Jesteś tutaj:

Aktualności

KRIR wnioskuje o refundację podatku ccp

Dodano: 18 sierpień 2019 godz. 15:33
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 12 sierpnia 2019 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie przeznaczenia środków de minimis na pokrycie należności z tytułu 2% podatku od czynności cywilno-prawnych zapłaconego przez rolników przy zakupie gruntów rolnych w okresie listopad-grudzień 2018 r.

Pytania na temat wapnowania gleb

Dodano: 18 sierpień 2019 godz. 15:27
W związku z uruchomieniem „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi następujące pytania odnoszące się do szczegółowych zasad tego programu:

Nie będzie wsparcia dla producentów drobiu z PROW 2014-2020

Dodano: 18 sierpień 2019 godz. 15:25
W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR przesłany przy piśmie z dnia 2 lipca 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 29 lipca 2019 r. wskazało, że na obecnym etapie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie przewiduje się rozszerzenia grona beneficjentów ww. instrumentu wsparcia o rolników prowadzących inny niż ekologiczny chów drobiu. Warto jednak podkreślić, że rozpoczęto już prace w zakresie analizy potrzeb w obszarze wsparcia inwestycyjnego producentów rolnych po 2020 roku.

Woda dla rolnictwa

Dodano: 18 sierpień 2019 godz. 15:21
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wyodrębniono środki na inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nowego nawodnienia. Na ten obszar wsparcia przeznaczono 100 000 000 euro. Rolnicy będą mogli, przykładowo, realizować operacje polegające na:

Międzyplony ścierniskowe a elementy proekologiczne (EFA)

Dodano: 18 sierpień 2019 godz. 15:20
Międzyplony i okrywa zielona mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania skutecznego związania pozostałości azotanu i okrycia gleby w okresie, gdy obszar nie jest pokryty uprawą główną.

Informacja dotycząca Rady Powiatowej ZIR w Łobzie

Dodano: 14 sierpień 2019 godz. 08:31
Informacja dotycząca Rady Powiatowej ZIR w Łobzie
W związku z informacją, która ukazała się na stronie internetowej Radia Szczecin dotyczącą odwołania posiedzenia Rady Powiatowej ZIR w Łobzie, na którym miał odbyć się wybór przewodniczącego i delegata do ZIR - informujemy, że wybory te nie zostały odwołane, tylko ze względów organizacyjnych został przesunięty termin pierwszego posiedzenia. 9 sierpnia odbywały się 4 inne posiedzenia rad powiatowych, natomiast sytuacja losowa jednego z pracowników, który miał obsłużyć posiedzenie rady powiatowej ZIR w Łobzie nie pozwoliła mu na obecność w tym dniu w pracy, a co za tym idzie na możliwość obsługi technicznej tejże rady. Termin przesunięto na 16 sierpnia.

Powstał Fundusz Gwarancji Rolnych

Dodano: 06 sierpień 2019 godz. 15:04
30 lipca 2019 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego powstał Fundusz Gwarancji Rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Głównym celem gwarancji w ramach PROW 2014-2020 jest ułatwienie rolnikom oraz przedsiębiorcom przetwórstwa rolno-spożywczego dostępu do kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych.

Gdy susza uniemożliwia wysianie poplonów należy zawiadomić Biuro Powiatowe ARiMR

Dodano: 06 sierpień 2019 godz. 15:02
Odpowiadając na wystąpienie samorządu rolniczego o zwolnienie rolników gospodarujących na obszarach objętych suszą z obowiązku wysiewu poplonów w ramach praktyki zazieleniania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło następującą informację:

Składanie oświadczeń w sprawie cen prądu przedłużone do dnia 13 sierpnia

Dodano: 06 sierpień 2019 godz. 15:00
W dniu 31 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród przepisów tej ustawy znajduje się regulacja mówiąca o zmianie terminu składania oświadczeń, o którym mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 1210) na 13 sierpnia 2019 r. Ustawa w dalszym toku prac legislacyjnych procedowania będzie w Senacie RP i następnie zostanie przekazana do podpisu przez Prezydenta RP.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR