Jesteś tutaj:

Aktualności

Pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych ws wczyerpania limitów na dopłaty do kredytów

Dodano: 15 luty 2019 godz. 09:53
Pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych ws wczyerpania limitów na dopłaty do kredytów
Samorząd rolniczy otrzymuje informacje o wyczerpaniu limitów na dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych (w tym również tych z pomocą de minimis).

Z informacji uzyskanych z ARiMR wynika, że żeby uzyskać zwiększenie limitu, musi nastąpić zmiana planu finansowego Agencji, co wymaga zgody Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

W związku z powyższym, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o informację kiedy zostaną wznowione limity dla kredytów klęskowych i poprosił o pilną interwencję w tej sprawie, z uwagi na to, że kredyty klęskowe to cały czas produkt, który rolnicy wykorzystują w kontekście zeszłorocznej suszy.

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2019

Dodano: 13 luty 2019 godz. 15:31
Lista odmian zalecanych do uprawy  na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2019
W dniu 28 stycznia 2019 roku odbyło się w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Po szczegółowej analizie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie zachodniopomorskim oraz zgodnie z opinią Wojewódzkiego Zespołu PDO na Listę odmian zalecanych w roku 2019 zostały wpisane następujące odmiany.
Odmiany zostały podane w załączniku PDF. Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w opraciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie zachodniopomorskim do sezonu 2017/2018. Odmiany umieszczone na "Liście... " wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie. Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

Posiedzenie Zarządu ZIR

Dodano: 11 luty 2019 godz. 15:41
Posiedzenie Zarządu ZIR
W dniu 8 stycznia 2019r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczył także delegat do KRIR p. Jan Kozak oraz mecenas p. Piotr Kopcewicz. Gośćmi na spotkaniu byli p. Jan Białkowski Dyrektor KOWR OT w Szczecinie wraz z zastępcą p. Pawłem Lisowskim.

Spotkanie głównie dotyczyło zakresu i etapu na jakim znajdują się prace toczące się wewnątrz Zespołów Tematycznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiele uwagi poświecono kwestii problematyki obrotu gruntami na terenie naszego województwa i potrzebie usprawnienia procedury przeprowadzania przetargów ograniczonych głównie w aspekcie wyliczania punktacji „na bieżąco” przy kryterium powierzchnia gospodarstwa i grunty wydzierżawione z Zasobu. Kwestie te będą omawiane na najbliższym posiedzeniu zespołu zajmującego się kwestią obrotu gruntami rolnymi. Ponadto, Pan Dyrektor Jan Białkowski odpowiedział na liczne pytania Członków Zarządu. Podjęto także temat nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w kontekście skutków dla gospodarstw rodzinnych jakie wprowadzają proponowane zmiany.

W dalszej cześć posiedzenia dokonano podsumowania pierwszych spotkań Zespołów Tematycznych w MRiRW tj. prac zespołów: 1. Zespołu ds Wspólnej Polityki Rolnej, 2. Zespołu ds. ASF, 3. Zespołu ds. obrotu ziemią rolną i infrastruktury na obszarach wiejskich, 4. Zespołu ds. Rynków rolnych oraz zespołu zajmującego się Konstytucją dla rolnictwa.

W dalszej części posiedzenia omówiono korespondencję i aktualne sprawy dotyczące działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

II edycja konkursu "Rolniczki motorem innowacji w Polsce"

Dodano: 11 luty 2019 godz. 09:13
II edycja konkursu
Zarząd Krajowej Rady izb Rolniczych ma przyjemność poinformować, że na wniosek Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej przy KRIR podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu pn. „Rolniczki motorem innowacji w Polsce".
II edycja konkursu będzie prowadzona pn. "Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach" i planuje się jej rozpoczęcie 1 lutego 2019 roku.


Ministerstwo Finansów w sprawie okresowego ubezpieczenia OC na ciągniki i przyczepy rolnicze

Dodano: 11 luty 2019 godz. 00:42
W związku z wnioskiem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 19 grudnia 2018 r. (treść wniosku KRIR) w sprawie zmiany przepisów dotyczących ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, Ministerstwo Finansów informuje, co następuje:

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Dodano: 11 luty 2019 godz. 00:32
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Restrukturyzacja zadłużonych podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Dodano: 11 luty 2019 godz. 00:30
Z dniem 8 lutego 2019 r na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33) - podmiot prowadzący gospodarstwo rolne ma możliwość ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia przez Krajowy Ośrodek wsparcia Rolnictwa.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2018 r.

Dodano: 11 luty 2019 godz. 00:28
Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2018 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną.

Zmiany w badaniach statystycznych dotyczących melioracji

Dodano: 11 luty 2019 godz. 00:25
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 149) weszło w życie 2 lutego 2019 r.

Przedłużony termin składania wniosków o dopłaty tylko w sytuacjach wyjątkowych

Dodano: 11 luty 2019 godz. 00:23
Samorząd rolniczy, przekazując wnioski Podkarpackiej izby Rolniczej, zwrócił się o zmianę terminu naboru wniosków i jego wydłużenie na stałe o miesiąc, tj. do 15 czerwca.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR