Jesteś tutaj:

Aktualności

Ważne dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników

Dodano: 12 grudzień 2018 godz. 21:58

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, zgodnie z Uchwałą Nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 grudnia 2018 r. w I kwartale 2019 r., nadal stanowić będzie kwotę 42,00 zł.

Od 2019 roku zmiany w ONW

Dodano: 10 grudzień 2018 godz. 22:12
Od 2019 roku będą obowiązywały nowe zasady dotyczące obszarów ONW. Zmiany dotyczą przede wszystkim obszarów zakwalifikowanych do typu nizinnego oraz obszary ONW ze specyficznymi utrudnieniami. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania się do obecnie obowiązujących przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1305/2013, które definiuje jednolite w całej UE kryteria biofizyczne do wyznaczenia tych obszarów.

Pożyczki dla rolników - do końca roku w puli 6 mln

Dodano: 10 grudzień 2018 godz. 22:09
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom polskich rolników uruchamia możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania rozwojowe, innowacyjne w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa.

Odpowiedź Ministra Rolnictwa ws de minimis

Dodano: 10 grudzień 2018 godz. 10:26
Odpowiedź Ministra Rolnictwa ws de minimis
W dniu 19 listopada Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Ws ws wykorzystania przez Polskę kwoty pomocy de minimis w 100% w rolnictwie.
Według Zarządu ZIR zgodnie z przysługujacym limitem de minimis do każdego gospodarstwa powinno ono mieć prawo do skorzystania z tego limitu w danym roku, jeżeli nie został on wcześniej wykorzystany przez to gospodarstwo.
W odpowiedzi Minister poinformował, że zgodnie z przepisami:
-całkowita kwota de minimis przyznanej przez państwo jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 15000 EURO w okresie trzech lat podatkowych,
- jednocześnie łączna kwota pomocy w okresie 3 lat przyznana przedsiębiorstwom nie może przekroczyć górnego limitu, tj. w przypadku Polski 225 700 000 euro.
Przyznanie nowej pomocy zgodnie z przepisami może odbyć sie dopiero po upewnieniu się, że te dwa warunki powyżej są spełnione łącznie.
Według odpowiedzi, udzielenie pomocy w formule de minimis w rolnictwie będzie będzie mogło zostać wznowione pod 1 stycznia 2019r.
Pisma w załączeniu.

Posiedzenie Zarządu ZIR w dniu 30 listopada 2018r.

Dodano: 04 grudzień 2018 godz. 08:44
Posiedzenie Zarządu ZIR w dniu 30 listopada 2018r.
W dniu 30 listopada 2018r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Pierwszym punktem było omówienie współpracy z KOWR Szczecin oraz Koszalin.
Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu pilnego spotkania z Kierownictwem KOWR. Proponowane spotkanie będzie miało na celu między innymi: wyjaśnienie zastrzeżeń rolników co do procedury przetargowej oraz zaniedbań w procesie przejmowania gruntów po zakończonych umowach dzierżawy od podmiotów, które nie wyłączyły 30% z tychże umów oraz wspólne wypracowanie planu naprawczego.
Następnie Mecenas Piotr Kopcewicz przedstawił analizę dotyczącą proponowanych zmian w Ustawie o UKUR. Zarząd jednoznacznie stwierdził, że zmiany w ustawie są proponowane przedwcześnie oraz, że obecnie funkcjonująca powinna przetrwać w obecnym kształcie. Poprawki ujęte w projekcie są nie do zaakceptowania szczególnie w warunkach woj. Zachodniopomorskiego.
Kolejnym tematem omówionym na posiedzeniu Zarządu były zmiany w rozporządzeniu dotyczącym ONW.
Podczas posiedzenia Zarząd podjął również decyzję co do terminu oraz miejsca Walnego Zgromadzenia oraz omówił korespondencję skierowaną do Zarządu.

Rozporządzenie MRiRW w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

Dodano: 03 grudzień 2018 godz. 00:29
W dniu 23 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików, w którym określa się:

Przechowywanie i terminy stosowania obornika

Dodano: 03 grudzień 2018 godz. 00:11
Zgodnie z ogłoszonym i obecnie obowiązującym w całej Polsce „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2018, poz. 1339) obornik jako nawóz naturalny stały należy przechowywać w bezpieczny dla środowiska sposób, który zapobiega przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

Od 1 grudnia 2018 r. rolnicy nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS

Dodano: 03 grudzień 2018 godz. 00:06
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z tym, że od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA), rolnicy (domownicy rolnika) nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich w celu przyznania prawa do zasiłku chorobowego.

W sprawie okresu dzierżawy w nowozawieranych umowach dzierżawy z ZWRSP

Dodano: 03 grudzień 2018 godz. 00:01
W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany procedury wydzierżawiania nieruchomości rolnych przez KOWR na 10 lat lub więcej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje co następuje:

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Dodano: 02 grudzień 2018 godz. 23:57
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR