Jesteś tutaj:

W sprawie przyszłej WPR w Brukseli

Dodano: 24 październik 2018 godz. 00:30
W dniu 18 października 2018 r. w Brukseli, Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski jako przedstawiciel polskich izb rolniczych wspólnie Litewską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Republiki Czeskiej i Łotewską Radą Współpracy Rolnej przedstawili wspólne stanowisko w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej, które przekazano: Komisarzowi ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Philowi Hoganowi, Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesławowi Siekierskiemu, Komisarzowi ds. Budżetu i Zasobów Ludzkich Guntherowi Oettingerowi oraz obecnej prezydencji austriackiej i przyszłej rumuńskiej.

Na stanowisko składały się następujące postulaty:
1. Domagamy się, aby płatności bezpośrednie, które rolnicy z naszych krajów otrzymają w okresie programowania 2021-2027, były co najmniej równe średniej płatności bezpośrednich w UE;
2. Domagamy się, aby wsparcie dla II filaru (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) pozostało co najmniej na poziomie 2014-2020;
3. Domagamy się ustanowienia jednolitego pułapu dla wszystkich rodzajów wsparcia, które państwa członkowskie finansują wyłącznie z budżetu państwa, jak również jednolitego pułapu współfinansowania z budżetu państwa w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich;
4. Domagamy się radykalnego uproszczenia mechanizmów wsparcia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno dla administracji, jak i wnioskodawców/beneficjentów;
5. Domagamy się stworzenia specjalnych mechanizmów finansowych i organizacyjnych w celu zachęcenia i ułatwienia młodym rolnikom podejmowania działalności, jak również środków dla nowych podmiotów w sektorze rolnym, które nie są już objęte definicją "młodego rolnika".
6. Domagamy się, aby w okresie programowania 2021-2027 priorytetowo traktować rozwój małych i średnich gospodarstw rolnych.


Źródło: KRIR

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR