.
Sprośród wszystkich Pań to właśnie czytelnicy strony www.zir.pl wybiorą laureatkę roku 2015.
Serdecznie zapraszamy. Głosowanie trwa do 31 marca 2016r.
Ankieta poniżej !!!


Szanowni Państwo,
plebiscyt Przedsiębiorcza Kobieta Wiejska w minionym roku cieszył się dużą popularnością.
Dlatego też ogłaszamy kolejną edycję konkursu na rok 2015.

Plebiscyt ma na celu podkreślenie roli i wkładu kobiet wiejski na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zadaniem plebiscytu jest prezentacja tych rolniczek, mieszkanek wsi, które swoim działaniem przyczyniają się do wzrostu innowacyjności w gospodarstwach, ochrony środowiska, osiągają sukcesy na rynku, swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielą się z innymi.
Czytelnicy miesięcznika Echo Zachodniopomorskiej Wsi oraz odwiedzający stronę www.zir.pl co miesiąc będą wybierać Przedsiębiorczą Kobietę Wiejską, a następnie spośród laureatek z każdego miesiąca zostanie wybrana Przedsiębiorczą Kobietę Wiejską Roku 2015.

"Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" XV edycja konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną

Dodano: 15 czerwiec 2015 godz. 11:51
25 lipca br. w Szczecinie odbędzie się XV edycja konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów". Głównym celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, a także zachęcanie mieszkańców województwa do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent/wytwórca wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniający kryteria konkursowe. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów regionalnych konkursu (I etap) są urzędy marszałkowskie we współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Organizatorem krajowym konkursu (II etap) jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP.
Podczas finałów regionalnych, wyłonione zostaną najlepsze produkty (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napoje regionalne i inne produkty regionalne) oraz najlepsze potrawy regionalne. Drugi etap konkursu, to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów i potraw nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody „Perła 2015”.
Karty zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 lipca br. :
-(produkt) w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice, e-mail: row.barzkowice@home.pl , www.zodr.pl
-(potrawa) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Rolnictwa i Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, e-mail: rolnictwo@wzp.pl , www.wrir.wzp.pl

Konkurs na szczeblu ogólnopolskim zakończony zostanie we wrześniu b.r. Wielkim Finałem w Poznaniu. W czasie Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra Food – SMAKI REGIONÓW wręczone zostaną statuetki „Perła 2015”. Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie, podobnie jak w latach poprzednich, prezentacja laureatów w Pawilonie „Smaki Regionów”.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie mogą uzyskać informacje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pod numerami telefonów:(91) 44 10 213, 44 10 212, 44 10 214 lub w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego W Barzkowicach pod numerami telefonów: (91) 479 40 59, 479 40 29.

KONKURS "Sołtys Roku"

Dodano: 23 luty 2015 godz. 11:24
KONKURS
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego już po raz trzeci organizuje konkurs pn. „Sołtys Roku”, którego celem jest uhonorowanie wyróżniających się sołtysów z województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Zapraszamy osoby chętne do udziału w konkursie. Informacja o konkursie dostępna jest na stronie http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konkurs-o-tytul-soltys-roku-2015 .

konkurs WÓJT ROKU

konkurs WÓJT ROKU

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu WÓJT ROKU.
Jej celem jest wyłonienie wójta, który w 2014 roku wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów do nagrody.
Zgłoszenia przesyłać można od 2 lutego 2015 do 2 marca 2015.
Pisemne zgłoszenia proszę wysyłać na adres: Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S. A.,
ul. Jasna 14/16, 00-041 Warszawa.

Wszelkie informacje i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronach TVP:
http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/aktualnosci/konkurs-wojt-roku-2014/18372725

Konkurs Rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwo rozstrzygnięty

Dodano: 15 wrzesień 2014 godz. 15:34
Konkurs Rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwo rozstrzygnięty

Zachodniopomorska Izba Rolnicza zorganizowała już po raz V konkurs Rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwo
Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych przyjaznych środowisku sołectw w trzech kategoriach:
1. Promocja walorów przyrodniczych i ochrona dziedzictwa kulturowego
2. Wyposażenie sołectwa w urządzenia ochrony środowiska
3. Ład przestrzenny i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie sołectwa
Efektem promocji innowacyjnych i oryginalnych, lokalnych przedsięwzięć ekologicznych oraz pobudzania aktywności gospodarczej będzie dalszy rozwój obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego.
Podczas Targów Rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom.


I KATEGORIA – Promocja walorów przyrodniczych i ochrona dziedzictwa kulturowego:
I miejsce – Sołectwo BIERNÓW, gmina Rąbino, powiat świdwiński .
Sołtys Pan Jerzy Benke. Historia pisana miejscowości sięga roku 1493 i określa się ją jako wieś o metryce średniowiecznej. To cenny kulturowo i przyrodniczo zakątek powiatu świdwińskiego.

Wyróżnienie – Sołectwo Stuchowo, gmina Świerzno, powiat kamieński.
Sołtysem Sołectwa Stuchowo jest Pan Józef Chojnacki. Pałac w Stuchowie należący przed wojną do rodziny von Plotzów odrestaurowany, jest jedną z najpiękniejszych rezydencji na Pomorzu Zachodnim.

Wyróżnienie – Sołectwo Węgorzewo Koszalińskie, gmina Sianów, powiat koszaliński.
Pan Piotr Kłobuch sołtys. Projekt „Wspólne Pomorze” to akcja odbudowy lapidarium zniszczonego cmentarza ewangelickiego, który jest dziełem mieszkańców Sołectwa Węgorzewo.

PONADTO;

WYRÓŻNIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Sołectwo LUBIANA, gmina Pełczyce, powiat choszczeński.
Pan Ryszard Kwieciński - aktywny sołtys. Sołectwo Lubiana najstarsza wieś pomorza.
WYRÓŻNIENIE DYREKTORA BANKU PEKAO ODDZIAŁ W SZCZECINIE
Sołectwo GIŻYNO, gmina Kalisz Pomorski powiat drawski.
Sołtysem Sołectwa jest Pani Grażyna Piskorz. Wieś z bogatą tradycją historyczną.

II KATEGORIA – Wyposażenie sołectwa w urządzenia ochrony środowiska:

I miejsce – Sołectwo ZIELIN, gmina Mieszkowice, powiat gryfiński.
Sołtysem Sołectwa jest Pan Józef Mroziak. Największe Sołectwo gminy Mieszkowice. Wieś wyposażona w urządzenia ochrony środowiska instalacje solarne, pompy ciepła, skanalizowana, zgazyfikowana. Sołectwo bardzo aktywne.

Wyróżnienie – Sołectwo Gorawino, gmina Rymań, powiat kołobrzeski.
Sołtysem jest Pan Jan Pastuch, wieś typowo rolnicza. Priorytetem wsi jest program selektywnej zbiórki odpadów oraz przedsięwzięcia ekologiczne. Działająca szkoła społeczna pełni funkcję edukacyjną z zakresu ochrony środowiska.

Wyróżnienie – Sołectwo Darskowo, gmina Złocieniec, powiat drawski.
Sołtys Pan Zdzisław Sinderman. Wieś skanalizowana, realizuje program usuwania azbestu. Sołectwo aktywnie działa na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej.

PONADTO;

WYRÓŻNIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Sołectwo Górzyca, gmina Gryfice, powiat gryficki.
Pani Brygida Sułek- sołtys. Selektywna zbiórka odpadów, estetyka oraz przedsięwzięcia ekologiczne to ważne cele mieszkańców wsi.
WYRÓŻNIENIE DYREKTORA BANKU PEKAO ODDZIAŁ W SZCZECINIE
Sołectwo Laski Koszalińskie, gmina Biesiekierz, powiat koszaliński.
Sołtys pani Monika Tarnowska, w ramach programu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa na terenie Związku Miast i Dorzecza Parsęty sołectwo zostało zwodociągowane i skanalizowane oraz objęte siecią gazową. Wieś aktywna ekologicznie.


III KATEGORIA – Ład przestrzenny i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie sołectwa:

I miejsce – Sołectwo POŹRZADŁO WIELKIE, gmina Kalisz Pomorskie, powiat drawski.
Sołtysem Sołectwa jest Pani Dorota Krauz. Wieś jest usytuowana wśród pięknych lasów i oddalona od jeziora Dąbie o 2 km. Wieś może poszczycić się czystością i estetyką o którą dbają wspólnie mieszkańcy. Od 2013 sołectwo zostało przekształcone w wieś tematyczną „Świat kolorowego szkła”.

Wyróżnienie – Sołectwo Stróżewo, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki.
Sołtysem Sołectwa Stróżewo jest Pan Kazimierz Lipiński. W roku bieżącym wieś obchodzi jubileusz 790 –lecia. W tradycje wsi wpisały się „Pikniki Stróżewskie”.

Wyróżnienie – Sołectwo Piotrowice, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski.
Sołtysem Sołectwa jest Pan Józef Janiak. Sołectwo zamieszkuje 219 mieszkańców. Wieś estetyczna, a mieszkańcy bardzo aktywni.

PONADTO;

WYRÓŻNIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Sołectwo Nacław, gmina Polanów, powiat koszaliński.
Sołtys Pani Grażyna Peplińska. Wieś zadbana, posiada Aleję Bukową z 430 bukami-200 letnimi.
WYRÓŻNIENIE DYREKTORA BANKU PEKAO ODDZIAŁ W SZCZECINIE
Sołectwo Warnice, gmina Dębno, powiat myśliborski. Sołtysem jest Pani Mieczysława Oraczewska. Wieś typowo rolnicza, zadbana, mieszkańcy zorganizowani i bardzo aktywni.

NAGRODA SPECJALNA PREZESA ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Sołectwo ROŻNOWO ŁOBESKIE, gmina Łobez , powiat Łobeski
Sołtys Pan Waldemar Lisik. Wieś zadbana a mieszkańcy aktywnie włączają się w inicjatywy na rzecz sołectwa.

Przeprowadzenie konkursu możliwe było dzięki ścisłej współpracy samorządu lokalnego, doradztwa rolniczego i samorządu rolniczego.

Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014

Dodano: 13 sierpień 2014 godz. 10:11
Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014
Polska Fundacja Ekologiczna we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizuje I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, które odbędzie się w dniach 16-18 września 2014 roku w Kołobrzegu. W ramach Forum odbędą się również Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014.

Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014 to ponad 100 wystawców związanych z branżą ekologiczną min. gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, gospodarka wodna, żywność ekologiczna i wiele innych. Dla wystawców przygotowaliśmy 5000 m2 powierzchni wystawowej oraz 1000 m2 w hali targowej. Szacowana liczba uczestników Targów - 5000 osób. Uczestnikami Targów będą przedstawiciele samorządów, świata nauki, gospodarki, mediów, biznesu, a przede wszystkim osoby i firmy związane z ekologią.

Najważniejszym punktem Targów będzie Centrum Informacyjne Finansowania Inwestycji Proekologicznych, w którym przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, eksperci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także Banku Ochrony Środowiska będą udzielali informacji na temat finansowania inwestycji.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Targów znajdują się na Naszej stornie internetowej: http://forum-ekologiczne.pl/targi/

ZACHODNIOPOMORSKA IZBA ROLNICZA OGŁASZA KOLEJNĄ EDYCJĘ KONKURSU "ROZWOJOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO"

Dodano: 13 czerwiec 2014 godz. 11:26
ZACHODNIOPOMORSKA IZBA ROLNICZA OGŁASZA KOLEJNĄ EDYCJĘ KONKURSU
Zachodniopomorska Izba Rolnicza organizuje kolejną V edycję konkursu „ROZWOJOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO” przy współpracy Urzędu Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, oraz Starostw i Gmin województwa zachodniopomorskiego

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez sołtysa w terminie
do dnia 27 czerwca 2014 r. karty zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Powiatowej ZIR reprezentującego dany powiat.

Oceny zgłoszonych do konkursu sołectw oraz wyboru zwycięzcy w etapie powiatowym dokonuje Komisja Konkursowa w składzie:
1) Przewodniczący RP ZIR – przewodniczący komisji,
2) Przedstawiciel ZODR,
3) Przedstawiciel Starostwa Powiatowego.

Poniżej do pobrania dokumenty zgłoszeniowe oraz Regulamin.
regulamin konkursu,
wzór karty zgłoszeniowej,
karta oceny sołectwa.

Więcej informacji pod numerem telefonu : 91 484-40-72 - biuro ZIR w Szczecinie

Kolejna edycja konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów"

Dodano: 13 czerwiec 2014 godz. 11:20
Kolejna edycja konkursu
Na prośbę Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Pana Dominika Groneta informujemy, że w dniu 26 lipca 2014r. w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów".

Głównym celem konkursu jest identyfikacja produktów i potraw oraz ich promocja, a także zachęcanie mieszkańców województwa do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent/wytwórca wyrobów żywnościowych, spełniający kryteria konkursowe.
Podczas finałów regionalnych (I etap konkursu w Szczecinie), wyłonione zostaną najlepsze produkty (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napoje regionalne i inne produkty regionalne) oraz najlepsze potrawy regionalne.
Drugi etap konkursu, to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw do prestiżowej nagrody "Perła 2014". Finał etapu drugiego odbędzie się we wrześniu br. podczas Targów Polagra – SMAKI REGIONÓW w Poznaniu.

Karty zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 4 lipca br. :
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Rolnictwa i Rybactwa,
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, e-mail : rolnictwo@wzp.pl , www.wrir.wzp.pl
- w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice,
e-mail: barzkowice@home.pl , www.zodr.pl

W załączeniu regulamin produkt i kartę zgłoszeniową produkt oraz regulamin gastronomia/potrawa i kartę zgłoszeniową gastronomia/potrawa.

konkurs fotograficzny dla rolników COPA-COGECA

Dodano: 09 maj 2014 godz. 13:20
konkurs fotograficzny dla rolników COPA-COGECA
W związku z Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego ONZ 2014 (MRRR) Copa-Cogeca
(Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych oraz Spółdzielczości Rolniczej w Brukseli) rozpoczęła
konkurs fotograficzny dla rolników.
Zdjęcia mają ukazywać znaczenie i realia gospodarstw rodzinnychi spółdzielni rolniczych.

Konkurs ten rozpoczyna się podczas trwania MRRR i procesu wdrażania nowej WPR. Zwycięskie
zdjęcia znajdą się na wystawie, której celem będzie ukazanie nowoczesnego wizerunku rolnictwa
Odbędzie się ona podczas przyjęcia w Parlamencie Europejskim w dn. 22 września.

Wydarzenie to stanowić będzie część naszej tegorocznej kampanii „WPR się liczy” (CAP Counts) dot.
nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz potrzeby silnej WPR, a także tego, czy odpowie ona na
potrzeby gospodarstw rodzinnych i spółdzielni rolniczych oraz jakich potrzeba instrumentów.
Krajowa Rada Izb Rolniczych zachęca wszystkich rolników do udziału w konkursie i wysłanie zdjęcia
wraz z danymi kontaktowymi na adres rzecznik@krir.pl do 15 lipca 2014 r.
Fundatorem nagrody jest Copa-Cogeca. Nagrodą dla zwycięzcy jest wycieczka dla dwóch osób na weekend do Barcelony, a dla zdobywcy drugiego miejsca – kosz pełen produktów rolniczych wysokiej jakości. Krajowa Rada Izb Rolniczych również zamierza nagrodzić wyróżnione zdjęcia drobnymi nagrodami.
Mamy nadzieję, że wezmą Państwo udział w tym ekscytującym wydarzeniu

Konkursy

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR