Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

WOLNE MIEJSCA NA KOLONIĘ W JAROSŁAWCU NAD MORZEM

Dodano: 03 sierpień 2015 godz. 14:02
WOLNE MIEJSCA NA KOLONIĘ DO JAROSŁAWCA dla dzieci osób ubezpieczonych w KRUS
TERMIN: 17-30 SIERPIEŃ 2015r.
więcej informacji pod numerem tel: 94 346 05 14 lub 91 484 40 72

KOLEJNY PIKNIK ZBOŻOWY ZA NAMI...

Dodano: 03 sierpień 2015 godz. 14:00
KOLEJNY PIKNIK ZBOŻOWY ZA NAMI...
W dniu 26 lipca 2015 r. podczas Jarmarku Jakubowego w Szczecinie Zachodniopomorska Izba Rolnicza po raz koleiny zorganizowała Piknik Zbożowy – imprezę realizowaną przez Krajową Radę Izb Rolniczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
Piknik Zbożowy na dobre wpisał się już w tradycję Jarmarku Świętego Jakuba. Jest to ważne wydarzenie dla miejskiej ludności, która z roku na rok coraz liczniej odwiedza Jarmark, a zarazem Piknik Zbożowy. Jego celem jest promowanie wśród konsumentów ziarna zbóż i jego przetworów.
Jednym z elementów promocji była degustacja. Odwiedzający stoisko jak i licznie przybyli goście byli częstowani wyrobami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich, które cieszyły się dużym uznaniem. Różnorodne ciasta, pierogi z owocami, naleśniki, pierogi ruskie, z kapustą i grzybami, chleb ze smalcem oraz ogórkami, a także różnego rodzaju wypieki m.in. bułki drożdżowe, zachwycały degustujących różnorodnością i smakiem.
W ramach Pikniku Zbożowego zorganizowano liczne konkursy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Zwiedzający otrzymywali broszury Zdrowa żywność z polskich zbóż oraz gadżety promujące imprezę.
Piknik Zbożowy był znakomitą okazją do wspólnego spędzenia czasu w otoczeniu zdrowej polskiej żywności. Mimo złej pogody oraz ogromnego wiatru frekwencja dopisała, a uczestnicy imprezy wrócili do domów bogatsi w wiedzę oraz gadżety promujące imprezę.

I posiedzenie Zarządu ZIR V kadencji.

Dodano: 16 lipiec 2015 godz. 12:24
I posiedzenie Zarządu ZIR V kadencji.
15 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej V kadencji.
Najistotniejszą częścią spotkania była kontynuacja prac poprzedniego Zarządu związanych z problemem suszy oraz działalności ANR.

W spotkaniu uczestniczyli: Barbara Wójcik – Dyrektor Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Robert Zborowski oraz Przemysław Kośmider ze szczecińskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych, Delegat do KRIR Jan Kozak, Przewodnicząca Komisji Budżetowej ZIR Anna Rydzkowska oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Fryderyk Niemczynowicz.

Ustalono, co następuje:
1) obecny system monitorowania suszy należy uznać za niedostateczny. Weryfikacji wymaga stan stacji pomiarowych, ich rozmieszczenie, ilość itd. Niezależnie od braku podstaw do ogłoszenia przez IUNG w Puławach stanu suszy, gminne komisje społeczne powinny dokonywać oględzin start w uprawach.
2) wszelkie oficjalne protokoły szacowań (komisje gminne, rzeczoznawcy firm ubezpieczeniowych) mają znaczenie dla gospodarstw rolnych – niezależnie od oficjalnego ogłoszenia suszy. Odpowiednie wnioski należy zgłaszać w swoich gminach – nie ma podstaw do odmowy ich realizacji. Potwierdziła to przedstawicielka Wojewody Zachodniopomorskiego.
3) Potrzebne są zmiany prawa, celem zrównania klęski suszy z innymi klęskami, np. gradobiciem.

Podczas spotkania przedyskutowano również aktualną działalność Agencji Nieruchomości Rolnych. Krytycznie oceniono informację o wstrzymaniu przez Prezesa ANR procedur wszystkich przetargów ofertowych oraz propozycję kryteriów i obliczania punktacji, jednolitych dla całego kraju. Sytuacja wymaga dalszych wyjaśnień i pilnych działań Zarządu ZIR.

Szansą dla poprawy obrotu nieruchomościami rolnymi będzie podpisanie przez Prezydenta RP zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Dzięki staraniom Zarządu Izby zapisy projektu uwzględniają potrzeby zachodniopomorskich rolników. Obecnie projekt przekazany został Senatowi RP oraz Prezydentowi. Zarząd będzie kontynuował działania w tej sprawie, potrzeby naszych producentów rolnych wymagają natychmiastowego wdrożenia projektowanych rozwiązań w obrocie gruntami.

ZAPYTANIE OFERTOWE pn. "Przebudowa lokalu biurowego nr 9 przy ul. Chmielewskiego 22 IVp. w Szczecinie"

Dodano: 14 lipiec 2015 godz. 13:42
ZAPYTANIE OFERTOWE pn.
ZAPYTANIE OFERTOWE pn. "Przebudowa lokalu biurowego nr 9 przy ul. Chmielewskiego 22 IVp. w Szczecinie"
Treść oferty oraz załączniki poniżej.

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dodano: 10 lipiec 2015 godz. 14:51
Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W dniu 9 lipca 2015r. w Warszawie odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z ramienia Izby wzieli w nim udział: Prezes ZIR - Julian Sierpiński, Wiceprezes ZIR - Lech Bany, Delegat do KRIR - Jan Kozak oraz Dyrektor Biura ZIR - Andrzej Karbowy.
W trakcie rozmów szczegółowo omówiono sytuację w województwie zachodniopomorskim spowodowaną suszą oraz przyszłość przetargów ofert pisemnych ANR jako formy rozdysponowania ziemi .

I Walne Zgromadzenie V kadencji

Dodano: 09 lipiec 2015 godz. 15:55
I Walne Zgromadzenie V kadencji
8 lipca br. w Tarnowie k. Łobza obradowało I Walne Zgromadzenie ZIR V kadencji.
Zebrani przedstawiciele rolników województwa zachodniopomorskiego dokonali wyboru Zarządu, Delegata ZIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej.
Oto wyniki.

Zarząd
Prezes: Julian Sierpiński
Wiceprezes: Lech Bany
Członkowie: Tomasz Kelm, Bogdan Łakomy, Jerzy Mariak


Delegat do KRIR: Jan Kozak

Komisja Rewizyjna:
Władysław Bieniek, Wojciech Galek, Fryderyk Niemczynowicz, Kazimierz Ordon, Bogusław Żak

Komisja Budżetowa:
Stanisław Baliński, Adam Bartman, Lech Borek, Anna Rydzkowska, Aleksandra Zielińska

Kryteria przetargów ofert pisemnych - ujednolicenie

Dodano: 03 lipiec 2015 godz. 14:20
Kryteria przetargów ofert pisemnych - ujednolicenie
Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, po analizie dotychczasowych doświadczeń, wystąpił do kierownictwa Agencji Nieruchomości Rolnych o ujednolicenie na terenie całego województwa kryteriów ocen stosowanych podczas przetargów ograniczonych ofert pisemnych.
Wnioskowane jednolite kryteria

Kryteria stałe (60 pkt):
I. Cena – maksymalna ilość punktów - 10.
II. Wpływ zakupu nieruchomości na poprawę struktury gospodarstw rodzinnych - wielkość posiadanego ogospodarstwa rodzinnego (maks. 25 pkt).
III. Kształtowanie rozłogu gospodarstwa rodzinnego - odległość sprzedawanej nieruchomości od siedziby gospodarstwa oferenta (maks. 25 pkt)

Posiedzenie Zarządu 29.VI

Dodano: 01 lipiec 2015 godz. 11:09
Posiedzenie Zarządu 29.VI
W dniu 29 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Również tym razem głównym tematem spotkania była susza w naszym województwie.

W spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Mićko – Wicewojewoda Zachodniopomorski, Krzysztof Berest - Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektor Robert Zborowski oraz Jarosław Staszak ze szczecińskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych, Przewodniczący Rad Powiatowych ZIR: Jan Kozak (Gryfino), Tomasz Olech (Myślibórz), Mirosław Ignaszak (Wałcz), Jerzy Mariak (Szczecinek) a także Adam Stańczyk – przedstawiciel Izby z terenu gminy Tuczno.

Według raportów przekazanych przez przedstawicieli samorządu rolniczego z terenów powiatów: Choszczno, Gryfino, Myślibórz, Szczecinek, Wałcz, uprawy rolnicze w rejonach o szczególnie niekorzystnych warunkach hydro-meteorologicznych zostały z całą pewnością dotknięte niedoborem wody. Mimo, że wartości klimatycznego bilansu wodnego nie pozwalają na oficjalne ogłoszenie przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
w naszym województwie stanu zagrożenia suszą, straty w części upraw wyniosły lokalnie od 20 do nawet 100%.
Niezależnie od aktualnego braku podstaw do prowadzenia prac przez Komisje Wojewody nie ma powodu, aby urzędy miast i gmin odmawiały przyjmowania wniosków rolników dotkniętych stratami w uprawach spowodowanych suszą. Dokumenty pozwolą na dalsze działania w przypadku, gdy stan suszy zostanie jednak oficjalnie potwierdzony. Ponadto ilość wniosków pozwoli oszacować rozmiar zjawiska.
Zebrani doszli do wniosku, że konieczne są działania celem zwiększenia ilości meteorologicznych stacji pomiarowych (ich rozmieszczenie wynika prawdopodobnie jeszcze z czasów 49 województw). Rolnicy mają też wątpliwości co do zgodności obecnych warunków ich pracy z obowiązującymi standardami.

Wydłużenie terminu na składanie wniosków o płatność w ramach działań inwestycyjnych PROW 2007-2013

Dodano: 29 czerwiec 2015 godz. 15:33
Wydłużenie terminu na składanie wniosków o płatność w ramach działań inwestycyjnych PROW 2007-2013
Wydłużenie terminu składania wniosków
o płatność z działań inwestycyjnych
PROW 2007-2013


ARiMR uprzejmie informuję, iż w związku z wejściem w życie z dniem 18 czerwca 2015 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Beneficjentom działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013 został wydłużony termin na realizację inwestycji i złożenie wniosku o płatność ostateczną maksymalnie do dnia 30 września 2015 r.

Beneficjenci, którzy zawarli umowy przyznania pomocy w ramach działania 312 przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. przed 18 czerwca 2015 r., zgodnie z § 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia mają możliwość wydłużenia terminu na zakończenie realizacji inwestycji i złożenia wniosku o płatność ostateczną, pod warunkiem złożenia wniosku o zmianę umowy w zakresie wydłużenia terminu na zakończenie realizacji inwestycji
i złożenia wniosku o płatność ostateczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym została zawarta umowa przyznania pomocy i aneksowanie tej umowy w powyższym zakresie.

Jednocześnie podkreślić należy, iż pomoc będzie mogła zostać wypłacona, jeżeli zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, nastąpi w granicznym terminie:
– 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie,
– 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach,
– 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, przy czym złożenie ostatniego wniosku o płatność w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminach określonych powyżej, nie później jednak niż do dnia 30 września 2015 r. (termin nieprzekraczalny).

Zgodnie z rozporządzeniem dla działania 312, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, Agencja może wyrazić zgodę na wydłużenie ww. granicznych terminów (24/36 miesięcy), jednak wydłużenie to nie może skutkować naruszeniem nieprzekraczalnego terminu 30 września 2015 r. Zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, wniosek o aneks Agencja rozpatruje w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.

Ponadto, w myśl § 3 ww. rozporządzenia, w przypadku braku kompletności i poprawności wniosków o płatność złożonych po terminie 30 czerwca 2015 r., termin na ich uzupełnienie wynosić będzie 7 dni od dnia doręczenie wezwania, a nie, jak to było dotychczas, 21 dni.

Aktualnie prowadzone są intensywne prace legislacyjne, które mają umożliwić wydłużenie terminów składania wniosków o płatność w następujących działaniach inwestycyjnych objętych PROW 2007-2013:
• „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
• „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”,
• „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”,
• „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
których ogłoszenie nastąpi do dnia 30.06.2015 r.

Zgodnie z projektami ww. rozporządzeń zamieszczonymi na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) na dzień 25.06.2015 r., termin na złożenie wniosku o aneks do umowy wydłużający termin na realizację operacji i wniosku o płatność ostateczną, w przypadku działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” oznaczono na 15.07.2015 r.

Natomiast w przypadku działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” termin na złożenie wniosku o aneks to 30.06.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE pn. "Przebudowa lokalu biurowego nr 9 przy ul. Chmielewskiego 22 IVp. w Szczecinie"

Dodano: 24 czerwiec 2015 godz. 15:38
ZAPYTANIE OFERTOWE pn.
Zapytanie ofertowe Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej w Szczecinie dotyczące przebudowy lokalu biurowego
nr 9 przy ul. Chmielewskiego 22 IVp. w Szczecinie.
Treść zapytania oraz załączniki poniżej.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR