Jesteś tutaj:

Aktualności

Wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - wnioski

Dodano: 14 czerwiec 2019 godz. 15:46
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wzór wniosku o oszacowanie szkód powstawłych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego .
Wniosek został opracowany i udostępniony przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
Jest on dostosowany do wymogów i informacji, które należy zawrzeć w protokole z oszacowania z zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanym wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, niezbędnym do skorzystania przez poszkodowanych rolników z dostępnych form pomocy.

Budowa zbiorników retencyjnych do 1000 m^2 - będą uproszczenia

Dodano: 11 czerwiec 2019 godz. 09:36
W związku z wnioskiem z dnia 7 marca 2019 r. z XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1000 m2 >>> , Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozytywnie odniosło się do wniosku i w ramach procedowanego projektu ustawy - Prawo wodne (nr projektu UC142), zaproponowało modyfikację art. 394 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy, który otrzyma brzmienie:

Złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi

Dodano: 11 czerwiec 2019 godz. 09:31
27 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. W szczególności, nie zmieniając wprowadzonego ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wymogu, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być, co do zasady, rolnik indywidualny, zdecydowano o wprowadzeniu rozwiązań, które będą miały na celu złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi.

Młody rolniku złóż wniosek. Możesz dostać 150 tys. zł

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 22:44
Młodzi rolnicy, którzy chcą samodzielnie rozpocząć gospodarowanie, mogą ubiegać się o premie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tegorocznym naborze podwyższono kwotę premii do 150 tysięcy złotych. Wnioski będą przyjmowane w oddziałach regionalnych agencji do 29 czerwca.

Sprawdź czy Twój wniosek o Płatności Bezpośrednie został złożony

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 22:40
31 maja 2019 roku minął podstawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Z danych ARiMR wynika, że ok. 6 tys. wniosków jest zapisana w formie roboczej. To oznacza, że nie są one złożone.

Kary za skup poniżej cen referencyjnych. Resort rolnictwa po stronie producentów

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 00:39
Kupno produktów rolnych poniżej cen referencyjnych będzie karane, chyba że dostawca będzie chciał je sprzedać taniej i złoży pisemne oświadczenie w tej sprawie – zakłada projekt noweli ustawy ws. nieuczciwej przewagi kontraktowej produktami rolnymi autorstwa resortu rolnictwa.

Prace nad systemem holistycznego zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 00:35
W celu usprawnienia systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało w ramach konkursu GOSPOSTRATEG z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na realizację projektu pt.: "Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu".

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 00:32
W związku z planowanym uruchomieniem programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” informujemy uprzejmie, że dopłata będzie przysługiwała do:

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 00:30
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Prezydent podpisał ustawę ułatwiającą obrót ziemią rolną

Dodano: 06 czerwiec 2019 godz. 00:27
Działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem - stanowi podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR