Jesteś tutaj:

Kary za skup poniżej cen referencyjnych. Resort rolnictwa po stronie producentów

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 00:39
Kupno produktów rolnych poniżej cen referencyjnych będzie karane, chyba że dostawca będzie chciał je sprzedać taniej i złoży pisemne oświadczenie w tej sprawie – zakłada projekt noweli ustawy ws. nieuczciwej przewagi kontraktowej produktami rolnymi autorstwa resortu rolnictwa.
Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono w środę projekt noweli ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, nowela ma zmienić przepisy ustaw: z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych w zakresie doprecyzowania przepisów dotyczących obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych w łańcuchu dostaw żywności oraz z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi w celu rozszerzenia zakresu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi.

Wzmocić pozycję producenta

Propozycje zamian przepisów – jak zaznaczono – mają wzmocnić pozycję producenta rolnego w łańcuchu żywnościowym. „Producenci rolni stanowią najsłabsze ogniwo tego łańcucha i często są narażeni na stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez podmioty o większej sile przetargowej i potencjale ekonomicznym” – czytamy w uzasadnieniu.

Ministerstwo tłumaczy, że na rynku rolnym często dochodzi do niczym nie uzasadnionego „zakupu od rolników produktów rolnych po cenach rażąco niskich, które nie tylko nie gwarantują zysku, lecz często nie pokrywają kosztu wytworzenia produktu”.


Zdaniem resortu obecnie przepisy dotyczące kar pieniężnych były niesymetryczne – karze podlegali, w określonych przypadkach, tylko nabywcy. Dlatego zaproponowano rozszerzenie zakresu podmiotów o producentów rolnych, podmioty pośredniczące w obrocie produktami rolnymi.

Propozycje kar

Nowe propozycje zakładają m.in. nałożenie kar pieniężnych za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy na obie strony umowy – w wysokości 0,5 proc. zapłaty za produkty nabyte, za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 15 proc. Kara zostanie także nałożona za niestosowanie porozumień, decyzji lub praktyk – w wysokości 8 proc. zapłaty za produkty nabyte na podstawie umowy. W pozostałych przypadkach przewidziano kary w wysokości 5 tys. zł.

„Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy stanowią odpowiedź na oczekiwania środowisk rolniczych w zakresie wzmocnienia ich pozycji w łańcuchu żywnościowym i zasadne jest wejście w życie nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie jeszcze przed tegorocznym zbiorem owoców miękkich. Tym samym istnieje konieczność jak najszybszego przeprowadzenia procesu legislacyjnego, tak aby projektowane przepisy zostały przyjęte niezwłocznie przez Radę Ministrów i skierowane do Sejmu” – czytamy.
źródło: PAP

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR