Jesteś tutaj:

Posiedzenie Zarządu

Dodano: 16 maj 2018 godz. 16:28
Posiedzenie Zarządu
W dniu 15 maja 2018r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczył również mecenas p. Piotr Kopcewicz.
Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnioskiem o zwrócenie się do Dyrektora generalnego KOWR i powołanie Rady Społecznej działającej przy Dyrektorze Generalnym KOWR. Zarząd ZIR uznał, iż niezwłocznie należy powołać Radę Społeczną, która byłaby organem odwoławczym. Na dzień dzisiejszy funkcjonują jedynie Rady Społeczne przy Oddziałach Terenowych KOWR, tym samym, nie ma instytucji, do której terenowe Rady Społeczne mogłyby się odwołać.

Na posiedzeniu rozmawiano również o niejasnej metodyce liczenia punktacji wynikającej z kryteriów oceny ofert pisemnych w przetargach ograniczonych ofert pisemnych stosowanych przez KOWR. Zarząd ZIR zwrócił się o interpretacje prawną zasad wyliczania punktacji wynikającej z kryterium pierwszego.
W kolejnej części spotkania w związku z nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie poruszono aspekt narastającego niezadowolenia wśród rolników naszego województwa, co do szacowania szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach polowych. W związku ze zmianami jakie wprowadziła ww. nowelizacja, podczas posiedzenia wiele uwagi poświecono konieczności przeprowadzenia cyklu szkoleń w kontekście praw rolników wynikających z przedmiotowej ustawy, m.in. prawo do wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego, prawo do odwołania się od protokołu, procedura odwoławcza do sądu.
W dalszej części posiedzenia omówiono aktualne sprawy dotyczące organizacji Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się 30 maja br.
Następnie Zarząd zapoznał się z bieżącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR