Jesteś tutaj:

STANOWISKO ZARZĄDU z 17.06.2015r.

Dodano: 18 czerwiec 2015 godz. 15:39
STANOWISKO ZARZĄDU z 17.06.2015r.
STANOWISKO ZARZĄDU
ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ Z DNIA 17.06.2015r.

W związku z pracami nad nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wyraża kolejny raz negatywne stanowisko odnośnie zapisów, pozwalających na skorzystanie z drugiej szansy dzierżawcom, którzy nie wyrazili zgody na wyłączenie 30 % gruntów z przedmiotu dzierżawy.
Podmioty, które po wejściu w życie w grudniu 2011r. nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wyraziły zgodę na dokonanie wyłączeń, straciły część przychodów w stosunku do dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30% z przedmiotu dzierżawy i dotąd czerpią dochody z całości dzierżawionych gruntów.

Przywrócenie ustawowego zobowiązania Skarbu Państwa do sprzedaży nieruchomości po wyłączeniu 30% z umowy dzierżawy jest ze wszech miar nieuczciwe gospodarczo. Łamie zasady równej konkurencji w rolnictwie. Pokazuje, że polskiego prawa rolnego nie można traktować poważnie.

Dzierżawcy, którzy po roku 2011 nie wyłączyli z umów 30% gruntów zrobili to z premedytacją, licząc, że nie poniosą z tego tytułu żadnych konsekwencji gospodarczych, co potwierdza przedmiotowy projekt ustawy, przywracający uprawnienia zakupu.

Realizacja planowanej w nowelizacji drugiej szansy doprowadzi do sytuacji, że do zasobu szczecińskiego Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych nie trafi 40000 ha gruntów o najlepszej bonitacji, dzierżawionych w dniu dzisiejszym przez spółki prawa handlowego, w większości z udziałem kapitału zagranicznego.

Tym samym pod znakiem zapytania stanie realizacja priorytetów ustaw
o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu Państwa, tj.
- poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
- przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych,
- tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
- tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Zdaniem ZIR niedopuszczalne jest zatem stwarzanie kolejny raz prawnego zobowiązania ANR do sprzedaży w ramach pierwszeństwa lub przedłużenia umów dzierżawy podmiotom, które wyłączą z przedmiotu dzierżawy 30% gruntów.

Naszą opinię wyrażaliśmy uprzednio w pismach kierowanych do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych:
• ZIR/JW/2357/13 z dnia 26.06.2013,
• ZIR/JW/179/14 z dn. 21.01.2014,
• ZIR/JW/4528/14 z dn. 8.12.2014

Informujemy również, że uchwalenie ustawy z omawianym zapisem spowoduje ogromne niezadowolenie na zachodniopomorskiej wsi i może doprowadzić do powszechnych rolniczych protestów. Dlatego apelujemy aby w projekcie nie umieszczać omawianego zapisu.
(-)
Julian Sierpiński
Prezes Zarządu ZIR

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR