Jesteś tutaj:

Komisja Kobiet w Copa-Cogeca

Dodano: 10 czerwiec 2018 godz. 14:39
Komisja Kobiet w Copa-Cogeca
8 czerwca br. w siedzibie Biura Copa-Cogeca odbylo się posiedzenie Komisji Kobiet. Wśród omawianych tematów była min. dyskusja na temat WPR po 2020 roku. Ze względu na zmniejszenie budżetu na rolnictwo, poszczególne Państwa będą miały również zmniejszone płatności zarówno w I jak i w II filarze od 4 do 25 %.


Komisja Kobiet w Komitecie Copa zajmie się również kwestią nierówności płci w rolnictwie w pięciu głównych wymiarach: prawa do ziemi, zasoby produkcyjne, nieodpłatna praca, zatrudnienie i podejmowanie decyzji.

1) Prawa do ziemi: kobiety są mniej skłonne do posiadania ustawowych praw do ziemi ze względu na zwyczajowe systemy praw do ziemi, a gdy posiadają ziemię, ich działki są często stosunkowo małe (35,1 % w porównaniu z 45,9 % mężczyzn).
2) Dostęp do kredytów: kobiety prowadzące gospodarstwa rolne mają większe trudności z pozyskaniem oszczędzających siłę roboczą i innowacyjnych nakładów produkcyjnych.
3) Edukacja, uczenie się przez całe życie i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości mogą również przyczynić się do zmniejszenia różnic w przedsiębiorczości kobiet.
4) Praca nieodpłatna: obciążenie pracą w gospodarstwie domowym kobiet jest rzeczywistością. Przeciętnie kobiety spędzają 22 godziny bezpłatnej pracy tygodniowo, podczas gdy mężczyźni mniej niż 10 godzin. Polityka godzenia życia zawodowego i prywatnego, na przykład większa (i lepsza) opieka nad dziećmi i osobami starszymi, ma zasadnicze znaczenie dla równiejszego podziału obowiązków i integracji kobiet na rynku pracy.
5) Zatrudnienie: podziały w zatrudnieniu ze względu na płeć nadal w większym stopniu niż w przypadku mężczyzn przenoszą kobiety do pracy tymczasowej i niepewnej. Sytuacja ta jest szczególnie trudna w przypadku kobiet z obszarów wiejskich o niskich kwalifikacjach. W UE-28 kobiety stanowią 35,1 % siły roboczej w rolnictwie (ale ogólnie rzecz biorąc, według danych Eurostatu z 2017 r. kobiety stanowią około 47 % ogółu ludności aktywnej zawodowo).
W rolnictwie UE-28 zatrudnionych jest około 22 mln osób, ale tylko 16,4 % z nich pracuje w pełnym wymiarze godzin w gospodarstwie rolnym, a 91 % to regularna praca rodzinna. Systemy rolnictwa kontraktowego mogą zwiększyć zarobki kobiet. Również rozwój unijnych i krajowych polityk na rzecz "jednakowej płacy za taką samą pracę" (i być może większej przejrzystości płac, do czego zachęcają inicjatywy Komisji Europejskiej) jest bardzo istotny i ma konsekwencje również dla różnic w świadczeniach emerytalnych. Nierówności w długości życia prowadzą w istocie do poważnych różnic między płciami w starszym wieku. Ogólnie rzecz biorąc, w 2015 r. w UE-28 różnica w wysokości emerytur między płciami wynosiła 37,6 %.
Udział w podejmowaniu decyzji: kobiety są niedostatecznie reprezentowane w spółdzielniach producentów, grupach pracowniczych oraz w dużych projektach inwestycyjnych.
Opracowanie przepisów dotyczących równości płci zwiększy upodmiotowienie kobiet. Komisja Europejska opublikowała artykuł zatytułowany "Przyszłość WPR: Gdzie są wszystkie kobiety?", podkreślając, że istnieje bezpośrednie wsparcie ze strony UE dla rolników, że dzięki nowoczesnym technikom sektor ten stanie się bardziej atrakcyjny, a włączanie problematyki płci do głównego nurtu polityki jest również przedmiotem programów rozwoju obszarów wiejskich.
PE w Rezolucji „Obszary wiejskie jako przestrzeń życiowa i gospodarcza” podkreśla, że różnorodne gospodarstwa rolne, także te zorientowane na usługi (np. urlop w gospodarstwie rolnym, sprzedaż bezpośrednia, usługi socjalne, jak opieka nad osobami starszymi i dziećmi, nauka w gospodarstwach rolnych w ramach „zielonej szkoły” itp.), są podstawą infrastruktury na obszarach wiejskich, a polityka rolna musi je wspierać w sposób zrównoważony; domaga się zatem wspierania tego typu usług w ramach wspólnej polityki rolnej, co stworzy kobietom nowe perspektywy i możliwości zarobkowania, a jednocześnie w istotny sposób ułatwi godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR