Jesteś tutaj:

Aktualności

Prace nad systemem holistycznego zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 00:35
W celu usprawnienia systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało w ramach konkursu GOSPOSTRATEG z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na realizację projektu pt.: "Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu".

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 00:32
W związku z planowanym uruchomieniem programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” informujemy uprzejmie, że dopłata będzie przysługiwała do:

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 00:30
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Prezydent podpisał ustawę ułatwiającą obrót ziemią rolną

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 00:27
Działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem - stanowi podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2019 r.

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 00:26
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2019 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie wyborów doI Izb Rolniczych, zaplanowanych na dzień 28 lipca 2019 r.

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 00:19
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH VI KADENCJI - 28 LIPCA 2019

Zgodnie z uchwałą 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wybory do izb rolniczych VI kadencji odbędą się 28 lipca 2019r.


Zaproszenie do konsultacji

Dodano: 05 czerwiec 2019 godz. 13:07
Zaproszenie do konsultacji
Ministerstwo Rolnictwa zaprasza do konsultacji publicznych projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030).

Dotychczasowe prace nad strategią odbywały się m.in. w ramach międzyresortowego Zespołu ds. Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, który w sposób istotny wpłynął na doprecyzowanie zapisów strategii.

Dokument uwzględnia również wnioski płynące z 16 diagnoz regionalnych sporządzonych przez wojewódzkie Zespoły analizujące szansy i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich (utworzone przez Wojewodów we współpracy z wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego) oraz wnioski niezależnych ekspertyz i oceny ex-ante.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030

Ważne konsultacje unijne- rolnictwo, obszary wiejskie, leśnictwo

Dodano: 05 czerwiec 2019 godz. 12:12
Ważne konsultacje unijne- rolnictwo, obszary wiejskie, leśnictwo
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w celu oceny i przeglądu zasad dotyczących pomocy państwa w rolnictwie, obszarach wiejskich i leśnictwie. Jak państwo wiedzą, ustanowiono szczególne ramy zasad pomocy państwa dla rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich.
Ramy te obejmują zarówno wytyczne dotyczące pomocy państwa, jak i rozporządzenie o wyłączeniu grupowym:
• wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020
• rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE, znane pod nazwą rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (ang. Agricultural Block Exemption Regulation - „ABER”).

Te dwa instrumenty wygasną z końcem 2020 r. i należy je zastąpić nowymi wytycznymi i nowym rozporządzeniem na okres od 2021 r. do 2027 r.
W tym kontekście Komisja przeprowadza ocenę skuteczności obecnych przepisów i przeprowadzi ocenę wpływu w celu przygotowania przyszłych ram pomocy państwa. Konsultacje są otwarte do 19 lipca.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-534044/public-consultation_pl

Korespondencja ws. pomocy suszowej

Dodano: 05 czerwiec 2019 godz. 11:42
Korespondencja ws. pomocy suszowej
Odpowiedź ministerstwa w sprawie pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę.

Jaka przyszłość pomocy państwa w rolnictwie?

Dodano: 04 czerwiec 2019 godz. 09:38
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w celu oceny i przeglądu zasad dotyczących pomocy państwa w rolnictwie, obszarach wiejskich i leśnictwie. Jak wiadomo, ustanowiono szczególne ramy zasad pomocy państwa dla rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR