Jesteś tutaj:

Aktualności

POWRACA TEMAT UBOJU RYTUALNEGO

Dodano: 19 grudzień 2013 godz. 09:56
POWRACA TEMAT UBOJU RYTUALNEGO
Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych utworzyli Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Komitet ma na celu przywrócenie możliwości dokonywania uboju rytualnego w Polsce poprzez możliwość wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
Rozpoczęła się kampania promocyjna na rzecz projektu ustawy oraz zbieraniu podpisów obywateli popierających projekt.
W załączeniu Komunikat Prasowy, pismo KRIR do Prezesów Izb Rolniczych oraz wzór listy, na której należy składać podpisy.

Działania na wniosek Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

Dodano: 19 grudzień 2013 godz. 09:47
Działania na wniosek Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
Mazowieckie Rady Powiatowe skierowały wniosek do KRIR dotyczący przeniesienia w roku kwotowym 2013/2014 niewykorzystanego krajowego limitu kwoty mlecznej bezpośredniej na kwotę hurtową.
W związku z tym Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W załączeniu pismo KRIR oraz odpowiedź resortu rolnictwa.

Opinia KRIR ws projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Dodano: 19 grudzień 2013 godz. 09:28
Opinia KRIR ws projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
W dniu 10 grudnia 2013r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
Opinia została wysłana do Pana Piotra Zientarskiego- Senatora RP.
PIsmo w załączeniu.

VI Walne Zgromadzenie ZIR za nami.

Dodano: 18 grudzień 2013 godz. 14:03
VI Walne Zgromadzenie ZIR za nami.
17 grudnia 2013r. w Nosowie k/Koszalina obradowało VI Walne Zgromadzenie ZIR IV Kadencji.
Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Julian Sierpiński.

Przedstawił on sprawozdanie z pracy Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich miesięcy.

Podkreślił, że dzięki uzgodnieniom z Agencją Nieruchomości Rolnych oraz pracy całej naszej Izby rolnicy nie musieli angażować środków pieniężnych na dodatkowe zabezpieczenia zakupu gruntów na raty. Dzięki temu w budżetach ich rodzinnych gospodarstw pozostało w sumie ponad 149 milionów złotych.
Zaopiniowaliśmy ponad 760 wniosków o redukcję zabezpieczeń na zakup prawie 18 000 ha gruntów.
Szczegółowy opis działań Zarządu w całym mijającym roku zebrani otrzymali na piśmie.

W toku dyskusji dominowały głosy o trudnej ale satysfakcjonującej pracy w roku 2013.
Mimo wielu działań nadal notujemy problemy z eliminacją osób podstawionych w przetargach ograniczonych ANR oraz w procesie wyłączania i zagospodarowania gruntów z przedmiotów dzierżaw dużych firm.

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały:
1) w sprawie zasad określających wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych członków organów statutowych izby, delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Problemowych
2) w sprawie uchwalenia budżetu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na 2014 r.
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia wielostronnego pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych a ZIR w sprawie powołania przy KRIR Rady Doradczej ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

Po zakończeniu obrad odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości.

W obradach VI Walnego Zgromadzenia ZIR uczestniczyli przedstawiciele współpracujących z Izbą instytucji: Prezes ANR Leszek Świętochowski, Wicewojewoda Ryszard Mićko, Robert Zborowski (p.o. dyrektora ANR OT), Jacek Malicki (do niedawna p.o. dyr. ANR OT w Szczecinie), Marek Gil (z-ca dyr. ANR OT), Arkadiusz Misiuro (z-ca dyr. szczecińskiego oddziału ARiMR), Elżbieta Kopczyńska (dyr. oddziału KRUS), Marek Jakubiak (dyr. oddziału ARR), Józef Grobelny (z-ca dyr. ZODR w Barzkowicach), Marek Kalkowski (dyr. Wydz. Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego), Jan Kozak (przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych), Kazimierz Stoltman (prezes Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Woj. Zachodniopom.)O przetargach raz jeszcze

Dodano: 12 grudzień 2013 godz. 14:17
O przetargach raz jeszcze
Wobec pojawiających się kolejny raz w niektórych rejonach naszego województwa problemach dot. udziału w przetargach ograniczonych ANR osób nie będących w istocie rolnikami indywidualnymi powiększającymi gospodarstwa rodzinne, należy być może rozważyć powrót do idei przetargów ofertowych.
Dotychczas wypracowane kryteria obejmowały:
cenę wielkość posiadanego gospodarstwa rodzinnego, odległość sprzedawanej nieruchomości od siedziby gospodarstwa oferenta, dotychczas nabyte od ANR grunty, uzyskanie wsparcia w ramach PROW na 1 ha UR, uzyskanie wsparcia w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", produkcja zwierzęca (kryterium stosowane zamiennie z kryterium uzyskania wsparcia w ramach PROW).
Wśród nich powinny się znaleźć także takie, które ściśle odpowiadałyby specyficznym potrzebom rolników z danego rejonu.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 06.12.2013

Dodano: 10 grudzień 2013 godz. 11:53
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 06.12.2013
W załączeniu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WOPN-ZP.6320.7.2013.BG z dnia 06 grudnia 2013r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 05.12.2013

Dodano: 10 grudzień 2013 godz. 11:44
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 05.12.2013
W załączeniu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WOPN-ZP.6320.6.2013.BG z dnia 05 grudnia 2013r.

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca wsparcia hodowli bydła mięsnego

Dodano: 06 grudzień 2013 godz. 10:47
Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca wsparcia hodowli bydła mięsnego
Zachodniopomorska Izba Rolnicza otrzymała Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo ZIR z dnia 29 października 2013r. dotyczące wsparcia hodowli bydła mięsnego.
Odpowiedź w załączeniu.

XII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej

Dodano: 06 grudzień 2013 godz. 10:16
XII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej

Dnia 29 listopada 2013 r. w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbyła się XII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej.
Konkurs jest kontynuacją poprzednich edycji Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Konkurs zorganizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego pod patronatem: Wojewody Zachodniopomorskiego i Wojewody Lubuskiego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Marszałka Województwa Lubuskiego.
Tegorocznym tematem przewodnim Konkursu były: ”Aspekty prawne,
a praktyki podejmowane w spalarniach”.Na zaproszenie Dyrektora ZODR w Barzkowicach w uroczystości wręczenia nagród udział wziął: Zastępca Dyrektora OT ARR w Szczecinie – Pan Włodzimierz Różański. Agencja Rynku Rolnego corocznie jest jednym z fundatorów nagród dla laureatów zmagań konkursowych.
Pan Włodzimierz Różański wręczył laureatom trzech pierwszych miejsc XII Konkursu Wiedzy Ekologicznej nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.


Sekcja Informacji i Promocji w trakcie trwania Konkursu wystawiła stoisko informacyjno-konsultacyjne.

Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem szkół,
a uczniowie bardzo chętnie biorą w nim udział. W tegorocznej XII edycji Konkursu udział wzięło 72 reprezentantów ze szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Szkolenie w Radomiu 9-11 grudnia 2013

Dodano: 06 grudzień 2013 godz. 09:53
Szkolenie w Radomiu 9-11 grudnia 2013
Serdecznie zapraszamy na szkolenie "Marketing w małym zakładzie prowadzącym przetwórstwo surowców rolniczych" organizowane przed CDR oddział w Radomiu w dniach 9-11 grudnia.
Udział w szkoleniu jest bezpłątny, organizator zapewnia również wyżywienie i noclegi.
Zgłoszenia przyjmowane są u Pani Agaty ZIętek, a.zietek@cdr.gov.pl, tel. 48 365 69 24
Zapraszamy wszystkich chętnych rolników.
Więcej inforamcji na stronie:

http://www.cdr.gov.pl/index.php/szkolenia-mainmenu-82/1324-marketing-w-malym-zakladzie-prowadzacym-przetworstwo-surowcow-rolniczych-szkolenie

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR