Jesteś tutaj:

Aktualności

Jeszcze można skorzystać ze szkolenia !!!

Dodano: 24 czerwiec 2018 godz. 18:11
Jeszcze można skorzystać ze szkolenia !!!
Zachodniopomorska Izba Rolnicza organizuje szkolenia dla rolników z zakresu praw
i obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie. Szkolenia przekroczyły już półmetek i cieszą się zainteresowaniem rolnków. Mecenas Piotr Kopcewicz przekazuje wiedzę, która jest niezbędna podczas wystapienia szkody.

Szkolenia odbywają się w każdym powiecie zgodnie z harmonogramem.

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespoł PDO

Dodano: 22 czerwiec 2018 godz. 19:23
Posiedzenie Wojewódzkiego Zespoł PDO
19.06.2018r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu PDO w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Białogardzie. Posiedzenie poświęcone było głównie wypracowaniu ustaleń odnośnie planu doświadczeń PDO z roślinami ozimymi w sezonie 2018/2019 oraz ustaleniem doborów odmian do doświadczeń. Wizytacja doświadczeń w polu potwierdziła również skutki suszy jaka dotknęła już wiele gospodarstw w kraju. W spotkaniu brali udział Lech Bany Wiceprezes ZIR oraz Danuta Lebioda Z-ca Dyrektora ZIR.

W sprawie szacowania strat suszowych

Dodano: 21 czerwiec 2018 godz. 12:31
W sprawie szacowania strat suszowych
Uwaga!
Rolnicy, producenci rolni, członkowie komisji szacujących straty!

Rozpoczęły się żniwa i pierwsze zbiory zbóż. Przypominamy, że ustalenia wysokości szkody w uprawach dokonuje komisja na miejscu, poprzez Iustrację od wschodów do czasu zbioru plonu głównego lub jej likwidacji.

W przypadku, gdy następuje zbiór a jeszcze nie było komisji szacujących straty, zaleca się pozostawienie pasa kontrolnego upraw, tak aby komisja w sposób reprezentatywny i wiarygodny oceniła straty w uprawach.

Do protokołu może być również dołączona dokumentacja fotograficzna szkód potwierdzająca ich zakres.

Zaproszenie na szkolenia

Dodano: 21 czerwiec 2018 godz. 11:16
Zaproszenie na szkolenia
Zachodniopomorska Izba Rolnicza organizuje szkolenia dla rolników z zakresu praw
i obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie.

Szkolenia odbędą się w każdym powiecie zgodnie z harmonogramem.

SUSZA, wniosek o oszacowanie szkód

Dodano: 21 czerwiec 2018 godz. 11:14
SUSZA, wniosek o oszacowanie szkód
Wniosek wypełniamy i składamy niezwłocznie w Gminie, niezaleznie od gatunku uprawianej rośliny, dotkniętej suszą!

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na położenie uszkodzonych upraw (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody).

"Susza w regionie niszczy nasze plony” – alarmują zachodniopomorscy rolnicy. Ich obawy potwierdza Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, a wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc powołał komisje, które mają oszacować skalę strat na polach. Czerwony alarm również w lasach, gdzie wprowadzono 3 stopień zagrożenia pożarowego.

Do wniosku producent rolny powinien dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

http://www.susza.iung.pulawy.pl/sat/

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Uroczystości XX-lecia PDO

Dodano: 18 czerwiec 2018 godz. 11:36
Uroczystości XX-lecia PDO
Z tej okazji 14-15 czerwca w Łysomicach pod Toruniem odbyła się Krajowa Konferencja z okazji XX-lecia funkcjonowania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Polsce, z udziałem prezesa ZIR Juliana Sierpińskiego, Wiceprezesa Lecha Banego oraz Dyrektora Biura Andrzeja Karbowego.
Udział w uroczystościach wzięło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele sześciu krajów sąsiadujących z Polską.

Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe (PDO) jest unikatowym w Europie systemem regulującym dopływ postępu biologicznego (odmianowego) do rolnictwa. Jest ustawowo usankcjonowane (ustawa o nasiennictwie) i koordynowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, we współpracy z urzędami marszałkowskimi i Izbami Rolniczymi, w ramach wojewódzkich programów PDO i rekomendacji odmian.

W naszym województwie działają w ramach systemu:
1) Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu
2) Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Rarwinie
3) Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Białogardzie

http://www.coboru.pl/SDOO/indexsiecdosw.aspx

Finansowaniem i prowadzeniem odmianowej działalności doświadczalnej zajmują się różne podmioty doświadczalne i organizacje rolnicze zainteresowane wykorzystaniem postępu odmianowego w praktyce.

Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego

Dodano: 18 czerwiec 2018 godz. 10:06
Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5 czerwca przyjęło zaktualizowany Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020. Jego celem jest rozwój rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej w Polsce.

25 czerwca upływa termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dodano: 18 czerwiec 2018 godz. 09:52
W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Komunikat ARiMR: wnioski o dopłaty bezpośrednie złożone przez internet nie wymagają potwierdzenia w formie papierowej

Dodano: 18 czerwiec 2018 godz. 09:49
W związku z pojawiającymi się informacjami od rolników, ARiMR wyjaśnia, że w kampanii 2018 roku, rolnicy składają wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Kobiety inspiracją dla innowacyjnej i aktywnej wsi.

Dodano: 18 czerwiec 2018 godz. 07:59
Kobiety inspiracją dla innowacyjnej i aktywnej wsi.
W dniach 14 - 15 czerwca Izba Rolnicza w Opolu wraz z KRIR przygotowała Konferencję pn. "Kobiety inspiracją dla innowacyjnej i aktywnej wsi". ZIR reprezentowały Barbara Górniak i Danuta Lebioda. Prof. dr hab. inż. Czesław Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie bardzo obrazowo przedstawił rolę kobiet w kulturze i życiu gospodarczym wsi. Jednym z wniosków w tym temacie jest nadal brak badań dotyczacych sytuacji kobiet wiejskich. Dane najczęściej pozyskiwane są tylko z EUROSTATU. "PGR Obrazy" film przedstawiony przez Joannę Warecha wywołał niesamowite emocje. Pracując nad dokumentem reżyserka zajrzała do wsi Grużajny, skąd sama pochodzi. Wychowała się w miejscowym pegeerze.Po prawie 30 latach od czasu likwidacji PGR-ów wciąż nie brakuje opinii, że zabrakło systemowych rozwiązań, które dałyby taką pomoc, jaką otrzymują po likwidacji stanowisk pracy inne branże. Film to wzruszający, ale i trudny obraz przemian ustrojowych. To co niewypowiedziane słowami, opowiadają obrazy. Był również pokaz carvingu czyli sztuki kulinarnej oraz nieustająca dyskusja nad bieżącymi problemami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa (szkody łowieckie, susza, sprzedaż przetworów z gospodarstwa). Wnisoki, które zostaną zebrane bedą przekazane do Zarządu KRIR.

Wyszukaj w serwisie

Przydatne linki

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Internetowa Giełda Rolna i Towarowa
 • Portal producentów żywca wołowego
 • Giełda Rolna Agrotrader
 • Inspekcja Jakości Handowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Archiwalne serwisy ZIR