Jesteś tutaj:

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.

Dodano: 07 październik 2018 godz. 22:53
W dniu 28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych.


W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

1. Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha
2. Płatność za zazielenienie 308,18 zł/ha
3. Płatność dla młodego rolnika 175,62 zł/ha
4. Płatność dodatkowa 178,01 zł/ha
5. Płatność do bydła 293,04 zł/szt.
6. Płatność do krów 373,70 zł/szt.
7. Płatność do owiec 101,39 zł/szt.
8. Płatność do kóz 54,78 zł/szt.
9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 721,04 zł/ha
10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 360,52 zł/ha
11. Płatność do roślin pastewnych 438,71 zł/ha
12. Płatność do chmielu 2129,87 zł/ha
13. Płatność do ziemniaków skrobiowych 1065,89 zł/ha
14. Płatność do buraków cukrowych 1495,63 zł/ha
15. Płatność do pomidorów 3320,78 zł/ha
16. Płatność do truskawek 1054,35 zł/ha
17. Płatność do lnu 486,12 zł/ha
18. Płatność do konopi włóknistych 235,26 zł/ha
19. Płatność do tytoniu - Virginia 3,50 zł/kg
20. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,46 zł/kg

Źródło: MR i RW

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR