Jesteś tutaj:

KRIR do MŚ w sprawie liczenia zwierzyny i rekompensat za szkody łowieckie

Dodano: 12 lipiec 2018 godz. 14:34
Zarząd KRIR zaapelował do Ministra Środowiska o podjęcie działań, mających na celu skuteczną likwidację szkód łowieckich oraz rzetelne policzenie zwierzyny łownej w naszych lasach.

Zarząd KRIR w przesłanych wnioskach uświadamia ministra, że proces legislacyjny dotyczący zmiany Prawa łowieckiego strasznie się ślimaczy, a poza tym wciąż brak jest rozporządzeń wykonawczych do przedmiotowej ustawy w zakresie szacowania szkód. Sytuacja ta sprawia, iż poszkodowani rolnicy nie mogą uzyskać rekompensat za szkody łowieckie w uprawach.

KRIR wystąpił do Ministra Środowiska o podjęcie działań, mających na celu znalezienie sposobu i umożliwienie wypłaty rekompensat rolnikom z tytułu poniesionych strat w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę.

„Wielu rolników przekazuje do Izb Rolniczych informację, że zgodnie z obowiązkiem zgłaszali szkody do Urzędów Gmin oraz do Kół łowieckich, po czym żadna ze stron nie podejmowała jakichkolwiek działań w kierunku oszacowania strat. Ponadto wiele gospodarstw rolnych, pomimo, że ma sądowe orzeczenie w zakresie obowiązku wypłaty przez Koła Łowieckie odszkodowania, nie doczekało się należnych im środków.” – czytamy w stanowisku rolniczych samorządów.

Zdaniem KRIR resort środowiska powinien podjąć takie działania, by Polski Związek Łowiecki wziął organizacyjną i finansową odpowiedzialność za koła łowieckie, które nie wykonują swoich obowiązków w zakresie szacowania i likwidacji szkód.

W kolejnym wniosku KRIR domaga się rzetelnego zliczenia stanu zwierzyny łownej, co według rolników wpłynęłoby na zwiększenie planów łowieckich, a w efekcie zmniejszenie rozmiarów szkód łowieckich. Zarząd KRIR załączył do pisma stanowisko Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z dnia 15 maja 2018 r. wskazujące na nieprawidłowości w gospodarce łowieckiej i brak działań ze strony PZŁ w kwestii redukcji pogłowia zwierzyny łownej.

Zdaniem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej poziom strat w uprawach i płodach rolnych dawno przekroczył już próg, możliwy do zaakceptowania przez rolników. Stany populacji zwierzyny przekroczone zostały o kilkaset procent. PZŁ zaś zupełnie nie panuje nad sytuacją, nie podejmuje stosownych działań i wcale nie jest zainteresowane poprawą sytuacji. ZIR w związku z powyższym domaga się zniesienia monopolu PZŁ w gospodarce łowieckiej, a zarazem natychmiastowej i radykalnej redukcji pogłowia zwierzyny łownej w naszych lasach.
http://www.farmer.pl/fakty/polska/krir-do-ms-w-sprawie-liczenia-zwierzyny-i-rekompensat-za-szkody-lowieckie,79659.html

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR