Jesteś tutaj:

Aktualności

Ogłoszenie laureatów nagród Sława Polska, Orły Eksportu oraz Dobra Firma 2013

Dodano: 26 listopad 2013 godz. 15:25
Ogłoszenie laureatów nagród Sława Polska, Orły Eksportu oraz Dobra Firma 2013
Z ogromną satysfakcją pragniemy się podzielić informacją, że w tym roku przyznana została nagroda specjalna dla izb rolniczych – Sława Polski dla polskiej żywności za wyjątkowy wkład w rozwój polskiego eksportu.

Poniżej treść zaproszenia dla Prezesa ZIR Juliana Sierpińskiego:

Współpraca z Węgrami

Dodano: 26 listopad 2013 godz. 15:22
Współpraca z Węgrami

Zachodniopomorska Izba Rolnicza wystąpiła do Ambasady Węgier o nawiązanie współpracy z jednym z samorządów rolniczych działających na terenie Węgier, którego zadania statutowe będą odpowiadały działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Dodano: 26 listopad 2013 godz. 13:50
Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Na początku listopada Zachodniopomorska Izba Rolnicza, zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS, zgłosiła Pana Stanisława Balińskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej Drawsko Pomorskie jako swojego przedstawiciela na członka Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Niestety z korespondencji pomiędzy Zachodniopomorską Izbą Rolniczą a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że ze względów formalnych zgłoszenie nie będzie poddane rozpatrzeniu.

Posiedzenie Zarządu

Dodano: 25 listopad 2013 godz. 12:37
W dniu 22 listopada 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Gośćmi na spotkaniu byli p.o. Dyrektora ANR p. Robert Zborowski wraz z Kierownikiem Sekcji Gospodarowania Zasobem p. Janem Chruścińskim. W posiedzeniu uczestniczyli także p. Krzysztof Masternak – Przewodniczący Rady Powiatowej ZIR w Pyrzycach wraz z delegatem p. Marianem Świderskim.

Wiodącym tematem pierwszej części spotkania było omówienie problemu obrotu nieruchomościami rolnymi na terenie powiatu pyrzyckiego oraz wypracowanie wspólnego stanowiska wobec Agencji w sprawie istniejących rozbieżności.

Podczas posiedzenia omawiano także problemy dotyczące bezumownego użytkowania ziemi należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz kwalifikowania osób nieuprawnionych do przetargów ograniczonych.

Omówiono temat uzależnienia sprzedaży nieruchomości przekraczającej 100ha, od pozytywnej opinii Izby Rolniczej. Stanowisko samorządu rolniczego stanowi istotny element dla decyzji Dyrektora Oddziału ANR w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Zasobu. Ponadto, Zarząd ZIR niezmiennie podtrzymuje stanowisko wypracowane podczas posiedzenia 21 czerwca 2013 w Białogardzie. Postulujemy, by bez zmian pozostał art. 38 ust. 1a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz by dzierżawcy nieruchomości o pow. 428,5714 ha i większych, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na wyłączenie 30% gruntów, w żadnym przypadku nie otrzymywali od ANR drugiej szansy w tym zakresie.

W kolejnej części spotkania poruszono problematykę monitorowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów nabytych z Zasobu pod względem osobistego prowadzenia działalności rolnej przez okres 10 lat przez nabywcę.

W dalszej części posiedzenia przedyskutowano aktualne sprawy dotyczące działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz wstępnie ustalono termin Walnego Zgromadzenia ZIR na 17 grudnia 2013r.

Stanowisko Zarządu ZIR

Dodano: 21 listopad 2013 godz. 11:46
Ponawiamy i niezmiennie podtrzymujemy Stanowisko Zarządu ZIR wypracowane podczas posiedzenia 21 czerwca 2013 w Białogardzie,

Postulujemy, by pozostał bez zmian art. 38 ust. 1a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz by dzierżawcy nieruchomości o pow. 428,5714 ha i większych, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na wyłączenie 30% gruntów, w żadnym przypadku nie otrzymywali od ANR drugiej szansy w tym zakresie.

Zarząd ZIR uważa, że odmowa powinna skutkować zakończeniem dzierżawy, włączeniem nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa a następnie rozdysponowaniem na rzecz rolników indywidualnych.

Tym samym jest to postulat konsekwentnej realizacji przez ANR zapisów punktu IV, podpunktu 3 przywołanego na wstępie Zarządzenia: „(…) dzierżawca traci prawo do pierwszeństwa nabycia dzierżawionej nieruchomości oraz prawo do przedłużenia okresu dzierżawy.”

Komunikat ARiMR

Dodano: 19 listopad 2013 godz. 12:49
w sprawie zmiany współczynnika korygującego dla dyscypliny finansowej stosowanej w roku 2013.

Do Komisji Europejskiej wpłynął projekt rozporządzenia Rady ustalającego współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu WE Nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji UE Nr 964/2013.

Projektowane rozporządzenie wprowadza w roku 2013 zmniejszenie kwoty płatnosci o 2,453658%, wynikające z dyscypliny finansowej, stosowane wobec rolników, których kwota płatnosci bezposrednich (finansowanych z budżetu wspólnotowego) przekracza równowartość 2 tys. euro.

Jako podstawę do wyliczenia przyjmuje się kwotę płatności bezpośrednich po zastosowaniu zmniejszeń wynikających z przedeklarowania powierzchni, złożenia wniosku/zmian do wniosku po terminie, niezgłoszenia wszystkich gruntów we wniosku.

Zaproponowana zmiana wynika z art. 18 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005, który umożliwia Komisji Europejskiej dostosowanie współczynnika korygującego na podstawie nowych informacji będących w jej posiadaniu. Z zaktualizowanych przez Komisję Europejską prognoz dla finansowania płatności bezpośrednich z roku 2013 wynika, że w roku budżetowym 2014 przekroczenie budżetu wspólnotowego będzie niższe niż przyjęto na potrzeby określenia współczynnika korygującego w rozporządzeniu Nr 964/2013. Współczynnik ten wynosił 4,001079%.

Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Koszalinie

Dodano: 19 listopad 2013 godz. 12:44
Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Koszalinie jest ważną instytucją kulturalną nie tylko w mieście. Dziennikarze rozgłośni obecni są wszędzie gdzie dzieją się rzeczy istotne dla naszego regionu, Radio Koszalin patronuje ogromnej liczbie wydarzeń, nie brak również imprez kulturalnych przygotowywanych przez Zespół Radia Koszalin.

Konferencja KRIR w Sejmie RP

Dodano: 19 listopad 2013 godz. 12:00
„Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski”
Rok 2014 został ustanowiony przez rezolucję ONZ A/RES/66/222 jako Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego ONZ. W związku z tym, w dniu 14 listopada br. od godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmie RP, ul. Wiejska 4/6/8 odbyła się konferencja przedstawicieli izb rolniczych pt. „Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski”. W spotkaniu udział wzięło około 500 przedstawicieli samorządu rolniczego z całej Polski.

Konferencję poprowadził Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.
Wzięli w niej udział także: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Posłowie do Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski i Jarosław Kalinowski, Senatorowie RP, z przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzym Chróścikowskim na czele, Posłowie na Sejm RP – członkowie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przewodniczącym Krzysztofem Jurgielem na czele, Przedstawiciele Klubów Parlamentarnych, Przedstawiciele Ministerstwa Finansów, prezesi Rządowych Agencji Rolnych, Szefowie Organizacji i Związków Rolniczych oraz Przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

Głównym tematem omawianym podczas konferencji była rola rolnictwa rodzinnego we współczesnej gospodarce w Polsce i na świecie. Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego ONZ ponaglił rządy państw członkowskich ONZ do uwzględniania wsparcia w pierwszej kolejności produkcji żywności w małych gospodarstwach rolnych oraz przyczynienia się do rozwoju terenów wiejskich - w celu poprawy sytuacji żywnościowej głodujących na świecie.

Komunikat ARR - dopłaty do materiału siewnego

Dodano: 13 listopad 2013 godz. 08:31

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie Przypomina!
Dopłaty do materiału siewnego
Kwalifikowany materiał siewny - gwarancją dobrego plonu

Działka w Suchaniu na sprzedaż

Dodano: 12 listopad 2013 godz. 14:03
Zarząd Gminnej Spółdzielni „SCH” w Suchaniu uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży dwie atrakcyjne działki w Suchaniu:

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR