Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50557 Library:50645 in /home/zir/public_html/include/class.mysql.php on line 56
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Aktualności
Jesteś tutaj:

Aktualności

Posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Gryfinie

Dodano: 14 październik 2019 godz. 15:18
Posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Gryfinie
W dniu 11 października 2019r. w Starym Czarnowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Gryfino. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Mirosław Ignaszak – Członek Zarządu ZIR, Marzena Grzywińska – Wójt Gminy Stare Czarnowo, Marcin Krawczyk – Zastępca Wójta Gminy, Paweł Lisowski- Zastępca Dyrektora KOWR OT Szczecin, Andrzej Baczyński – kierownik sekcji zamiejscowej KOWR z Pyrzycach, Katarzyna Marzec- Kierownik działu surowcowego Cukrowni Kluczewo
Dariusz Ruszczycki – Przewodniczący Rady Powiatowej przywitał zaproszonych gości oraz rozpoczął spotkanie. Marzenia Grzywińśka jako gospodarz serdecznie powitała gości
i zapewniła o chęci współpracy z rolnikami i radą ZIR.
Pierwszym omawianym tematem była relacja P.Lisowskiego na temat działań KOWR. Omówiono założenia, kierunki pracy KOWR, główne programy pomocowe dla rolników oferowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. P. Lisowski wyraził nadzieję na pozytywną i merytoryczną współpracę z rolnikami. Następnie A. Baczyński poinformował
o rozdysponowaniu nieruchomości w poszczególnych gminach i planowanych restrukturyzacjach. W bieżącym roku na terenie powiatu Gryfino sprzedano 27 ha, a wydzierżawiono ok. 1500 ha. Szczegółowych informacji na temat poszczególnych gmin można zasięgnąć w siedzibie jednostki zamiejscowej w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej.
Kolejnym ważnym omawianym tematem była klęska suszy, szacowanie, monitoring suszy. Rozmawiano o możliwości budowy stacji meteorologicznej na terenie powiatu Gryfino, której koszt wynosi od 40-60 tys. zł. Szczegółowych informacji na temat budowy stacji udzielił M. Ignaszak, który w poprzedniej kadencji ZIR doprowadził do budowy stacji na terenie powiatu Wałcz. Rozmawiano na temat „suszy administracyjnej”, dotyczy to faktu, że niestety nie zwraca się uwagi na stan faktyczny na polu, tylko na monitoring suszy prowadzony przez IUNG, który w większości przypadków jest sprawdzany za pomocą przestarzałych i źle działających stacji meteorologicznych. M. Ignaszak poinformował również o planowanym spotkaniu Zarządu ZIR w przedstawicielami IUNG w celu wypracowania rozwiązań przyszłościowych dotyczących monitorowania suszy w naszym województwie. Kolejnym z omawianych punktów była informacja K. Marzec- kierownik działu surowcowego na temat tegorocznej kampanii buraka cukrowego. Kampania rozpoczęła się 17 września br. Opowiedziała na temat polaryzacji buraka, ilościach ton surowca
i kontraktów Polaryzacja buraka spada od momentu rozpoczęcia kampanii. Następnie członkowie rady rozmawiali na tematy dotyczące szkód łowieckich, ustawy
o ubezpieczeniach. D. Ruszczycki przedstawił sprawy bieżące dotyczące rady powiatowej ZIR w Gryfinie.

Posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Koszalinie

Dodano: 14 październik 2019 godz. 12:31
Posiedzenie Rady Powiatowej ZIR w Koszalinie
11 października w siedzibie OR KRUS odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie RP ZIR . Zgodnie z porządkiem obrad zostały omówione kwestie dotyczące przede wszystkim suszy i możliwościach pomocy od instytucji około rolniczych jak również możliwości zapobiegania jej skutkom. Wśród gości zaproszonych byli obecni: Halina Sztreja Z-ca Dyrektora OR KRUS w Koszalinie z Panią Joanną Tańską, Krzysztof Nieckarz Dyrektor OT KOWR w Koszalinie, Anna Dombrowska Kierownik BP ARiMR w Koszalinie, Marta Ziółkowska-Klinkosz Dyrektor ZZ Wody Polskie, Dariusz Tkacz Z-ca Dyr. ZZ Wody Polskie wraz z Panem Aleksandrem Janowskim.
Omówiono formy pomocy związanej z wystąpieniem suszy, lecz każda sprawa czy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.
KOWR zachęca do wykupu ziemi, w trakcie trwania umowy. Poruszono temat dot. wydawania opinii przez ZIR o przedłużenie dzierżawy w przypadku braku informacji kto jest posiadaczem gruntów.
Następnie głos zabrali przedstawiciele ARiMR.
Wnioski suszowe można składać do 30.10.2019r. – należy złożyć wniosek, polisę (jeśli jest ubezpieczenie) oraz oświadczenie o ilości zwierząt. Limit de minimis jest już wykorzystany w ponad 90 %. Płatności za 2019 rok będą wypłacane od 16 .10.2019r.
Trwają nabory do działań:
- Rozwój usług rolniczych do 29.10.2019r.
- Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności rolniczej do 29.10.2019r.
- Modernizacja gospodarstw rolniczych – nawadnianie.
- Zalesienie
- Utworzenie grup producentów rolnych.
Średnia płatność do 1 ha w przybliżeniu średnio w UE to 260 Euro w Polsce 220 Euro.
Następnie głos zabrali przedstawiciele Wód Polskich. Omówiono założenia, które stawia sobie gospodarstwo do realizacji w 2020r. Obszar działania Zlewni Koszalin jest duży od Koszalina aż pod Słupsk. Zadań jest bardzo dużo, realizacja będzie wg. potrzeb, pilnych do realizacji ujętych w planie.
Wody Polskie mają mapy melioracyjne a zmiana tych map wymaga zgody, jednak wody polskie nie są w stanie zablokować zabudowy nowych działek. Do wód polskich trafiają wnioski o przekształcenie gruntów rolnych pod zabudowę, jednak gmina niejednokrotnie nie bierze pod uwagę opinii Wód Polskich.
KRUS – omówiono wysokość pomocy związanej z tegoroczną suszą, lecz należy pamiętać, że każde umorzenie płatności składek wiąże się z wydłużeniem okresu składkowego.
Jednym z wniosków Rady jest działanie wspierające szybkie wdrożenie zasad właściwego monitoringu suszy, poprzez min. budowę nowych stacji oraz modernizację już istniejących.

Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.

Dodano: 14 październik 2019 godz. 10:56
Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.
Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Pomoc na inwestycje zapobiegające klęskom żywiołowym rusza 28 października

Dodano: 14 październik 2019 godz. 10:24
Pomoc na inwestycje zapobiegające klęskom żywiołowym rusza 28 października
Od 28 października do 22 listopada 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się dwie grupy odbiorców. Pierwszą są rolnicy prowadzący chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Maksymalny limit wsparcia to 100 tys. zł. Drugą grupę stanowią spółki wodne lub związki spółek wodnych, które zamierzają zaopatrzyć się w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. W tym przypadku limit pomocy wynosi 1 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania w obu przypadkach wynosi 80 proc.Ruszył nabór wniosków na rozwój usług rolniczych

Dodano: 14 październik 2019 godz. 09:56
Ruszył nabór wniosków na rozwój usług rolniczych
Od 7 października do 20 listopada 2019 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowaną z PROW na lata 2014-2020. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz rolników i chcą rozwijać tę działalność.

Wsparcie z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF - nabór trwa do 31 grudnia

Dodano: 13 październik 2019 godz. 22:23
Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wnioski o wsparcie finansowe można składać w ARiMR od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. Warto złożyć je jak najszybciej. Pomoc przyznawana jest bowiem według kolejności wpływu wniosków do Agencji.

Korespondencja - wniosek w sprawie zbiorników retencyjnych

Dodano: 11 październik 2019 godz. 14:36
Korespondencja - wniosek w sprawie zbiorników retencyjnych
Poniżej kopie pism w tej sprawie - do wglądu.

Rolnicy mogą nie zdążyć z wnioskami o pomoc suszową

Dodano: 11 październik 2019 godz. 13:42
Rolnicy mogą nie zdążyć z wnioskami o pomoc suszową
W związku z uruchomioną pomocą na podstawie przepisów § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), dotyczącą wsparcia finansowego dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź – 10 października 2019 r. Zarząd KRIR poinformował Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że ustalony termin naboru wniosków do 31.10.2019 r. może być zbyt krótki.

Samorząd rolniczy zwraca uwagę, że wiele komisji szacujących straty nie skończyło swoich prac, docierają także sygnały od rolników, że protokoły podlegają dość długiemu procesowi weryfikacji w Urzędach Wojewódzkich, co wydłuża całą procedurę ubiegania się rolników o pomoc finansową.

Powyższy wniosek został także zgłoszony podczas konferencji pn. „Nowe wyzwania dla Izb Rolniczych”, która odbyła się w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w dniu 4 października 2019 r. podczas rozmowy z Panem Ryszardem Zarudzkim – Podsekretarzem Stanu w MRiRW.

Źródło: KRIR

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR

Dodano: 11 październik 2019 godz. 13:14
Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR
Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 20 grudnia 2019 r.

POMOC SUSZOWA 2019

Dodano: 11 październik 2019 godz. 09:10
POMOC SUSZOWA 2019
Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, od 3 do 31 października br. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Stawka pomocy wynosi:
1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy - szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków; 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy – szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków; 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych – szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków; 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych – szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR