Jesteś tutaj:

Aktualności

Zmiana adresu strony Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie

Dodano: 21 wrzesień 2017 godz. 10:19
Zmiana adresu strony Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż strona PIW Koszalin została przeniesiona na serwery SSDIP (scentralizowany system dostępu do informacji publicznej) i jest dostępna pod adresami:

http://piwkoszalin.bip.gov.pl/

http://piwkoszalin.ssdip.bip.gov.pl/


Źródło: IW PIW w Koszalinie

Uruchomienie niektórych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach niektórych poddziałań PROW 2014-2020

Dodano: 21 wrzesień 2017 godz. 09:43
Uruchomienie niektórych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach niektórych poddziałań PROW 2014-2020
Działając zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2017 ARiMR podała informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, “ Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej„ w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof„ w terminie od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r.
Ponadto, w związku z wystąpieniem w ostatnim okresie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w dniu 25 sierpnia br. została podana do publicznej wiadomości informacja o mozliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu “ Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej„ w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof„ zgodnie z którą nabór wniosków został przeprowadzony w dniach od 4 do 18 września br.

Należy również dodać, iż w bieżącym roku przewidywane są również kolejne nabory wniosków w ramach operacji typu “Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej„. Planuje się, że będą one ogłaszane cyklicznie, tak aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych katakliznach. Zatem rolnicy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku w tym naborze, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnych.
Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o pomoc w ramach ww. poddziałań stanowią załączniki umieszczone poniżej.

Źródło: ARiMR, http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-natura-2000.html

Spotkanie Zarządu ZIR w Chociwlu

Dodano: 18 wrzesień 2017 godz. 12:59
Spotkanie Zarządu ZIR w Chociwlu
W dniu 14 września br. w Urzędzie Miejskim w Chociwlu odbyło się spotkanie Członków Zarządu ZIR oraz Delegatów Rady Powiatowej ZIR z gminy Chociwel z Burmistrzem w sprawie spółki AGRO-FARM Zehnter Sp. z.o.o. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie.
Spotkanie odbyło się m.in. w związku z pismem Delegatów Rady Powiatowej ZIR z gminy Chociwel, w którym Członkowie ZIR zwrócili się do Zarządu ZIR o podjęcie tematu przedłużenia umowy dzierżawy w/w spółce.
W związku z tym, Zarząd ZIR podtrzymał swoje dotychczasowe stanowiska dotyczące w/w spółki. Zachodniopomorska Izba Rolnicza uważa, że grunty dzierżawione przez spółkę AGRO-FARM Zehnter Sp. z o. o powinny wrócić do Zasobu WRSP, a następnie zostać rozdysponowane na rzecz okolicznych rolników indywidualnych na powiększanie gospodarstw rodzinnych.

Posiedzenie KRIR podczas Dożynek Prezydenckich

Dodano: 18 wrzesień 2017 godz. 11:02
Posiedzenie KRIR podczas Dożynek Prezydenckich
W przeddzień Dożynek Prezydenckich odbyło się posiedzenie KRIR w którym brał udział Prezes ZIR Julian Sierpiński, delegat Jan Kozak, członek Zarządu Tomasz Kelm oraz Dyrektor Biura Andrzej Karbowy. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc w związku z trudną sytuacją rolników z terenu północno-zachodniego Polski, którzy borykają się ze skutkami nawałnic i intensywnych opadów deszczu. Kolejny omawiany temat do rozprzestrzenianie się ASF, gdzie na dzień dzisiejszy ogłoszono 98 ognisko. Ponadto w tym samy czasie odbyła się Konferencja pn. "Kobiety z obszarów wiejskich w dyskusji o przyszłości, teraźniejszości i tradycji wsi polskiej" zorganizowanej przez Radę do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. Udział w tej konferencji wzięła Pani Anna Rydzkowska i Władysława Gruszczyńska. Należy również dodać, że Sołectwo Dygowo reprezentowało nasze województwo z wieńcem dożynkowym, który zajął I miejsce w województwie.

Dotacje do usuwania szkodliwego azbestu

Dodano: 18 wrzesień 2017 godz. 00:02
20 mln zł dotacji zarezerwował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie rakotwórczego azbestu w gminach poszkodowanych huraganowymi wiatrami w dniach 11-12 sierpnia br. Nabór wniosków rozpoczął się 11 września i potrwa do 31 października 2017 r.

E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS

Dodano: 17 wrzesień 2017 godz. 23:52
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet.

Nowe przepisy dotyczące BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Dodano: 15 wrzesień 2017 godz. 16:31
Resort rolnictwa informuje, że w Dzienniku Ustaw, z dnia 5 września 2017 roku, pod poz.1692, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Resort rolnictwa odpowiada na wniosek o pomoc dla poszkodowanych przez przymrozki

Dodano: 15 wrzesień 2017 godz. 16:16
W odpowiedzi na wniosek samorzadu rolniczego dotyczący pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych sadowników resort rolnictwa przekazał odpowiedź, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30 sierpnia 2017 r. ogłosił iż od dnia 13.09.2017 r. do dnia 27.09.2017 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały, w bieżącym roku, szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy na podstawie S 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

W Copa-Cogeca wymiana informacji na temat aktualnej sytuacji ASF

Dodano: 15 wrzesień 2017 godz. 16:10
W dniu 11 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. Podczas posiedzenia eksperci skupili się między innymi nad kwestiami zdrowia zwierząt gdzie kolejno przedstawiciele krajów bałtyckich Polski oraz Czech przedstawili najnowsze informacje na temat aktualnej sytuacji ASF.

W sprawie poszkodowanych przez nawałnice w lipcu

Dodano: 15 wrzesień 2017 godz. 16:04
Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku z trudną sytuacją rolników z terenu północnej Polski, którzy borykają się ze skutkami nawałnic i intensywnych opadów deszczu.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR