Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Zmniejszenie wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy emeryta/rencisty

Dodano: 09 październik 2019 godz. 09:32
Zmniejszenie wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy emeryta/rencisty
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 października 2019 r. zaliczka na podatek dochodowy od osób uzyskujących dochód do kwoty 85.528 zł rocznie ustalana jest w wysokości 17% świadczenia emerytalno-rentowego uzyskanego w danym miesiącu minus 43,76 zł (miesięczna kwota zmniejszająca podatek)*.

Niepokojąco niskie ceny kukurydzy

Dodano: 08 październik 2019 godz. 08:53
Niepokojąco niskie ceny kukurydzy
W dniu 3 października 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o interwencję w sprawie cen ziarna kukurydzy mokrej. Obecna sytuacja na rynku ziarna kukurydzy nosi znamiona zmowy cenowej, ponieważ podmioty skupujące oferują rolnikom ceny poniżej 400 zł/t za kukurydzę o wilgotności 30% podczas, gdy najbliższy kontrakt terminowy MATIF wynosi 720 zł/t dla kukurydzy o wilgotności 15%. Rolnicy zdają sobie sprawę o konieczności doliczenia kosztów dosuszenia ziarna, ale rozpiętość cen jest nieakceptowalna. Polska, jak i inne kraje europejskie zostały dotknięte klęską suszy, co również zmniejsza podaż kukurydzy i nie tłumaczy takich niskich cen skupowych.

W związku z powyższym Zarząd KRIR zwrócił się do Pana Ministra podjęcie odpowiednich działań oraz zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w powyższej sprawie.

Źródło: KRIR

Posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Gryficach w dniu 4 października

Dodano: 07 październik 2019 godz. 14:49
Posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Gryficach w dniu 4 października
W dniu 4 października 2019r. w Gryficach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Gryfice. W spotkaniu uczestniczyło wielu gości z instytucji współpracujących z rolnikami
i izbą rolniczą oraz sami zainteresowani rolnicy.
Instytucje reprezentowali między innymi pracownicy ARiMR – Michał Kamiński –zastępca Dyrektora ZOR ARiMR, Joanna Duzinkiewicz – kierownik BP ARiMR w Ościęcinie, Emil Chyjak, Piotr Kich; Pracownicy PZDR w Gryficach: Lidia Boś i Anita Mazur; Przedstawiciele KOWR: Jarosław Staszak- zastępca Dyrektora KOWR OT Szczecin, Agnieszka Łukasiewicz oraz Izabela Symonowicz z sekcji zamiejscowej w Gryficach; Przedstawiciel KRUS PT Gryfice – Remigiusz Kulka; Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach – Zbigniew Gliźniewicz oraz przedstawiciele władz gminnych z gminy Gryfice – Burmistrz Andrzej Szczygieł, gminy Płoty – Zastępca Burmistrza Edyta Podgórska i gminy Brojce – zastępca Wójta – Bartosz Janecki.
Pan Piotr Nadzikiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej przywitał gości oraz rozpoczął spotkanie.
Rozmawiano o możliwości budowy stacji meteorologicznej na terenie powiatu Gryfickiego, której koszt wynosi od 40-60 tys. zł. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele władz gminnych zadeklarowani chęć rozmów na temat budowy stacji. Pracownicy ODR omówili stan przygotowania protokołów suszowych, natomiast pracownicy ARiMR szczegółowo przedstawili program pomocowy dla rolników związany z tegoroczną suszą- wnioski można składać od 3 do 31 października br. w biurach powiatowych oraz inne programy: między innymi, program pomocy z PROW 2014-2020 - od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Nabory dotyczące nawodnienia w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie. Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Na temat retencji wód wypowiadał się również Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach.
Następnie przedstawiciel KOWR również omówił programy pomocowe dla rolników oferowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz poinformował
o rozdysponowaniu nieruchomości w poszczególnych gminach i planowanych restrukturyzacjach.

Apel do władz gmin dot. programu " Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Dodano: 07 październik 2019 godz. 14:47
Apel do władz gmin dot. programu
Informujemy, że Zachodniopomorska Izba Rolnicza zwróciła się z apelem do Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów o składanie wniosków w programie "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski w okresie 9 września – 20 grudnia 2019 r. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo przesłać o NFOŚiGW drogą pocztową lub kurierem. Szczegółowe informacje na stronie: http://http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

ARiMR: pomoc dla nowych grup producentów

Dodano: 06 październik 2019 godz. 22:02
Od 28 października do 13 grudnia 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już szósty nabór tego typu w ramach PROW na lata 2014-2020.

Plan strategiczny WPR na lata 2021-2027

Dodano: 06 październik 2019 godz. 21:56
W gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja pt. „Stan prac nad planem strategicznym WPR na lata 2021-2027”, która rozpoczęła cykl spotkań mających na celu skonsultowanie i poinformowanie przyszłych beneficjentów oraz osób, które interesują się programowaniem polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, pełniących funkcje w organizacjach społecznych, związkach zawodowych, administracji na temat postępów prac nad Planem. W konferencji udział wziął Wiceprezes KRIR – Mirosław Borowski.

Zazielenienie – uproszczenie dla rolników

Dodano: 06 październik 2019 godz. 21:52
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał 27.09.2019r. rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, które umożliwiają rolnikom skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia tj. ugorów i międzyplonów.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Dodano: 06 październik 2019 godz. 21:47
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 1 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622). O świadczenie uzupełniające może ubiegać się osoba pełnoletnia, której niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - wnioski można składać od 2 października 2019 r.

Dodano: 06 październik 2019 godz. 20:12
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w 2019 r. Pomoc ta skierowana jest do właścicieli lasów i dotyczy pielęgnacji istniejących lasów. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR w terminie od 2 października do 12 listopada 2019 r.

Spotkanie Zarządu ZIR z Wojewodą Zachodniopomorskim

Dodano: 05 październik 2019 godz. 11:23
Na zaproszenie Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 4 października br. odbyło się spotkanie z Zarządem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Zostały omówione najważniejsze tematy dotyczące przede wszystkim obecnej, trudnej sytuacji związanej z tegoroczną suszą. Zarząd ZIR w imieniu rolników przekazał wszystkie uwagi dotyczące szacowania strat. Strony zadeklarowały ścisłą współpracę odnośnie wspólnych działań na płaszczyźnie rolnictwa, przede wszystkim wspólnego rozwiązywania problemów oraz wspierania działań w przywróceniu min. małego przetwórstwa, promocji lokalnych rynków rolnych, wspieraniu produkcji zwierzęcej.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR