Jesteś tutaj:

Aktualności

Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Koszalinie

Dodano: 19 listopad 2013 godz. 12:44
Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Koszalinie jest ważną instytucją kulturalną nie tylko w mieście. Dziennikarze rozgłośni obecni są wszędzie gdzie dzieją się rzeczy istotne dla naszego regionu, Radio Koszalin patronuje ogromnej liczbie wydarzeń, nie brak również imprez kulturalnych przygotowywanych przez Zespół Radia Koszalin.

Konferencja KRIR w Sejmie RP

Dodano: 19 listopad 2013 godz. 12:00
„Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski”
Rok 2014 został ustanowiony przez rezolucję ONZ A/RES/66/222 jako Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego ONZ. W związku z tym, w dniu 14 listopada br. od godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmie RP, ul. Wiejska 4/6/8 odbyła się konferencja przedstawicieli izb rolniczych pt. „Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski”. W spotkaniu udział wzięło około 500 przedstawicieli samorządu rolniczego z całej Polski.

Konferencję poprowadził Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.
Wzięli w niej udział także: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Posłowie do Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski i Jarosław Kalinowski, Senatorowie RP, z przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzym Chróścikowskim na czele, Posłowie na Sejm RP – członkowie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przewodniczącym Krzysztofem Jurgielem na czele, Przedstawiciele Klubów Parlamentarnych, Przedstawiciele Ministerstwa Finansów, prezesi Rządowych Agencji Rolnych, Szefowie Organizacji i Związków Rolniczych oraz Przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

Głównym tematem omawianym podczas konferencji była rola rolnictwa rodzinnego we współczesnej gospodarce w Polsce i na świecie. Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego ONZ ponaglił rządy państw członkowskich ONZ do uwzględniania wsparcia w pierwszej kolejności produkcji żywności w małych gospodarstwach rolnych oraz przyczynienia się do rozwoju terenów wiejskich - w celu poprawy sytuacji żywnościowej głodujących na świecie.

Komunikat ARR - dopłaty do materiału siewnego

Dodano: 13 listopad 2013 godz. 08:31

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie Przypomina!
Dopłaty do materiału siewnego
Kwalifikowany materiał siewny - gwarancją dobrego plonu

Działka w Suchaniu na sprzedaż

Dodano: 12 listopad 2013 godz. 14:03
Zarząd Gminnej Spółdzielni „SCH” w Suchaniu uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży dwie atrakcyjne działki w Suchaniu:

Posiedzenie Zarządu

Dodano: 07 listopad 2013 godz. 09:03
W dniu 5 listopada 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Gośćmi na spotkaniu byli miedzy innymi Wicewojewoda Ryszard Mićko, p.o. Dyrektora p. Jacek Malicki wraz z przejmującym obowiązki Dyrektora ANR OT w Szczecinie p. Robertem Zborowskim, p. Jan Kozak Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie, a także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZIR p.Zbigniew Luter.

Konferencja "Nowe wyzwania w ochronie upraw 2014"

Dodano: 06 listopad 2013 godz. 09:55


Na prośbę organizatorów przedstawiamy informacje dotyczące ogólnopolskiego cyklu konferencji prezentujących nowe rozwiązania w dziedzinie ochrony upraw.

Do beneficjentów działania 112 PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

Dodano: 05 listopad 2013 godz. 10:19

ARiMR przypomina o obowiązku złożenia ANKIETY MONITORUJĄCEJ

Złożenie ankiety monitorującej jest obowiązkiem beneficjenta premii dla młodych rolników nałożonym przepisem § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443 z późniejszymi zm.).

Kwalifikowany materiał siewny w Pakiecie 1 i 6

Dodano: 30 październik 2013 godz. 14:47


Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uważa, że obowiązek wprowadzenia materiału kwalifikowanego do siewu w Pakiecie 1 oraz Pakiecie 6 przyszłego programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego nie ma znaczenia dla realizacji celów programu i jest przeciwny takim wymogom.

Posiedzenie Zarządu Izby oraz Zespołu Parlamentarnego

Dodano: 29 październik 2013 godz. 14:41
W dniu 28 października 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu ZIR.
Posiedzenie poprzedziła wizyta Pana Prezesa Juliana Sierpińskiego, Wiceprezesa p. Lecha Banego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Zbigniewa Lutra na posiedzeniu Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, które odbyło się w tym samym dniu w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie. Tematem spotkania była sytuacja zachodniopomorskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz działania władz publicznych zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w lokalizacji hodowli zwierząt futerkowych.
Po zakończeniu posiedzenia Zespołu w Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęto Posiedzenie Zarządu ZIR w siedzibie Izby. W spotkaniu uczestniczył między innymi Pan Jacek Malicki – p.o. Dyrektora ANR OT w Szczecinie.

Wniosek w sprawie wapnowania gleb

Dodano: 23 październik 2013 godz. 13:16


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obsługując dziedzinę zadań publicznych, tj. finansowe wspieranie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce, stosuje kryteria wyboru przedsięwzięć w celu stwarzania równych szans dla wszystkich wnioskodawców oraz maksymalnie efektywnego, z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego, wydawania pieniędzy publicznych na ochronę środowiska. Z uwagi na duże zróżnicowanie charakteru i wielkości przedsięwzięć oraz form ich dofinansowania środkami NFOSiGW dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć opracowywane są indywidualne programy priorytetowe.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR