Jesteś tutaj:

Aktualności

Budowa zbiorników retencyjnych do 1000 m^2 - będą uproszczenia

Dodano: 04 czerwiec 2019 godz. 09:33
W związku z wnioskiem z dnia 7 marca 2019 r. z XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1000 m2 >>> , Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozytywnie odniosło się do wniosku i w ramach procedowanego projektu ustawy - Prawo wodne (nr projektu UC142), zaproponowało modyfikację art. 394 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy, który otrzyma brzmienie:

kolonie 2019

Dodano: 03 czerwiec 2019 godz. 12:44
Zachodniopomorska Izba Rolnicza prowadzi nabór na kolonie letnie w 2019 roku dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2003r. i których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS tj. pobiera rentę bądź emeryturę w okresie jakim jest organizowana kolonia.

Do końca maja. Ostatnie dni na złożenie dokumentów o dopłaty bezpośrednie

Dodano: 28 maj 2019 godz. 00:18
Wraz z końcem maja upływa termin składania wniosków w ramach naborów prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatnie dni na złożenie dokumentów mają rolnicy, którzy ubiegają się o dopłaty bezpośrednie, wsparcie na modernizację gospodarstw czy tworzenie grup i organizacji producentów.

Umowy kontraktacyjne i ceny referencyjne

Dodano: 28 maj 2019 godz. 00:15
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Zmiany ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych dotyczą wymogu zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych.

Neonikotynoidy - czasowe zezwolenie w rzepaku

Dodano: 27 maj 2019 godz. 00:11
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał czasowe zezwolenie dotyczące stosowania dwóch zapraw opierających się m.in. na jednej substancji czynnej z grupy neonikotynoidów, tj. Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS. Zezwolenie zostało podpisane na podstawie art. 53 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

WAŻNA INFORMACJA dot. wyborów

Dodano: 22 maj 2019 godz. 12:13
WAŻNA INFORMACJA dot. wyborów
WAŻNA INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, nastąpiła zmiana treści załączników do rejestracji kandydata na członka rady powiatowej izby rolniczej.
Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 27 ust. 4 pkt 2) na listach poparcia należy umieścić serię i numer dowodu osobistego.

Poprawione wzory list poparcia są już dostępne na stronie internetowej => http://www.zir.pl/wybory-2019/kandydaci-/
Przepraszamy za zaistniałą sytuację.
Osoby, które już wydrukowały i pozbierały część podpisów proszone są o uzupełnienie list o nr i serie dowodu osób udzielających poparcia.
Listy poparcia bez tych danych nie będą mogły być uznane za ważne.

Posadź las - weź pieniądze z PROW: nabór wniosków od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.

Dodano: 20 maj 2019 godz. 23:41

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z ARiMR. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych Agencji od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.

Polska żywność coraz lepszej jakości

Dodano: 20 maj 2019 godz. 23:35
Polscy konsumenci w coraz większym stopniu kupują krajową żywność i – jak wynika z badań Ipsos – ponad połowa jest skłonna zapłacić więcej za produkt polski niż zagraniczny. Wynika to m.in. z faktu, że krajowe wyroby są coraz lepszej jakości, nastawione na świeżość, lokalność i sezonowość. – Producenci zdają sobie sprawę, że na coraz bardziej konkurencyjnym rynku nie ma miejsca na „bylejakość” – uważa Lara Gessler, członkini jury konkursu „KUKBUK Poleca”, w którym nagradzana jest najlepsza polska żywność, gospodarstwa agroturystyczne i wyroby regionalne.

Jakie zmiany czekają rolników. Zmiany w PROW 2014-2020

Dodano: 20 maj 2019 godz. 23:19
Pierwszy pakiet zmian dotyczy działań reagujących na zjawisko suszy, powodującej znaczne straty w rolnictwie. Wśród propozycji znalazły się:

Ubój zwierząt w gospodarstwie w celu produkcji mięsa na własny użytek

Dodano: 20 maj 2019 godz. 23:12
W odpowiedzi na korespondencję Zarządu KRIR zawierajacą wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na własny użytek w ten sposób, aby w przypadku, gdy zajdzie potrzeba uboju z konieczności bydła w wieku powyżej 6-miesięcy i koni, rolnik — właściciel zwierzęcia, po spełnieniu wszystkich koniecznych działań, pod nadzorem lekarza weterynarii, mógł dokonać uboju z konieczności w gospodarstwie a pozyskane mięso przeznaczyć na własne potrzeby, resort rolnictwa poinformował, że obecnie rozważana jest kwestia zmiany przepisów mających zastosowanie do uboju zwierząt w gospodarstwie w celu produkcji mięsa na własny użytek.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR