Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Konferencja "Zainspiruj się dziedzictwem"

Dodano: 03 październik 2019 godz. 19:32
Konferencja
W dniach 1-3 października odbyła się X Konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. Przedstawicielki z izb roliniczych gościła u siebie Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie. Konferencja "Zainspiruj się dziedzictwem" realizowana przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Pomorską Izbą Rolniczą. W konferencji uczestniczyły grupy formalne i nieformalne z obszarów wiejskich z całej Polski. Podczas spotkania odbyła się ocena produktów w konkursie "Skarby Europy zaklęte w szkle". ZIR reprezentowały Anna Rydzkowska, Danuta Lebioda oraz Władysława Gruszczyńska.

Odpowiedź MRiRW na stanowisko ZIR ws suszy

Dodano: 02 październik 2019 godz. 13:15
Odpowiedź MRiRW na stanowisko ZIR ws suszy
W dniu 18 września Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wypracował stanowisko ws suszy
http://www.zir.pl/aktualnosci/1902/stanowisko-zarzadu-zir-w-sprawie-suszy-2019r/

W odpowiedzi Zachodniopomorska Izba Rolnicza otrzymała pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisane przez Podsekretarza Stanu Rafała Romanowskiego, w którym odnosi się do powyższego stanowiska.
Wskazuje między innymi, że komisje szacujące szkody powstałe w wyniku suszy są powoływane i działają na podstawie przepisów, które mówią, że komisje te mogą szacować straty wyłącznie wówczas gdy w danej uprawie zgodnie z KBW wystąpiła susza.
Szczegółowe pismo w załączeniu poniżej.


Posiedzenie Zarządu dnia 30.09.2019r.

Dodano: 01 październik 2019 godz. 18:57

30 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu. W spotkaniu uczestniczył również p. Stanisław Baliński – Delegat do KRIR oraz mec. Piotr Mazuro.
Podsumowano I posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji.
Następnie Zarząd ustalił kwestie związane z organizacją najważniejszych spotkań Zarządu z instytucjami oraz organizacjami rolniczymi na najbliższy czas, ze względu na nie precyzyjną kwestię szacowania szkód związanych z tegoroczną suszą. Dyskutowano przede wszystkim o funkcjonowaniu systemu pomiaru suszy, która wystąpiła na terenie województwa zachodniopomorskiego. Istotnym czynnikiem, dzięki któremu wzrosłaby dokładność pomiarów jest budowa większej ilości oraz modernizacja już postawionych stacji meteorologicznych.
Przeanalizowano również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które to „karze” rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RM Agencja będzie udzielać dotację dla producentów rolnych, u których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą co najmniej 30% danej uprawy.
Powyższa pomoc będzie udzielana:
• poza formułą pomocy de minimis – gdy szkody oszacowane przez komisję wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej,
• w formule pomocy de minimis – gdy szkody oszacowane przez komisję wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
Zarząd podtrzymuje swoje niezadowolenie w stosunku do działań związanych z szacowaniem szkód klęski suszy.

WAŻNA informacja z ARiMR - fałszywe smsy

Dodano: 01 październik 2019 godz. 15:07
WAŻNA informacja z ARiMR - fałszywe smsy
UWAGA na anonimowe wiadomości SMS


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nie ma nic wspólnego z wiadomościami SMS, w których przekazywana jest błędna i nieprawdziwa informacja jakoby rolnicy mieli nie otrzymać w tym roku zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich z powodu rzekomego wytypowania do kontroli.

Nadawca tych nieprawdziwych wiadomości podszywa się pod pracownika ARiMR. Agencja zaleca, by nie odpowiadać na tego typu wiadomości (nie oddzwaniać na numer, z którego wysyłane są wiadomości) i nie podejmować żadnych czynności opisanych w SMS-ach. Apelujemy o nieodpowiadanie na takie wiadomości.

Zaliczki na poczet tegorocznych dopłat bezpośrednich będą wypłacane od 16 października do 30 listopada. Od poniedziałku, 2 grudnia ARiMR rozpocznie wypłatę pozostałej części należnych rolnikom dopłat. ARMR dołoży wszelkich starań, by należne rolnikom dopłaty trafiły do nich możliwie szybko.

źródło: ARiMR

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2019 r.

Dodano: 01 październik 2019 godz. 13:54
Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2019 r.
30 września 2019 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2019 r. Wynosi on 4,3782 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,2774 zł za 1 EUR).
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2019 r. wyniesie 15,2 mld złotych (o ok. 0,4 mld zł więcej niż w 2018 r.).

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
Jednolita płatność obszarowa 471,64 zł/ha Płatność za zazielenienie 316,54 zł/ha Płatność dla młodego rolnika 165,10 zł/ha Płatność dodatkowa 184,98 zł/ha Płatność do bydła 302,77 zł/szt Płatność do krów 387,29 zł/szt Płatność do owiec 104,08 zł/szt Płatność do kóz 51,95 zł/szt Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 765,80 zł/ha Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 382,90 zł/ha Płatność do roślin pastewnych 463,71 zł/ha Płatność do chmielu 2 054,33 zł/ha Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 110,09 zł/ha Płatność do buraków cukrowych 1 524,18 zł/ha Płatność do pomidorów 2 250,81 zł/ha Płatność do truskawek 1 136,95 zł/ha Płatność do lnu 569,14 zł/ha Płatność do konopi włóknistych 135,44 zł/ha Płatność do tytoniu - Virginia 3,28 zł/kg Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie RP ZIR Police

Dodano: 30 wrzesień 2019 godz. 15:36
Posiedzenie RP ZIR Police
W dniu 26.09.2019r. w Szczecinie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Polickiego.

Porządek obrad:

1) Bank BNP Paribas – prezentacja oferty.
2) WIJHARS – aktualności.
3) ARiMR – susza, realizacja dopłat JPO, rolnośrodowiskowych, ONW za 2018r., program wsparcia - dotacji skierowanej dla spółdzielni rolniczych na budowę instalacji fotowoltaicznych.
4) KOWR – harmonogram dzierżaw na rok bieżący; kwestia przeprowadzania przetargów na nieruchomości pochodzące z Zasobu WRSP położonych na terenie powiatu polickiego w siedzibie KOWR w Szczecinie.
5) Sprawy różne.
6) Pytania i wolne wnioski.

Przedstawiciel Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawił pokrótce działania tej instytucji, to jest głównie kontrole towarów spożywczych importowanych spoza Unii Europejskiej, przedstawił też historię powstania Inspekcji.
Instytucja ta dba o dobro konsumenta, przyznaje też certyfikaty „Dobre, bo polskie” (na okres 1-3 lat) - tak więc nie tylko kontrolują ale również pomagają producentom żywności.

Przedstawiciel Oddziału KOWR pogratulował zebranym wyboru na członków Rady.
Poinformował, że łącznie do rozdysponowania będzie w najbliższym czasie tylko 60 hektarów na terenie powiatu, w tym w Kołbaskowie 11, w Dobrej ok 40 ha będzie do przejęcia po zakończeniu dzierżawy przez jedną ze spółek.
Omówił zmiany Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Odnośnie wniosku Rady o przeprowadzanie przetargów w biurze KOWR w Szczecinie zamiast w Pyrzycach- w tym roku sprawy nie uda się załatwić, być może w następnym po reorganizacji.
Przedyskutowano procedurę przekazywania gruntów przez KOWR dla Nadleśnictw.
Zebrani zapoznali się ze składem nowego Walnego Zgromadzenia i Zarządu ZIR. Omówiono sprawy, jakimi należy się zająć w nadchodzącym czasie. Wymieniono: kwestie problemów mieszkańców Wyspy Puckiej z dzierżawą gruntów od Miasta, problemy z zaświadczeniami Inspekcji Ochrony Środowiska koniecznymi przy dofinansowaniu przetwórstwa, działalność producentów „niszowych” (warzywa i kwiaty), szkolenia z zakresu szkód łowieckich.
Na posiedzenie nie przybyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów - wnioski można składać od 28 października do 13 grudnia 2019 r.

Dodano: 30 wrzesień 2019 godz. 09:00
Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów - wnioski można składać od 28 października do 13 grudnia 2019 r.
Od 28 października do 13 grudnia 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji w ciągu 30 dni od zakończenia terminu składania wniosków. Zasady ubiegana się o takie wsparcie zostały podane do publicznej wiadomości 27 września przez Prezesa ARiMR. Pomoc na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ogłoszony nabór jest szóstym z kolei. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane od 22 grudnia 2018 r., składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które spełniają następujące warunki: zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego, łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r., w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo, zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem. Wysokość wsparcia wynosi
Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach. Złożone wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

Źródło: ARiMR

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Dodano: 30 wrzesień 2019 godz. 08:30
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Cel programu Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Terminy i sposób składania wniosków od 09.09.2019 r. do 20.12.2019 r. Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/) („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem 2.8. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny. Forma dofinansowania Dotacja Intensywność dofinansowania Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Rodzaje przedsięwzięć Przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Beneficjenci Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu Artur Banasiak: 22 45 90 396; e-mail: Artur.Banasiak@nfosigw.gov.pl

Źródło: nfosigw.gov.pl

GUS: Dochód gospodarstw z 1 ha przeliczeniowego bardzo spadł

Dodano: 28 wrzesień 2019 godz. 23:42
GUS podał wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnychgospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2018 rok. Jest on aż o 684 złote niższy niż rok wcześniej. To zapewne efekt suszy oraz dramatycznie niskich cen skupu świń.

Produkty wolne od GMO a okres karencji

Dodano: 28 wrzesień 2019 godz. 23:24
Zarząd KRIR przekazał opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR