Jesteś tutaj:

Ministerstwo Finansów na temat zakupu paliw przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej

Dodano: 09 styczeń 2018 godz. 08:34
Ministerstwo Finansów na temat zakupu paliw przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej
Odpowiadając na kolejne w sprawie pismo samorządu rolniczego dotyczące stosowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708), resort finansów ponownie wyjaśnił, że stanowisko Ministerstwa Finansów zostało przedstawione w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Leszka Skiby z 26 kwietnia 2017 r. stanowiącym odpowiedź na pismo Zarządu KRIR z 21 kwietnia 2017 r. Wyjaśnienie to zostało podtrzymane w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Pana Pawła Cybulskiego stanowiącym odpowiedź na pismo Zarządu KRIR z 20 czerwca 2017 r.

Przekazano, że stanowisko to nie uległo zmianie i nadal Ministerstwo Finansów podtrzymuje, że o ile rolnik prowadzący tylko działalność rolniczą (nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej) nie może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, stąd brak jest podstaw prawnych do uznania takiej osoby za podmiot odbierający w rozumieniu powołanej wyżej ustawy.

Ponownie poinformowano, że na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (na stronach Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnej pod adresem: https://puesc.gov.pl/web/puesc/faq-sent) zostało opublikowane pismo Podsekretarza Stanu Pana Leszka Skiby z 26 kwietnia 2017 r. Dodatkowo stanowisko to jest opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Stanowisko-Ministra-Finansow-odnosnie-do-wystapienia-Krajowej-Rady-Izb-Rolniczych-w-sprawie-zmiany-przepisow-o-systemie-monitorowania-drogowego-przewozu-towarow.

Przekazano również, że interpretacja ta jest przekazywana podmiotom wysyłającym na każdym szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Finansów

Źródło: KRIR

Dokumenty do pobrania

pismo KRIR
typ: PDF, waga: 375.08 Kb
pismo MF
typ: PDF, waga: 422.37 Kb

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR