Aktualności

Pokaż więcej
UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !
 • Posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w dniu 28 października 2014r.
  Posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w dniu 28 października 2014r.
  W dniu 28 października 2014r odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskie Izby Rolniczej oraz spotkanie Międzyzwiązkowego Zespołu Monitorującego Sytuację w Rolnictwie przy Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej. Gośćmi pierwszej części spotkania...
 • Bezpłatne szkolenia zalesianie gruntów: Myślibórz 30-31 X
  Bezpłatne szkolenia zalesianie gruntów: Myślibórz 30-31 X
  Szkolenie dla dwóch grup rolników z terenu całego powiatu myśliborskiego zaplanowano na 30 października br. w Myśliborzu, w hotelu-restauracji PIAST, ul. Łużycka 1, 74-300 Myślibórz. Początek godz. 10:00, obiad godz. 14:00. Czas trwania szkolenia:...
 • Bezpłatne szkolenia zalesianie gruntów: Police 29-30 X
  Bezpłatne szkolenia zalesianie gruntów: Police 29-30 X
  Uprzejmie Państwa informuję, że Krajowa Rada Izb Rolniczych w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, wygrała konkurs na realizację operacji szkoleniowej „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” w ramach...
 • Komunikat: rozmowy przedstawicieli ZIR w Warszawie
  Komunikat: rozmowy przedstawicieli ZIR w Warszawie
  22 października podczas spotkania Prezesów Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa w Warszawie, Prezes Julian Sierpiński przeprowadził rozmowy z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Leszkiem Świętochowskim. W rozmowach uczestniczył również...
 • Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 14 października 2014r.
  Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 14 października 2014r.
  W związku z zakończeniem prac nad sporządzeniem projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Tywy oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko ww dokumentu RZGW przystępuje do konsultacji społecznych przedmiotowych...

Powiaty woj. zachodniopomorskiego

Powiaty woj. zachodniopomorskiego

Kalendarium

Gminy woj. zachodniopomorskiego

Gminy woj. zachodniopomorskiego

Prognoza pogody

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego

Archiwalne serwisy ZIR