Jesteś tutaj:

Aktualności

Pomoc dla producentów świń

Dodano: 23 luty 2018 godz. 14:45
Pomoc dla producentów świń
Sprawa: pomoc finansowa na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 130 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia
2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) Agencja
uruchomiła udzielanie pomocy finansowej na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez
producenta świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem
afrykańskiego pomom świń.

W związku z powyższym na stronie internetowej Agencji
http://www.arimr.gov.pl

został udostępniony formularz Wniosku o udzielenie pomocy finansowej na wyrównanie kwoty
dochodu uzyskanej przez producenta świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami
w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.
Formularz wniosku jest również dostępny w biurach powiatowych Agencji.

Informacja Stacji Doswiadczalnej Oceny Odmian w Dąbiu

Dodano: 22 luty 2018 godz. 14:18
Informacja Stacji Doswiadczalnej Oceny Odmian w Dąbiu
Zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin
Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu, koordynującą PDO w województwie zachodniopomorskim, z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorska Izbą Rolnicza oraz po zapoznaniu się z opinią Wojewódzkiego Zespołu PDO podjąłem decyzję o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2018 dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, pszenżyta jarego, rzepaku jarego, pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego, rzepaku ozimego, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz ziemniaka – odmian jadalnych i skrobiowych.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym województwie uzyskanych do
sezonu 2016/2017 włącznie.

Konsultacje UE

Dodano: 22 luty 2018 godz. 13:29
Konsultacje UE
Informacja z biura Krajowej Rady Izb Rolniczych

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że w ramach prac przygotowawczych Komisji Europejskiej do ustanowienia nowych wieloletnich ram finansowych (MFF), służby Komisji opublikowaly ostatnio szereg konsultacji publicznych, których celem jest zebranie opinii na temat tego, wjaki sposób przyszły budżet UE powinien wspierać różne dziedziny polityki Wspólnotowej.
Zarząd KRIR uznaje za konieczne udzielenie odpowiedzi na te konsultacje, które bezpośrednio dotyczą naszego
sektora oraz szerszej debaty politycznej:
- Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności;
- Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego
rynku;
- Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie infrastruktury strategicznej;
- Wykonanie programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 -Twój glos.

Kwestionariusze dostępne są na stronie internetowej Komisji:
https://ec.europa.eu/info/consultations_pl

Wspomniane konsultacje publiczne dostępne są do dnia 8 marca 2018 r. (wykonanie PROW do 20 kwietnia 2018r.).

Zachęcamy do przeanalizowania kwestionariusza i udzialu w konsultacjach.
Pozdrawiam,
Kasia Kuznowicz
Krajowa Rada Izb Rolniczych

http://www.krir.pl

Smutna wiadomość z Barzkowic...

Dodano: 21 luty 2018 godz. 08:52
Smutna wiadomość z Barzkowic...
Zachodniopomorska Izba Rolnicza wyraża głęboki żal i przyłącza sie do kondolencji dla bliskich Kamili, jej przyjaciół i współpracowników z ZODR.

Zaproszenie na szkolenie

Dodano: 21 luty 2018 godz. 08:49
Zaproszenie na szkolenie
Zachodniopomorska Izba Rolnicza organizuje szkolenia z zakresu przygotowania do samodzielnego wypełniania "e-wniosku Plus" w ARiMR. Szkolenia odbędą się w każdym powiecie, zgodnie z harmonogramem.

Wsparcie dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego

Dodano: 18 luty 2018 godz. 15:18
Wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” będzie można składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku w oddziałach regionalnych ARiMR. Termin i zasady udzielania takiego wsparcia podała do publicznej wiadomości Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger m.in. w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu ARiMR.

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym 2017 roku

Dodano: 18 luty 2018 godz. 14:03
Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017’’ Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Jak magazynować olej napędowy zgodnie z przepisami?

Dodano: 18 luty 2018 godz. 13:51
Czy rolnik może przechowywać olej napędowy w beczkach? Jakie normy muszą spełniać zbiorniki? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na podstawowe pytania i informacje jakich przepisów należy przestrzegać.

Komisja Kobiet w Copa-Cogeca

Dodano: 18 luty 2018 godz. 09:44
Komisja Kobiet w Copa-Cogeca
16 lutego w siedzibie Copa-Cogeca, odbyło się pierwsze robocze posiedzenie Komisji Kobiet po jesiennych wyborach Prezydium. W spotkaniu udzial wzięły Danuta Lebioda I Wiceprzewodnicząca Komisji w Copa oraz Władysława Gruszczyńska i Anna Rydzkowska - Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Rodzin z Obszarów Wiejskich w Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej. W programie było min. przyjęcie planu pracy Komisji na lata 2018 - 2020, omówienie sytuacji rolniczek na przykładzie Austri, Holandii, Szwecji w kontekście WPR po roku 2020. Jedną z omawianych propozycji jest to, aby w przyszłym budżecie UE ( projekt będzie omawiany w maju 2018r) znalazły się środki na zróżnicowany rozwój obszarów wiejskich ( reginalizacja ), zapobieganie migracji, rozwój rolnictwa społecznego ( prowadzenie przez rolniczki przedszkoli czy dziennych domów opieki dla senirów na wsi). Wymiana doświadczeń, analaiza definicji np. obszarów wiejskich jest bardzo ważna w dyskusji na temat WPR w UE.
W przedzień posiedzenia Komisji Kobiet w Copa, Panie z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej spotkały się z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim dr Czesławem Siekierskim. Rozmowy dotyczyły min. komunikatu Komisji w sprawie kierunku zmian przyszłej WPR. KE min. naciska na obowiązkowe wprowadzenie cappingu ( ograniczenie płatności dla większych gospodarstw), wskazuje na konieczność wypełniania przyjętych zobowiązań międzynarodowych związanych z porozumieniem klimatycznym COP21, Agenda 2030 ONZ czy deklaracji Cork 2.0.


Posiedzenie Zarządu KRIR

Dodano: 16 luty 2018 godz. 15:49
Posiedzenie Zarządu KRIR
W dniu 15.02.2018r. w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się posiedzenie Zarządu KRIR, w którym udział wziął Dyrektor Biura ZIR p. Andrzej Karbowy.

W trakcie spotkania poruszane były tematy związane głównie z:
1. Zasadami oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości Zasobu WRSP.

2. Projektami z Funduszy Promocji Artykułów Rolno – Spożywczych.

3. Realizacją wniosków z wojewódzkich izb rolniczych.

Posiedzenie Zarządu zakończyło się konferencją prasową na temat ostatnich działań samorządu rolniczego na rzecz rozwiązywania bieżących problemów w rolnictwie.

Po posiedzeniu Zarządu Prezes ZIR p. Julian Sierpiński oraz Dyrektor Biura ZIR p. Andrzej Karbowy spotkali się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Zbigniewem Babalskim. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości, które w najbliższym czasie mają obowiązywać przy rozdysponowaniu ziemi z Zasobu WRSP.

Następnie o godz. 14:00 odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Krzysztofa Jurgiela oraz Podsekretarza Stanu w MRiRW p. Rafała Romanowskiego z przedstawicielami organizacji Rolniczych reprezentujących Polskę w Copa Cogeca. W trakcie spotkania poza tematami dotyczącymi spraw współpracy organizacji Rolniczych w ramach Copa-Cogeca pojawiło się wiele pytań kierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących problemów związanych z ASF.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR