ul. Smolańska 4, 70-026 Szczecin
tel. fax (091) 484-40-72 i fax.: 4 824 027
Oddział Biura
75 - 846 Koszalin, ul. Słowiańska 5
tel/fax (094) 346-05-14
 
 
 

Witamy na stronach Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Izby Rolnicze to niezależny, apolityczny samorząd, zrzeszający na mocy ustawy wszystkich rolników (podatników podatku rolnego, podatników podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, posiadających wkłady gruntowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych) - ustawa z dn. 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.927 i Nr 113 poz.984).
Działalność ZIR to m.in. :
- dążenie do rozwiązywania problemów rolnictwa
- bezpłatne doradztwo prawne
- szkolenia, doradztwo, edukacja ekologiczna
- pomoc przy powoływaniu organizacji producentów rolnych
- sporządzanie ocen, wniosków i opinii w zakresie regulacji prawnych dot. rolnictwa
- działania na rzecz tworzenia rynku rolnego
- współpraca z administracją rządową, lokalną oraz instytucjami działającymi na rzecz wsi i rolnictwa
- bezpłatna Internetowa Giełda Rolna i Towarowa


Więcej informacji w dziale Kim Jesteśmy?


Najświeższe wiadomości:

22 października 2009 w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizowano KONFERENCJĘ -więcej (plik DOC)

21 października 2009 r. w Domu Kultury "Historyczne U" w Pasewalku odbył się 4. Polsko- Niemiecki Dzień Rolnika Obok wystawy instytucji i firm branży rolnej zasadniczą częścią spotkania była konferencja "Gospodarka wodą i składnikami pokarmowymi w rolnictwie. Przykłady z Niemiec-Polski-Szwecji" -więcej (plik DOC)

W dniach 11, 12, 13 września odbyły się coroczne Targi Rolne Agro Pomerania w Barzkowicach. -czytaj (plik DOC)

Ogłoszenie o wynikach konkursu "NAJESTETYCZNIEJSZE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO" zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Zachodniopomorską Izbę Rolniczą () -szczegóły (plik DOC)

STANOWISKO Zespołu Monitorującego Sytuację w Rolnictwie przy Zarządzie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej - czytaj

2 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Obrotu Nieruchomościami Rolnymi. Przyjęto regulamin oraz zaplanowano najważniejsze zadania na najbliższy okres.

24 czerwca w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami Związku Rolników Meklemburgii- Pomorza Przedniego dotyczące organizacji IV Polsko - Niemieckiego Dnia Rolnika, planowanego na 21 października w Pasewalku (RFN).

23 czerwca
- w biurze ZIR w Szczecinie odbyło się spotkanie Prezesa ZIR z przedstawicielami grup producentów rolnych.
- W tym samym dniu przedstawiciele ZIR wzięli udział w spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego ds. Rolnictwa przy Wojewodzie, poświęconemu problematyce żniw, rynku zbóż i rynku mleka

22 czerwca
- odbyło się posiedzenie Zarządu Izby z udziałem przewodniczących i delegatów rad powiatowych, poświęcone: współorganizacji konkursu Urzędu Marszałkowskiego "Najestetyczniejsze i przyjazne środowisku sołectwo"
- ukonstytuowaniu się Komisji ds. Obrotu Nieruchomościami Rolnymi oraz Komisji ds. Rynków Rolnych (powołanych uchwałami VI Walnego Zgromadzenia ZIR)
Skład Komisji ds. Obrotu Nieruchomościami Rolnymi: Halina Wyder (przew.), Helena Waszczuk, Grzegorz Mazur, Wiesław Piątek, Wiesław Szydlik
Komisja ds. Rynków Rolnych: Anna Kwinta, Andrzej Leja, Czesław Bukowiec, Waldemar Kozłowski, Stanisław Kużownik.
Komisje pełnią role pomocnicza wobec Walnego Zgromadzenia, są zobowiązane do wydawania opinii na żądanie Prezesa lub Zarządu.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Zachodniopomorska Izba Rolnicza - ZAPRASZAJĄ SOŁECTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO UDZIAŁU W KONKURSIE
NA "NAJESTETYCZNIEJSZE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO" - szczegóły
Formularz - pobierz
Regualmin - pobierz

Kolejne Forum Rad Powiatowych ZIR za nami. - czytaj

Obradowało VI Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej III Kadencji. - czytaj

Mleko w centrum Szczecina - czytaj

Stanowisko ZIR w sprawie wsparcia producentów mleka - czytaj

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników przedstawia ofertę zimowisk dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS - w pliku szersze informacje wraz z kartą zgłoszenia : zimowiska2009.doc

Odbyło się II Forum Rad Powiatowych ZIR - czytaj

Spotkanie poświęcone procesowi komercjalizacji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. - czytaj

UWAGA! SEMINARIA Urzędu Marszałkowskiego dot. grup producentów owoców i warzyw- w dniach 6 i 7 listopada - czytaj

Spotkanie Zespołu Monitorującego Sytuację w Rolnictwie przy Zarządzie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej - czytaj

"Konkurs sołectw rozstrzygnięty" - czytaj

STANOWISKO Izb rolniczych Polski północno-zachodniej w sprawie możliwości powiększania areału gospodarstw rodzinnych - czytaj

STANOWISKO Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z dnia 04 lipca 2008 r. w sprawie klęski suszy - czytaj

W dniach 19-20.VI.2008 w Łukęcinie k. Kamienia Pomorskiego odbyło się II Forum Rad Powiatowych ZIR III kadencji.
więcej

Zapraszamy do obejrzenia multimedialnej relacji Wiadomości Rolniczych:
http://www.wrp.pl/index.php?nr=14&id=1513

SUSZA W WOJ .ZACHODNIOPOMORSKIM ! - więcej...

Wizyta Ministra Rolnictwa - więcej...

Odbyło się IV Walne Zgromadzenie ZIR III Kadencji - więcej...

Zachodniopomorska Izba Rolnicza organizuje pierwszą edycję konkursu "PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO" - więcej...

Ruszyła oficjalna strona Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie: www.ozpbc.pl

17 grudnia 2007 w Barzkowicach odbyło się III Walne Zgromadzenie ZIR III kadencji. - czytaj...

W dniach 28-29 listopada 2007 w Łukęcinie odbyło się I Forum Rad Powiatowych ZIR III kadencji. - czytaj...

Zachodniopomorska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd rolników na międzynarodową wystawę techniki rolniczej AGRITECHNIKA 13-15.XI.2008 w Hanowerze - czytaj...

W dniu 08.11.2007 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbył się III Polsko-Niemiecki Dzień Rolnika - czytaj...
- program imprezy -

W dniach 7-9.IX uczestniczyliśmy w corocznych, tym razem już XX Targach Rolnych "Agro Pomerania" w Barzkowicach. Dziękujemy wszystkim, którzy gościli na naszym stoisku!
W tym roku Targi miały rekordową wielkość: 60 ha powierzchni, ponad 500 wystawców, 100 000 zwiedzających.
Artykuł w Kurierze Szczecińskim: http://www.kurier.szczecin.pl/?d=regiony1&id=106778
Organizator- ZODR w Barzkowicach: www.zodr.pl

Zorganizowaliśmy XVII Forum Kobiet Wiejskich

Nowe projekty szkoleniowe !!! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia finansowane przez FAPA
1) Spełnianie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta a uzyskanie dopłat bezpośrednich
2) Organizacja rynków rolnych
Szczególy tutaj, w zaproszeniu oraz u doradców w biurach TZD ZODR w Barzkowicach - www.zodr.pl

30 kwietnia 2007 w Barzkowicach odbyło się II Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej III kadencji.

Najważniejszym celem Walnego Zgromadzenia było przyjęcie budżetu na 2007 rok oraz przyjęcie sprawozdania finansowego za 2006 rok. Ustalono także wysokości diet i ryczałtów dla członków Walnego Zgromadzenia, Rad Powiatowych, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Budżetowej. Ze względu na wewnątrz-organizacyjny charakter posiedzenia nie zapraszano gości.

Zamieszczamy do publicznego wglądu i ściągnięcia:
Wykaz Członków Walnego Zgromadzenia ZIR III Kadencji

Edward Sadłowski po raz trzeci Prezesem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej !

Za nami wybory do samorządu rolniczego. Oto wyniki (do pobrania) : czlonkowieIIIkad.doc

Do 23 lutego odbywają się pierwsze posiedzenia wszystkich 18 rad powiatowych ZIR, na których wybiera się przewodniczących rad oraz delegatów na Walne Zgromadzenie. Te osoby (czyli po dwie z każdej rady powiatowej) wejdą w skład Walnego Zgormadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (łącznie 36 osób). Pierwsze Walne Zgromadzenie ZIR III kadencji zaplanowano na 15 marca.

Kończy się 4- letnia kadencja samorządu rolniczego. - czytaj...

Izba obchodziła X-lecie działalności! - czytaj...

PO RAZ DZIESIĄTY NAGRODZONO NAJŁADNIEJSZE I EKOLOGICZNE ZAGRODY! - czytaj...

Odbyło się IX Walne Zgromadzenie ZIR - czytaj...

Młodzi rolnicy w Brukseli - czytaj...

Opinia Zarządu ZIR dot. projektu opracowania pt. "Cele I i II rzędu oraz zadania do realizacji przez MRiRW w latach 2006-2009 - czytaj...

Program Działania Ministerstwa dla rolnictwa i rozwoju wsi. - czytaj...

16 grudnia 2005 w Nowielicach (gm. Trzebiatów) odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
Najważniejszym celem było podsumowanie działalności Izby w 2005 roku oraz przyjęcie prowizorium budżetowego na pierwsze miesiące działalności w 2006 roku. Prezes Edward Sadłowski przedstawił informację o działalności Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Odbyło się V Forum Rad Powiatowych ZIR - czytaj...


Zachodniopomorska Izba Rolnicza jako konsorcjum z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach rozpoczęła realizację 2 dużych projektów szkoleniowych finansowanych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA):

1) Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - upowszechnianie zasad Kodeksu wśród rolników województwa zachodniopomorskiego.
2) Dobrostan zwierząt w województwie zachodniopomorskim.

BEZPŁATNE szkolenia obejmują rolników całego województwa. Uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenia, które mogą być pomocne przy ubieganiu się o wsparcie finansowe w przyszłości. O szczegółowy harmonogram szkoleń prosimy zapytać doradców z najbliższego biura ZODR

Inne Wieści :


PO RAZ DZIEWIĄTY NAGRODZONO NAJŁADNIEJSZE I EKOLOGICZNE ZAGRODYUWAGA!!!

W czerwcu biuro ZIR w Szczecinie zmienia siedzibę!
Nowy adres: ul. Smolańska 4 (przy pętli tramwajowej na Pomorzanach) 70-026 Szczecin

(w tym samym budynku znajduje sie nowa siedziba szczecińskiego Terenowego Zespółu Doradców Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w w Barzkowicach oraz biuro Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego)

Kierunki działania Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na 2005r. - więcej informacji

Stanowisko VI Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z dnia 26 kwietnia 2005r w sprawie realizacji niektórych form wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich - więcej informacji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej za 2004r. - więcej informacji

W dniu 26 kwietnia w Barzkowicach obradowało VI Walne Zgromadzenie ZIR. - więcej informacji


Inne wieści:

STANOWISKO Zarządu ZIR w sprawie projektowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa radykalnych zmian dotyczących gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych.

III OGÓLNOKRAJOWY KONKURS "BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE"


System "gospodarstwo.info" ułatwia przygotowanie optymalnej struktury produkcji dla gospodarstwa rolniczego. Użytkownik wprowadza do formularzy dane swojego gospodarstwa. Program zamienia te dane na liniowy model gospodarstwa. Na bazie wprowadzonych danych program znajduje optymalną strukturę produkcji rolniczej.
www.gospodarstwo.info

9 grudnia w Barzkowicach odbyło się V Walne Zgromadzenie ZIR II kadencji!

W dniach 29-30 listopada w Łukięcinie odbyło się III Forum Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Szkolenia dla rolników- producentów mleka. Zobacz:
Ulotka Informacyjna formacie Ms WORD
www.agroexpert.pl

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU "NAJESTETYCZNIEJSZA I PRZYJAZNA ŚRODOWISKU ZAGRODA WIEJSKA"

Na mocy stosownego porozumienia od września br. w obu naszych biurach oraz u
wszystkich 18 Przewodniczących Rad Powiatowych ZIR można otrzymać bezpłatnie
nowe czasopismo: miesięcznik "Wiadomości Rolnicze". Jest w nim specjalna
wkładka poświęcona Izbom Rolniczym.
Wydawca: Wiadomości Rolnicze Polska Sp. z o.o., strona internetowa: www.wrp.pl

Jesteśmy w bazie danych Agro-Info : www.agro-info.org.pl
Jest to serwis internetowy Programu Agro-Info. Program powstał na zlecenie
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i działa w ramach Biura Programów
Wiejskich Fundacji "Fundusz Współpracy".

UWAGA. Teraz bezpłatne porady prawne dla rolników w każdy PIĄTEK! Więcej informacji.

e-mail: izba@zir.pl