Jesteś tutaj:

Aktualności

Pomoc z PROW teraz także dla rolników poszkodowanych przez ASF

Dodano: 25 kwiecień 2019 godz. 23:12
Od dwóch tygodni oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski od rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Warto złożyć je jak najszybciej – pomoc przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków do Agencji.

Wybory do Izb Rolniczych, 28 lipca 2019 r.

Dodano: 25 kwiecień 2019 godz. 23:09
Obecny rok to kolejne wybory do izb rolniczych, które odbędą się w całej Polsce 28 lipca. Już po raz szósty w III RP wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, będą wybierali swoich przedstawicieli w gminie.

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2019

Dodano: 25 kwiecień 2019 godz. 23:06
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zapraszają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego do udziału w XII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W 2019 ROKU.

Życzenia Świąteczne

Dodano: 19 kwiecień 2019 godz. 09:26
Życzenia Świąteczne

Klimatyczny bilans wodny – uwzględniono kukurydzę na ziarno oraz na kiszonkę na I kategorii gleb

Dodano: 18 kwiecień 2019 godz. 23:18
W związku ze zgłoszonymi uwagami KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb – resort rolnictwa poinformował, że uwzględniono uwagę samorządu rolniczego dotyczącą objęcia monitoringiem suszy na I kategorii gleb upraw kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę.

MRiRW ws. terminu wysiewu nawozów

Dodano: 17 kwiecień 2019 godz. 00:43
W odpowiedzi na wnioski Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany terminów wysiewu nawozów azotowych mineralnych oraz w sprawie składowania obornika na polu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poniższe wyjaśnienia.

Masz las? Weź dopłatę

Dodano: 17 kwiecień 2019 godz. 00:34
ARiMR zachęca właścicieli lasów do gromadzenia dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy z PROW 2014-2020

KE nie zgodziła się na wypłatę zaliczek dla gospodarstw objętych kontrolą

Dodano: 17 kwiecień 2019 godz. 00:30
W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, resort rolnictwa poinformował, że na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Ardanowskiego, w związku z wystąpieniem w 2018 r. w Polsce niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności długotrwałej suszy, Komisja Europejska wydała decyzję przewidującą zwiększenie dopuszczalnego poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r. z 50 do 70%.

Jakie zmiany wykazu artykułów rolno- spożywczych przywożonych z zagranicy?

Dodano: 17 kwiecień 2019 godz. 00:25
Zarząd KRIR przekazał opinie do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.

Płatności w zakresie dobrostanu zwierząt

Dodano: 17 kwiecień 2019 godz. 00:18
Przepisy UE, określone w rozporządzeniu UE nr 1305/2013, przewidują możliwość wdrożenia przez Państwo Członkowskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 (PROW 2014-2020), działania Dobrostan zwierząt finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polska dotychczas nie wdrażała tego rodzaju wsparcia.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

  • Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
  • Portal producentów żywca wołowego
  • Giełda Rolna Agrotrader
  • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR