Jesteś tutaj:

Aktualności

Zakup materiału siewnego

Dodano: 17 kwiecień 2019 godz. 00:05
Trwa sezon wiosennego obrotu materiałem siewnym. Dlatego przypominamy, że kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu, a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat ma wybór materiału siewnego, jako środka produkcji.

MRiRW nt. kredytów na wznowienie produkcji

Dodano: 16 kwiecień 2019 godz. 11:04
MRiRW nt. kredytów na wznowienie produkcji
W odpowiedzi na korespondencję Zarządu KRIR w sprawie dodatkowego limitu środków na preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że aktualnie prowadzone są działania mające na celu zmianę planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2019 r. w zakresie zwiększenia środków na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenie środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód. Poinformowano także, że w przypadku zwiększenia środków na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenie środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód, stosowne informacje zostaną przekazane do banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zamieszczone zostaną na stronie tej Agencji.

Posiedzenie Zarządu ZIR

Dodano: 09 kwiecień 2019 godz. 13:33
Posiedzenie Zarządu ZIR
W dniu 08 kwietnia 2019r w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Zarządu ZIR.
Jako pierwszy punkt omówiono wniosek rady powiatowej w Świdwinie odnośnie nieruchomości w gminie Sławoborze. W posiedzeniu uczestniczył Pan Piotr Chmielowicz – Kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem w KOWR Koszalin.
Przedstawiciele Rady Powiatowej w Świdwinie obecni na posiedzeniu zawnioskowali
w imieniu całej rady o odwołanie przetargów zorganizowanych na terenie gminy Sławoborze z powodu zapisu w ogłoszeniu o ponoszeniu kosztów zasiewów przez przyszłego dzierżawcę, które są obecnie na danych działkach. Zarząd po dyskusji i próbach rozwiązania sytuacji
w inny sposób przychylił się do wniosku Rady Powiatowej.
Następnie Zarząd zajął się omówieniem przygotowań do IX Walnego Zgromadzenia ZIR V kadencji oraz wyborów do Izb Rolniczych, które odbędą się 28 lipca 2019r.
W ostatniej części posiedzenia Członkowie Zarządu omówili bieżącą korespondencję oraz sprawy biura ZIR.

Wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarach a, b, c do 27 maja

Dodano: 09 kwiecień 2019 godz. 10:20
Rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, od 29 marca do 27 maja 2019 r. mogą składać w ARiMR wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarach a, b, c.

Przejęcie długu gospodarstwa przez KOWR - kolejne wątpliwości rolników

Dodano: 09 kwiecień 2019 godz. 10:18
W nawiązaniu do zapytania samorządu rolniczego w sprawie typu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku przy ubieganiu się o pomoc w zakresie przejmowania długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33), Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Generalnego KOWR o informację czy KOWR będzie przyjmował wnioski, których załącznik o posiadanym zadłużeniu nie będzie wystawiony na druku udostępnionym przez KOWR?

Rusza nowa edycja Stypendiów Pomostowych

Dodano: 09 kwiecień 2019 godz. 10:14
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Krótszy okres ważności badań próbek krwi od świń - sprzeciw samorządu rolniczego

Dodano: 09 kwiecień 2019 godz. 10:11
Do KRIR wpłynęły informacje, iż 21 marca br. Komisja Europejska podjęła, pomimo wyraźnego sprzeciwu przedstawiciela Polski, decyzję o skróceniu z 15 do 7 dni, okresu ważności badań próbek krwi od świń pozwalających (z wynikiem ujemnym) na ich przemieszczanie, określonym w art. 8 Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r.

Paliwo rolnicze – kiedy dodatkowy limit dla hodowców trzody, owiec, kóz i koni?

Dodano: 09 kwiecień 2019 godz. 10:01
Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247), został zwiększony limit zużywanego oleju napędowego z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz została wprowadzona możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego, z tytułu wykorzystania oleju napędowego do chowu lub hodowli bydła. Limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji, wynosi 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Nabór wniosków PROW 2014-2020

Dodano: 02 kwiecień 2019 godz. 22:28
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na dwa działania oraz dwa poddziałania w ramach PROW 2014-2020.


Ruszają ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa

Dodano: 02 kwiecień 2019 godz. 00:31
Ruszają ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR