Jesteś tutaj:

Aktualności

Gospodarka pasieczna

Dodano: 06 grudzień 2013 godz. 09:46
Gospodarka pasieczna
„Gospodarka pasieczna”


W dniach 25-28 listopada 2013 roku w Łobzie i Przecławiu, odbywał się cykl czterech szkoleń pn.: „Gospodarka pasieczna”.
Organizatorem cyklu spotkań był Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, a szkolenia sfinansowane były ze środków PROW na lata 2007-2013. Patronem medialnym inicjatywy była TVP Szczecin.
W szkoleniach uczestniczyli pszczelarze z obszaru województwa zachodniopomorskiego, jak również przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie, Kół Pszczelarzy oraz Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie.

Pismo w sprawie Polityki spójności na lata 2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Dodano: 03 grudzień 2013 godz. 13:41
Pismo w sprawie Polityki spójności na lata 2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
W załączeniu pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych skierowane do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Polityki spójności na lata 2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Problem "bezumownych"- przypominamy nasze pismo

Dodano: 27 listopad 2013 godz. 13:04
Problem
Szczecin, 29.10.2013

Pan
Jacek Malicki
p.o. Dyrektora
Agencji Nieruchomości Rolnych
OT w Szczecinie

Dnia 28 października 2013, w imieniu Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, poinformowałem Agencję Nieruchomości Rolnych o zawłaszczeniu przez bezumownego użytkownika nieruchomości rolnej Lesięcin o pow. łącznej 505,0741 ha.
Mając na uwadze nasz aneks z 8 września do porozumienia z 19 marca 2013 („zero tolerancji dla bezumownych”) żądam usunięcia bezumownego użytkownika zawłaszczonej nieruchomości.
Jednocześnie przypominam, że nieruchomość Lesięcin jest w trakcie procedury przetargowej, program restrukturyzacji przedłożony przez ANR został przyjęty bez uwag przez Zarząd ZIR. Z programu wynika, że nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargów ograniczonych na powiększanie gospodarstw rodzinnych.
Naszym zdaniem działania bezumownego użytkownika naruszają art. 305 kodeksu karnego i obowiązkiem ANR jako właściciela jest zawiadomienie właściwej prokuratury oraz policji.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Julian Sierpiński

Do wiadomości:
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
- Burmistrz Węgorzyna

Stanowisko Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Dodano: 27 listopad 2013 godz. 12:57
Stanowisko Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
Zdaniem Zarządu ZIR jeżeli istnieje przypuszczenie, że udziały Spółki (choćby w minimalnej części) pochodzą z kapitału zagranicznego, Izba Rolnicza będzie wnioskować o zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odnośnie sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie laureatów nagród Sława Polska, Orły Eksportu oraz Dobra Firma 2013

Dodano: 26 listopad 2013 godz. 15:25
Ogłoszenie laureatów nagród Sława Polska, Orły Eksportu oraz Dobra Firma 2013
Z ogromną satysfakcją pragniemy się podzielić informacją, że w tym roku przyznana została nagroda specjalna dla izb rolniczych – Sława Polski dla polskiej żywności za wyjątkowy wkład w rozwój polskiego eksportu.

Poniżej treść zaproszenia dla Prezesa ZIR Juliana Sierpińskiego:

Współpraca z Węgrami

Dodano: 26 listopad 2013 godz. 15:22
Współpraca z Węgrami

Zachodniopomorska Izba Rolnicza wystąpiła do Ambasady Węgier o nawiązanie współpracy z jednym z samorządów rolniczych działających na terenie Węgier, którego zadania statutowe będą odpowiadały działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Dodano: 26 listopad 2013 godz. 13:50
Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Na początku listopada Zachodniopomorska Izba Rolnicza, zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS, zgłosiła Pana Stanisława Balińskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej Drawsko Pomorskie jako swojego przedstawiciela na członka Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Niestety z korespondencji pomiędzy Zachodniopomorską Izbą Rolniczą a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że ze względów formalnych zgłoszenie nie będzie poddane rozpatrzeniu.

Posiedzenie Zarządu

Dodano: 25 listopad 2013 godz. 12:37
W dniu 22 listopada 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Gośćmi na spotkaniu byli p.o. Dyrektora ANR p. Robert Zborowski wraz z Kierownikiem Sekcji Gospodarowania Zasobem p. Janem Chruścińskim. W posiedzeniu uczestniczyli także p. Krzysztof Masternak – Przewodniczący Rady Powiatowej ZIR w Pyrzycach wraz z delegatem p. Marianem Świderskim.

Wiodącym tematem pierwszej części spotkania było omówienie problemu obrotu nieruchomościami rolnymi na terenie powiatu pyrzyckiego oraz wypracowanie wspólnego stanowiska wobec Agencji w sprawie istniejących rozbieżności.

Podczas posiedzenia omawiano także problemy dotyczące bezumownego użytkowania ziemi należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz kwalifikowania osób nieuprawnionych do przetargów ograniczonych.

Omówiono temat uzależnienia sprzedaży nieruchomości przekraczającej 100ha, od pozytywnej opinii Izby Rolniczej. Stanowisko samorządu rolniczego stanowi istotny element dla decyzji Dyrektora Oddziału ANR w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Zasobu. Ponadto, Zarząd ZIR niezmiennie podtrzymuje stanowisko wypracowane podczas posiedzenia 21 czerwca 2013 w Białogardzie. Postulujemy, by bez zmian pozostał art. 38 ust. 1a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz by dzierżawcy nieruchomości o pow. 428,5714 ha i większych, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na wyłączenie 30% gruntów, w żadnym przypadku nie otrzymywali od ANR drugiej szansy w tym zakresie.

W kolejnej części spotkania poruszono problematykę monitorowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów nabytych z Zasobu pod względem osobistego prowadzenia działalności rolnej przez okres 10 lat przez nabywcę.

W dalszej części posiedzenia przedyskutowano aktualne sprawy dotyczące działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz wstępnie ustalono termin Walnego Zgromadzenia ZIR na 17 grudnia 2013r.

Stanowisko Zarządu ZIR

Dodano: 21 listopad 2013 godz. 11:46
Ponawiamy i niezmiennie podtrzymujemy Stanowisko Zarządu ZIR wypracowane podczas posiedzenia 21 czerwca 2013 w Białogardzie,

Postulujemy, by pozostał bez zmian art. 38 ust. 1a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz by dzierżawcy nieruchomości o pow. 428,5714 ha i większych, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na wyłączenie 30% gruntów, w żadnym przypadku nie otrzymywali od ANR drugiej szansy w tym zakresie.

Zarząd ZIR uważa, że odmowa powinna skutkować zakończeniem dzierżawy, włączeniem nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa a następnie rozdysponowaniem na rzecz rolników indywidualnych.

Tym samym jest to postulat konsekwentnej realizacji przez ANR zapisów punktu IV, podpunktu 3 przywołanego na wstępie Zarządzenia: „(…) dzierżawca traci prawo do pierwszeństwa nabycia dzierżawionej nieruchomości oraz prawo do przedłużenia okresu dzierżawy.”

Komunikat ARiMR

Dodano: 19 listopad 2013 godz. 12:49
w sprawie zmiany współczynnika korygującego dla dyscypliny finansowej stosowanej w roku 2013.

Do Komisji Europejskiej wpłynął projekt rozporządzenia Rady ustalającego współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu WE Nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji UE Nr 964/2013.

Projektowane rozporządzenie wprowadza w roku 2013 zmniejszenie kwoty płatnosci o 2,453658%, wynikające z dyscypliny finansowej, stosowane wobec rolników, których kwota płatnosci bezposrednich (finansowanych z budżetu wspólnotowego) przekracza równowartość 2 tys. euro.

Jako podstawę do wyliczenia przyjmuje się kwotę płatności bezpośrednich po zastosowaniu zmniejszeń wynikających z przedeklarowania powierzchni, złożenia wniosku/zmian do wniosku po terminie, niezgłoszenia wszystkich gruntów we wniosku.

Zaproponowana zmiana wynika z art. 18 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005, który umożliwia Komisji Europejskiej dostosowanie współczynnika korygującego na podstawie nowych informacji będących w jej posiadaniu. Z zaktualizowanych przez Komisję Europejską prognoz dla finansowania płatności bezpośrednich z roku 2013 wynika, że w roku budżetowym 2014 przekroczenie budżetu wspólnotowego będzie niższe niż przyjęto na potrzeby określenia współczynnika korygującego w rozporządzeniu Nr 964/2013. Współczynnik ten wynosił 4,001079%.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR