Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Koniec z narzucaniem cen przez pośredników
Jesteś tutaj:

Koniec z narzucaniem cen przez pośredników

Dodano: 02 lipiec 2019 godz. 23:30
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - poinformowała we wtorek KPRM.
Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) projekt przewiduje wzmocnienie pozycji producenta rolnego w łańcuchu produkcji żywności. Producenci rolni stanowią najsłabsze ogniwo w tym łańcuchu i często są narażeni na stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez podmioty o większej sile przetargowej i potencjale ekonomicznym.

"Na rynku rolnym często występują - niczym nie uzasadnione - praktyki zakupu od rolników produktów rolnych po cenach rażąco niskich, które nie tylko nie gwarantują zysku, ale często nie pokrywają kosztu wytworzenia produktu. Ponadto, wymagane prawem umowy na dostarczenie produktów rolnych, zawierane są bezpośrednio przed dokonaniem transakcji kupna-sprzedaży, w sytuacji gdy jedna strona (nabywca) narzuca cenę, a sprzedający (dostawca) ze względu na szybko psujący się produkt, np. owoce miękkie (maliny, truskawki), zmuszony jest zaakceptować narzucane mu warunki. Takie sytuacje są nieakceptowane społecznie i budzą sprzeciw rolników wyrażany w protestach i strajkach" - napisano w komunikacie.

"Ponadto, produkty rolne od producenta do dystrybutora żywności lub przetwórcy trafiają przez ogniwa pośrednie łańcucha dostaw żywności, tj. pośredników. Ze względu na specyfikę struktury sprzedażowo-dystrybucyjnej krajowego sektora rolno-spożywczego większość transakcji handlowych jest realizowana na poziomie producent rolny - pośrednik. W ten sposób dochodzi do niesprawiedliwego i nieuzasadnionego podziału marż w łańcuchu żywnościowym - na niekorzyść producenta rolnego. Dotychczasowe przepisy nie wymagają zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych między producentem rolnym a pośrednikiem" - dodano.

Jak informuje KPRM najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie to rozszerzenie wymogu zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych na pośredników, rozszerzenie katalogu produktów rolnych - objętych obowiązkiem zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych - o ziemniaki, rzepak i rzepik, wprowadzenie możliwości określenia przez ministra rolnictwa w stosunku do wybranych produktów rolnych: minimalnego okresu obowiązywania umowy lub minimalnego okresu od zawarcia umowy do realizacji dostawy lub terminu zawarcia umowy.

Przewidziano też wprowadzenie możliwości wyrażenia sprzeciwu przez producenta rolnego wobec stosowania minimalnego okresu od zawarcia umowy do realizacji dostawy produktów rolnych lub terminu zawarcia umowy, podwyższenie obecnego poziomu kar pieniężnych oraz nałożenie kar pieniężnych na producentów rolnych i nabywców pośredniczących w łańcuchu dostaw produktów rolnych, m.in. za brak zawartej umowy, czy niedotrzymanie minimalnego terminu obowiązywania umowy i rozszerzenie zakresu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi - o praktykę polegającą na nabywaniu produktu rolnego lub spożywczego po cenie niższej niż ustalona cena referencyjna./pap

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR