Jesteś tutaj:

Rolniczki motorem innowacji w Polsce

Dodano: 08 sierpień 2017 godz. 12:17
Rolniczki motorem innowacji w Polsce
Zarząd Krajowej Rady izb Rolniczych ma przyjemność poinformować, że na wniosek Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej przy KRIR podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu pn. „Rolniczki motorem innowacji w Polsce".
I edycja konkursu będzie prowadzona pn. "Rolniczki motorem wzrostu innowacyjności w polskich gospodarstwach" i planuje się jej rozpoczęcie 1 lipca 2017 roku.

Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich iidentyiikacja innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki. Konkurs będzie odbywał się co dwa lata, a finalistki na poziomie krajowym zostaną oddelegowane na konkurs organizowany przez Komisje Kobiet Copa w Brukseli. Planuje się, że Konkurs będzie finansowany na poziomie krajowym ze środków Krajowej Rady izb Rolniczych a na poziomie wojewódzkim przez Wojewódzkie Izby Rolnicze.

Jednocześnie informuję, że do zadań Wojewódzkich lzb Rolniczych należałby wybór laureatki wojewódzkiej i przesłanie wniosku Laureatki konkursu z danego województwa na formularzu KRIR do KRIR jako kandydatki do konkursu ogólnopolskiego. Sposób wyboru Laureatki na poziomie ogólnokrajowym określi regulamin opracowany przez Biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych i zostanie przesłany do Wojewódzkich Izb Rolniczych w możliwie najkrótszym terminie. Dopuszcza się opracowanie regulaminów z dodatkowymi kryteriami i sposobu wyboru Laureatek konkursu wojewódzkiego, z zastrzeżeniem zachowania przepisów zawartych w regulaminie konkursu ogólnopolskiego lub skorzystanie z regulaminu konkursu ogólnopolskiego.

Patronatu medialnego udzieliła TVP 1 i Top Agrar. O patronat honorowy KRIR wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, zaś o patronat do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Patronem wydarzenia będzie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

ZGŁOSZENIA kandydatek z województwa Zachodniopomorskiego można składać do 25 sierpnia 2017r. na adres biur Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie lub Koszalinie.

Dokumenty do pobrania

regulamin konkursu
typ: PDF, waga: 460.38 Kb
załączniki do regulaminu
typ: PDF, waga: 423.46 Kb

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR